Řecké Zdroje V Arabské A Islámské Filozofii

Obsah:

Řecké Zdroje V Arabské A Islámské Filozofii
Řecké Zdroje V Arabské A Islámské Filozofii

Video: Řecké Zdroje V Arabské A Islámské Filozofii

Video: Řecké Zdroje V Arabské A Islámské Filozofii
Video: Největší mýty o islámu, muslimech a arabském světě (rozhovor s Lenkou Hrabalovou) 2023, Prosinec
Anonim

Toto je soubor v archivech Stanfordské encyklopedie filozofie.

Řecké zdroje v arabské a islámské filozofii

První publikováno 23. února 2009

Do jisté míry se vědci neshodují na úloze řeckých zdrojů v arabské a islámské filozofii (dále jen falsafa, arabské půjčovací slovo pro wordιλοσοφία). [1] Ti, kdo uznávají existenci řeckého dědictví, považují Korán a islámskou tradici za hlavní zdroj inspirace pro falsafu, že tento nepochází z setkání učených muslimů s řeckým filozofickým dědictvím: místo toho podle nich falsafa pocházel z koránu hikmy („moudrost“). V důsledku toho jsou řecké texty v překladu koncipovány jako nástroje pro filozofy k plnění úkolu hledání takové moudrosti. [2]Nejčastěji se však vědci setkávají s názorem, že intelektuální tradicí falsafa vzniklo tzv. Hnutí překladu z řečtiny. [3] Tato položka nebude diskutovat o této otázce, natož se ji pokusit vyřešit: omezí se pouze na představení filozofických řeckých zdrojů, které jsou k dispozici od začátku překladů do arabštiny do konce 10. století. Důvod zaměření na různé fáze asimilace řeckého dědictví, namísto zohlednění jednoho po druhém všech děl Platóna, Aristotela atd. Známých arabským čtenářům [4].je to užitečné získat představu o tom, co bylo přeloženo v různých časech. Ve skutečnosti došlo k živé souhře, zejména ve formativním období falsafa, mezi nauky filozofů a řeckými prameny, které byly zpřístupněny. Zásadní význam pro vývoj falsafy byl simultánní překlad Aristotelovy metafyziky, Plotinova Enneads IV-VI a Prvků teologie od Proclus. Al-Kindi, první faylasuf, podnítil promíchání aristotelských a neoplatonických doktrín; najednou to reprodukoval ve svých filosofických pracích. Pozdější poznání úplného aristotelského korpusu poskytnuté jinou generací překladatelů, aniž by tento obrázek podstatně změnil, vyvolalo odlišný přístup. Aristotelská věda jako systematický celek ovládaný demonstrací, který byl zpřístupněn společně s Euclidem, Ptolemym, Hippokratem a Galenem, připravil cestu pro al-Farabi, aby vybudovala projekt vysokoškolského vzdělávacího programu, jehož cílem bylo převzít domorodý islámský vědy v širším systému liberálních a filozofických věd. V pozadí Avicennyho programu summitu spočívá křížová opylení aristotelských a neoplatonských tradic kindiánského věku a vzestup celého systému racionálních věd ve světle vzdělávacího sylabu Farabiho filozofa-krále. demonstrativní vědy - od logiky po filozofickou teologii - jako nezbytný krok pro návrat duše k jejímu původu, k srozumitelné říši (Endress 2006). Když Averroes,dvě století po skončení věku překladů, pokračoval v projektu budování demonstrativní vědy jako systematického celku, použil řecké zdroje v arabském překladu, které byly k dispozici na muslimském západě, většinou Aristoteles a jeho komentátoři.[5]

 • 1. Syrské pozadí
 • 2. Rané překlady do arabštiny
 • 3. Překlady „kruhu al-Kindi“: Aristoteles, neoplatonská tradice a vzestup falsafa.
 • 4. Překlady Hunayn ibn Ishaq, jeho syna Ishaq a jejich spolupracovníků: kompletní aristotelský korpus a Alexander vesmíru Aphrodisias
 • 5. Překlady Abu Bishr Matta ibn Yunus, Yahya ibn 'Adi a Bagdád Aristotelians: „Humanismus“Buyidova věku
 • Bibliografie
 • Další internetové zdroje
 • Související záznamy

