Užitečné články 2023, Říjen

Únos

Únos

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Únos První publikované St 9. března 2011; věcná revize pá 28 dub 2017 Ve filozofické literatuře se termín „únos“používá ve dvou souvisejících, ale odlišných smyslech.

Středověké Teorie Svědomí

Středověké Teorie Svědomí

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Středověké teorie svědomí Poprvé publikováno po 23. listopadu 1998; věcná revize Čt 23.

Svědomí

Svědomí

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Svědomí První publikováno po 14. března 2016 Prostřednictvím našeho individuálního svědomí si uvědomujeme naše hluboce držené morální principy, jsme motivováni jednat podle nich a hodnotíme svůj charakter, naše chování a nakonec své vlastní proti těmto principům.

Xunzi

Xunzi

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Xunzi Poprvé publikováno Pá 6. července 2018 Xunzi 荀子 (třetí století BCE) byl konfuciánským filozofem, někdy považován za třetí ze tří velkých klasických Konfucianů (po Konfuciovi a Menciu).

Teorie Vědomí Sedmnáctého Století

Teorie Vědomí Sedmnáctého Století

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Teorie vědomí sedmnáctého století První publikováno Čt 29 července 2010; věcná revize pá 3.

Středověké Teorie Důsledků

Středověké Teorie Důsledků

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Středověké teorie důsledků Poprvé publikováno po 11. června 2012; věcná revize Čt 7. července 2016 Latinské středověké teorie důsledků jsou systematické analýzy latinských středověkých autorů [

Následnost

Následnost

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Následnost První publikováno Út 20. května 2003; věcná revize Po 3. června 2019 Consequentialism, jak jeho název napovídá, je jednoduše názor, že normativní vlastnosti závisí pouze na důsledcích.

Konstitucionalismus

Konstitucionalismus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Konstitucionalismus První publikované St 10. ledna 2001; věcná revize st 20. prosince 2017 Konstitucionalismus je myšlenka, často spojená s politickými teoriemi Johna Lockeho a zakladatelů americké republiky, že vláda může a měla by být ve svých pravomocích legálně omezena a že její autorita nebo legitimita závisí na dodržo

Smluvní Vztahy

Smluvní Vztahy

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Smluvní vztahy První publikované Ne 18. června 2000; věcná revize st 15. března 2017 „Contractarianismus“pojmenovává jak politickou teorii legitimity politické autority, tak morální teorii o původu nebo legitimním obsahu morálních norem.

Konstruktivní Empirismus

Konstruktivní Empirismus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Konstruktivní empirismus První publikováno 1. října 2008; věcná revize Út 17. ledna 2017 Konstruktivní empiricismus je verze vědeckého anti-realismu vyhlášená Basem van Fraassenem v jeho slavné knize The Scientific Image (1980).

Teorie Společného Smluvního Práva

Teorie Společného Smluvního Práva

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Teorie společného smluvního práva První publikované Pá 9. září 2015 Smlouva je pobočkou soukromého práva.

Hypotéza Kontinua

Hypotéza Kontinua

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Hypotéza kontinua Poprvé publikováno st 22. května 2013 Hypotézy kontinua (CH) jsou jedním z nejdůležitějších otevřených problémů teorie množin, což je důležité z matematických i filozofických důvodů.

Lady Anne Conwayová

Lady Anne Conwayová

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Lady Anne Conwayová První vydání 13. února 2003; věcná revize pátek 21. února 2020 Lady Anne Conway (rozená Anne Finch) byla jednou z maličkých menšin žen sedmnáctého století, které dokázaly usilovat o filozofii.

Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Nicolaus Copernicus První publikováno Út 30.11.2004; věcná revize Pá 9. září 2019 Nicolaus Copernicus (1473–1543) byl matematik a astronom, který navrhl, že slunce bylo stacionární ve středu vesmíru a kolem něj se točila Země.

Géraud De Cordemoy

Géraud De Cordemoy

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Géraud de Cordemoy První zveřejněné so 8. ledna 2005; věcná revize Čt 12. dubna 2018 Géraud de Cordemoy (1626–1684) byl jedním z nejdůležitějších karteziánských filosofů během desetiletí bezprostředně následujících po Descartově smrti.

Rozpor

Rozpor

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Rozpor První publikované St 28. června 2006; věcná revize St 29. srpna 2018 Protirečím sám sobě?

Kosmologie: Metodologické Debaty Ve 30. A 40. Letech 20. Století

Kosmologie: Metodologické Debaty Ve 30. A 40. Letech 20. Století

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Kosmologie: Metodologické debaty ve 30. a 40. letech 20. století První publikováno 18.

William Crathorn

William Crathorn

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek William Crathorn První publikováno 12. srpna 2005; věcná revize St 7. října 2015 William Crathorn (tř.

Tvorba A Ochrana

Tvorba A Ochrana

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Tvorba a ochrana První zveřejnění čt 9. listopadu 2017 Ve filosofii náboženství je stvoření akcí, kterou Bůh přináší objekt do existence, zatímco zachování je akce, kterou Bůh udržuje objekt v průběhu času.

Kosmologie A Teologie

Kosmologie A Teologie

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Kosmologie a teologie První publikováno 24. října 2011; věcná revize st 5. dubna 2017 Dokud se lidé pokoušejí pochopit vesmír, navrhují kosmologické teorie.