1. Syrské pozadí

Před vzestupem islámu již multisekulární tradice učení (Brock 1977, 1994; Bettiolo 2005) dokončila v Sýrii přechod „od antagonismu k asimilaci“(Brock 1982) řecké filozofické kultury [6], zejména, ale nikoli výlučně Aristotelian. [7]V teologických školách Edessa a Nisibi nebyly ve 4. a 5. století přeloženy nejen exegetické práce z řečtiny do syrštiny (např. Díla Theodoruse z Mopsuestie), ale také některá filozofická díla (zejména Aristotelova logické spisy a Porphyryho Isagoge). Kontinuitu mezi neoplatonickými školami pozdního starověku a jejich typickým přístupem k aristotelskému korpusu (Hadot 1991) nejlépe dokládá Sergius z Resh'ayny (d. 536), lékař, který zastával významné místo v Syriacké církvi (Hugonnard-Roche 2001, 2004). Bývalý student Ammonia v neoplatonické škole v Alexandrii přeložil Sergius do syrštiny několik třiceti pojednání Galena, pseudoaristotelisty De Munda [8].pojednání Alexandra Aphrodisias o principech všeho (ztraceno v řečtině), [9] spisy Dionysia Pseudo-Areopagita a Evygrius Ponticus; on je také autorem pojednání o Aristotelových kategoriích a další o rozsahu Aristotelových spisů. [10] Po arabském dobytí Damašku (635) a celé Sýrie (636) křesťanská intelektuální společenství žijící pod Umayyad Caliphate (661-750) pokračovala v asimilaci řecké filosofie a vědy [11].se zaměřením zejména na aristotelský logický korpus a jeho neoplatonický úvod, jmenovitě Porphyry's Isagoge. Tato tradice učení (Gutas 1983; Brock 1993; Hugonnard-Roche 2004) leží v pozadí tolika křesťanů v Sýrii, kteří se účastnili překladatelského hnutí podporovaného raným Abbasidem Califátem (Gutas 1988). Překlady do arabštiny nahradily počet a význam překlady do arabštiny, přestože do syrštiny pokračovaly i v rámci rostoucího procesu překladů do arabštiny v „Abbasidském hlavním městě Bagdádu“.

2. Rané překlady do arabštiny

Již v Damašku byly pod Umayyady některé filozofické spisy přeloženy do arabštiny. Salim Abú l-„Ala“, sekretář kalifa Hishama ibna „Abda al-Malika (r. 724-743), podnítil překlad pseudoaristotelských dopisů o vládě Alexandru Velikému. [12] Tato sbírka tvoří jádro nejslavnějších mezi „zrcadly pro prince“, Sirr al-asrar (Grignaschi 1967, 1976; Manzalaoui 1974), známý v latinském středověku a v raném novověku jako Secretum secretorum. [13] Jeden z arabských překladů pseudoaristoteliána De Mundo také sleduje toto období (Grignaschi 1965-66). Překlady se však rozkvetly pod „Abbasidy (750–1258), a zejména v prvních dvou stoletích jejich kalifátu.

Zřejmě první překlady „Abbasidovy éry“byly vyrobeny pod kalifátem al-Mansura (r. 754–775): za překlad (nebo výrobu ) je připisován jeho sekretář Ibn al-Muqaffa “(d. 756) [14].) kompendia Porphyry's Isagoge, plus Kategorie, De Intepretatione a Prior Analytics. [15] Tvrdilo se (Gabrieli 1932, Kraus 1934), že toto autorství spočívá na omylu a že toto dílo by mělo být přičítáno synovi Mohamedovi ibn „Abdallah al-Muqaffa“(fl. Za vlády al-Ma 'mun, viz níže); nicméně, jiní učenci přijímají otcovské autorství, [16]s výsledkem, že společník aristotelské logiky byl již k dispozici v prvních desetiletích „Abbasidského kalifátu“pod vládcem, který založil Bagdád (762). Jeho syn a nástupce al-Mahdí (r. 775–785) nechal přeložit témata pro něj Nestorským patriarchem Timotym. [17] Bylo pokročilé, že starodávný arabský překlad rétoriky, „editovaný“Ibnem al-Samhem (d. 1027), [18], sahá až do 8. století (Aouad 1989c, 456-7). Za vlády Haruna al-Rašída (r. 786-809) byl překlad Aristotelovy fyziky proveden jistým Sallamem al-Abrashem. [19] Ani jeden překlad k nám nepřišel.

3. Překlady „kruhu al-Kindi“: Aristoteles, neoplatonská tradice a vzestup falsafa

Existuje velké množství překladů za vlády al-Ma'muna (r. 813-833) a jeho nástupců. Nová interpretace islámu a role kalifa prosazovaného al-Ma'munem [20], jakož i rostoucí zájem o sekulární vědy elit islámské společnosti [21] vytvořily kontext pro rozvoj překlady do arabštiny. Přestože soudní knihovnu (Bayt al-hikma, „House of Wisdom“) [22] nelze považovat za institucionální centrum pro překlady řeckých děl do arabštiny, [23] existuje úzký vztah mezi činnostmi první skupiny. překladatelů a soudu. Vůdce této skupiny, encyklopedický vědec a první faylasuf Abu Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi,[24] byl jmenován předchůdcem syna nástupce al-Ma'munu, al-Mu'tasim (r. 833-842): jedno z Kindiho děl je určeno al-Ma'munovi, zatímco jeho hlavní metafyzické psaní, On First Philosophy, [25], je určeno al-Mu'tasimovi. Jak víme, že existovala skupina překladatelů a že její vůdce byl Al-Kindi? Starověké zdroje to naznačují, pokud například zmiňují, že pro něj byl proveden nejstarší překlad Aristotelovy Metafyziky. [26]Také počátek známé teologie Aristotela tvrdí, že působil jako revizor této práce, ve skutečnosti upravený překlad částí Plotinus 'Enneads IV-VI. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno (Endress 1973), že stejné lexikální a syntaktické rysy obou právě přeložených překladů jsou sdíleny jinými překlady z řečtiny, lze si být jistě jisti, že si několik překladatelů vyměnilo mezi sebou as al-Kindim: ten má byl popsán jako duchovní rektor této skupiny (Endress 1997a; 2007). Překlady tohoto kruhu zahrnují práce Platóna, Aristotela, Nicomacha z Gerasy, Alexandra Aphrodisiase, Plotina, Prolaka, Johna Philoponuse a Olympiodora. Za povšimnutí stojí, že texty Plotina a zčásti textů Proclus a Philoponus neběhaly pod jmény jejich autorů:Plotinus (Rosenthal 1974) a Proclus cirkulovali pod jménem Aristoteles a Philoponus pod jménem Alexander of Aphrodisias (viz níže).

Platón. Brzy překlad Timaeus je zmíněn v biobibliografických zdrojích [27], ale k nám to nespadlo. Oběh alespoň částí sympozia [28] Phaedo (Aouad 1989a) a Republika [29] by měl být uznán ve věku al-Kindi.