Kosmopolitismus

Kosmopolitismus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Kosmopolitismus První publikováno 23. února 2002; věcná revize Čt 17. října 2019 Slovo „kosmopolitní“, které pochází z řeckého slova kosmopolitēs („občan světa“), bylo použito k popisu široké škály důležitých názorů v morální a sociopolitické filozofii.

Alexander Crummell

Alexander Crummell

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Alexander Crummell První publikováno po 6. června 2011 Alexander Crummell (1819–1898) byl nejvýznamnějším racionalistou černošských myslitelů osvícení v devatenáctém století.

Curryho Paradox

Curryho Paradox

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Curryho paradox První publikované st 6. září 2017; věcná revize Pá 19. ledna 2018 „Curryho paradox“, jak jej dnes používají filosofové, odkazuje na širokou paletu paradoxů sebepoznání nebo kruhovitosti, které sledují jejich moderní předky k Currymu (1942b) a Löbovi (1955).

Peter Damian

Peter Damian

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Peter Damian První publikováno St 27. srpna 2003; věcná revize Čt 6. října 2016 Peter Damian, jedenáctý století - klášterní vůdce a reformátor církve, získal skromné místo v historiografii rané středověké filosofie díky svému malému traktu De divina omnipotentia.

Kultura A Kognitivní Věda

Kultura A Kognitivní Věda

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Kultura a kognitivní věda První zveřejněné 2. listopadu 2011 V západní analytické filozofii nebyla kultura hlavním tématem diskuse.

Darwinismus

Darwinismus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek darwinismus První publikováno 13. srpna 2004; věcná revize St 24. července 2019 Darwinismus označuje výraznou formu evolučního vysvětlení historie a rozmanitosti života na Zemi.

Teorie Rozhodnutí

Teorie Rozhodnutí

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Teorie rozhodnutí První publikováno 16. prosince 2015 Teorie rozhodování se zabývá důvody, které jsou základem pro volbu agenta, ať už se jedná o všední volbu mezi nástupem do autobusu nebo taxíkem, nebo o širší výběr o tom, zda pokračovat v náročné politické kariéře.

Donald Davidson

Donald Davidson

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Donald Davidson Poprvé publikováno St 29. května 1996; věcná revize Po 24. června 2019 Donald Davidson byl jedním z nejdůležitějších filosofů druhé poloviny dvacátého století a s recepcí a vlivem, který z amerických filosofů snad odpovídá jen WVO Quine.

Teorie Příčinných Rozhodnutí

Teorie Příčinných Rozhodnutí

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Teorie příčinných rozhodnutí První publikováno 25. října 2008; věcná revize Út 15. listopadu 2016 Teorie kauzálního rozhodnutí přijímá principy racionální volby, které dbají na důsledky aktu.

Normativní Teorie Racionálního Výběru: Očekávaný Užitek

Normativní Teorie Racionálního Výběru: Očekávaný Užitek

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Normativní teorie racionálního výběru: Očekávaný užitek První publikováno 8. srpna 2014;

Výchozí Hodnoty V Sémantice A Pragmatice

Výchozí Hodnoty V Sémantice A Pragmatice

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Výchozí hodnoty v sémantice a pragmatice První publikováno 30. června 2006; věcná revize Po 23.

Definice

Definice

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Definice První vydání 10. dubna 2008; věcná revize po 20. dubnu 2015 Definice se zajímali o filozofy od starověku.

Klam

Klam

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Klam První publikované 16. září 2009; věcná revize pondělí 29. ledna 2018 Tento příspěvek se zaměřuje na fenomén klinických klamů.

Elijah Delmedigo

Elijah Delmedigo

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Elijah Delmedigo První zveřejněné Út 29, 2019 Elijah Del Medigo je jedinečnou postavou v historii západní filozofie.

Věda A Pseudověda

Věda A Pseudověda

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Věda a pseudověda První publikované 3. září 2008; věcná revize Út 11. dubna 2017 Vymezení vědy a pseudovědy je součástí velkého úkolu určovat, která přesvědčení jsou epistemicky zaručena.

Demokracie

Demokracie

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Demokracie První publikováno Čt 27. července 2006 Normativní demokratická teorie pojednává o morálních základech demokracie a demokratických institucí.

Demokritus

Demokritus

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Demokritus První publikováno 15. srpna 2004; věcná revize pá 2. prosince 2016 Democritus, známý ve starověku jako „smějící se filozof“kvůli svému důrazu na hodnotu „veselí“, byl jedním ze dvou zakladatelů starověké teorie atomistů.

Globální Demokracie

Globální Demokracie

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Globální demokracie První publikováno 23. února 2015 Globální demokracie je oblast akademického studia a politického aktivismu, která se zabývá demokratizací globálního politického systému.

Středověké Teorie Demonstrace

Středověké Teorie Demonstrace

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Středověké teorie demonstrace První publikováno 12. srpna 2005 Ve středověku byla teorie demonstrace, rozvíjející se teorii nalezenou v Aristotelově analytické analýze, považována za vyvrcholení logiky, čímž přivedla všechny ostatní části disciplíny na úkol rozvíjet vědecké znalosti.

Deontologická Etika

Deontologická Etika

Vstupní navigace Obsah příspěvku Bibliografie Akademické nástroje Náhled PDF přátel Informace o autorovi a citaci Zpět na začátek Deontologická etika První publikováno 21. listopadu 2007; věcná revize po 17. října 2016 Slovo deontologie pochází z řeckých slov pro povinnost (deon) a vědu (nebo studium) (loga).