Aristoteles. Časný překlad metafyziky vytvořené pro al-Kindi k nám přišel; [30] překladatel je jinak neznámý Ustath. [31] Další aristotelská díla přeložená v Kindiho kruhu jsou Prior Analytics, [32] Sophistici Elenchi, [33] De Caelo, [34] Meteorologica, [35] De Generatione animalium a De Partibus animalium, [36] Parva Naturalia, [37]plus neoplatonická parafrasa De Anima (Arnzen 1998; 2003). Kromě pravých aristotelských děl byly v tomto období přeloženy také některé pseudepigraphy, nebo byly vyrobeny v kruhu al-Kindi: tyto mají klíčový význam pro vznik a vývoj falsafa. Bylo pevně stanoveno (Endress 1973), že kruh al-Kindi vytvořil překlad a přepracování významných částí Enneads IV-VI (známý jako Teologie Aristotela) [38], jakož i překlad a přepracování Proclus 'Elements of theology (známý jako Kniha Aristotela o čistém dobru). Teologie [39] byla nejvlivnější ze dvou v arabsky mluvícím světě, zatímco kniha Aristotela o čistém dobru [40]byl povinen stát se nesmírně slavným v latinském světě, pod titulem Liber de Causis. Jiné pseudoaristotelské spisy vycházejí z tohoto období: K. al-tuffaha (Liber de Pomo), jmenovitě přepracování Phaeda s Aristotelesem nahrazující umírající Sokraty (Aouad 1989a) a Physiognomic (Thomann 2003).

Nicomachus z Gerasy. Úvod do aritmetiky byl přeložen do kruhu al-Kindiho (Altmann-Stern 1958, 35; Endress 1997a, 55).

Alexander Aphrodisias. i) komentáře. První kniha Alexanderova komentáře k De Gen. corr., ztracená v řečtině, prý přeložil Qusta ibn Luqa, [41] lékař a překladatel, který přišel z Baalbeku do Bagdádu v prvních desetiletích 9. století a vyměňoval si lékařské a filozofické záležitosti s al-Kindim. [42]ii) osobní práce. Důležitý význam mají dvě řeči ztracené v řečtině: On Providence (Fazzo-Wiesner 1993) a kosmologické pojednání známé v arabštině jako Na první příčinu, účinek a jeho pohyby (ed. Endress 2002). Z kruhu al-Kindi přichází také překlad řady Alexanderových pravých Quaestiones, promíchaných v rukopisných pramenech s návrhy Proclus 'Elements of Theology (Endress 1973).

Plotinus. Kolem nl 840 částí Enneads IV-VI (zasvěcených v porfyrickém vydání Plotinusových spisů duši, srozumitelnému světu a jednomu) byly přeloženy do arabštiny. [43] Problémy týkající se tohoto překladu, a zejména přeměny jeho částí na teologii Aristoteles, budou řešeny v samostatném záznamu. [44] Pro současné účely postačí zmínit skutečnost, že k teologii Aristoteles je přidán prolog, ve kterém autor, jako by byl Aristoteles, prohlašuje, že toto pojednání věnoval první příčině Intellect. a Soul poté, co se zabýval hmotou, formou, účinnými a konečnými příčinami ve své Metafyzice.

Proclus. Jak jsme viděli dříve, prvky teologie byly přeloženy do arabštiny v kruhu al-Kindi (Endress 1973); některé výroky byly přičítány Alexandru Aphrodisias pod různými tituly - Na první příčinu, Na existenci duchovních forem bez ohledu na to, Na rozdílu mezi věčností a časem, Na příchodu, Na Těle (van Ess 1966) Endress 1973; Zimmermann 1994). Tato sbírka Proclusových návrhů je někdy označena jako Účet toho, co Alexander extrahoval z Aristotelovy knihy Theology (Endress 1973, 53; Zimmermann 1986, 189-90; Goulet-Aouad 1989a, 133; Fazzo 2003, 64-5). V tomto období bylo do arabštiny přeloženo další dílo společnosti Proclus, které existuje v řečtině pouze prostřednictvím citací Johna Philoponuse v jeho díle De Aeternitate mundi contra Proclum:osmnáct argumentů o věčnosti Kosmu proti křesťanům (Endress 1973, 15–16; Gutas 1975, 47).

John Philoponus. Bio-bibliografické zdroje zmiňují svůj komentář k Fyzice, přeložený částečně Ibn Na'ima al-Himsi a částečně Qusta ibn Luqa. [45] Také fragmenty upraveného překladu částí De Aeternitate mundi contra Proclum byly známy [46] pod jménem Alexander of Aphrodisias (Hasnaoui 1994; Giannakis 2002-3).

Olympiodorus. Komentář k De Gen. corr., ztracený v řečtině, je údajně přeložen Ustathem. [47]

Kromě těchto děl přeložených do kruhu al-Kindi byly v tomto období přeloženy do arabštiny také dvě doxografie: Placita pseudo-Plutarch, účetnictví řeckých kosmologií od presokratiků ke stoikům [48] a vyvracení. všech herezí Hyppolitus Říma; ta byla přepracována ve světle teologických diskusí o Bagdádu z 9. století a připsána Ammoniusovi, Alexandrijskému komentátorovi Aristotela. [49]

Díky této první sadě překladů se naučení muslimové seznámili s Platónovou Demiurge a nesmrtelnou duší; Aristotelovým pátráním po vědě a poznání příčin všech jevů na Zemi a na nebi, které vyvrcholilo doktrínou Nemovitého člověka; s Alexandrovou kosmologií a vysvětlením prozřetelnosti; s Plotinovou hierarchií principů One, Intellect a Soul; se systematickým popisem Procolu, jak ten, který se nezvratně ztotožnil s Aristotelesovým nepohyblivým vznášedlem, vede k mnohonásobnosti našeho vesmíru; konečně, s filozofickými argumenty Johna Philoponuse pro stvoření. Překlad Proclusových argumentů ve prospěch věčnosti vesmíru proti křesťanům a odpovědi Johna Philoponuse na ně,také se dozvěděli muslimy, aby se seznámili s tím, že řečtí filozofové byli v rozporu s některými zásadními otázkami. Úpravy, které se objevují při přepracování jak Plotinus 'Enneads (D'Ancona 2006), tak Hyppolitus doxografie přičítané Ammoniovi (Rudolph 1998), ukazují strategii řešení tohoto problému typického pro kruh al-Kindi: strategie, která bude být dlouhodobě úspěšný. Myšlenka základní jednoty řecké filosofické tradice a dvojče tvrzení o její vnitřní harmonii s koránskou doktrínou tawhid (božská jednota) se projeví schválením aristotelského modelu hromadění znalostí pomocí pokusů a omylů (Metafyzika, A). Úpravy, které se objevují při přepracování jak Plotinus 'Enneads (D'Ancona 2006), tak Hyppolitus doxografie přičítané Ammoniovi (Rudolph 1998), ukazují strategii řešení tohoto problému typického pro kruh al-Kindi: strategie, která bude být dlouhodobě úspěšný. Myšlenka základní jednoty řecké filosofické tradice a dvojče tvrzení o její vnitřní harmonii s koránskou doktrínou tawhid (božská jednota) se projeví schválením aristotelského modelu hromadění znalostí pomocí pokusů a omylů (Metafyzika, A). Úpravy, které se objevují při přepracování jak Plotinus 'Enneads (D'Ancona 2006), tak Hyppolitus doxografie přičítané Ammoniovi (Rudolph 1998), ukazují strategii řešení tohoto problému typického pro kruh al-Kindi: strategie, která bude být dlouhodobě úspěšný. Myšlenka základní jednoty řecké filosofické tradice a dvojče tvrzení o její vnitřní harmonii s koránskou doktrínou tawhid (božská jednota) se projeví schválením aristotelského modelu hromadění znalostí pomocí pokusů a omylů (Metafyzika, A).strategie, která bude dlouhodobě úspěšná. Myšlenka základní jednoty řecké filosofické tradice a dvojče tvrzení o její vnitřní harmonii s koránskou doktrínou tawhid (božská jednota) se projeví schválením aristotelského modelu hromadění znalostí pomocí pokusů a omylů (Metafyzika, A).strategie, která bude dlouhodobě úspěšná. Myšlenka základní jednoty řecké filosofické tradice a dvojče tvrzení o její vnitřní harmonii s koránskou doktrínou tawhid (božská jednota) se projeví schválením aristotelského modelu hromadění znalostí pomocí pokusů a omylů (Metafyzika, A).

Jeho [Kindiho] pojednání o první filosofii prokazuje komplikovanou dedukci, přímo či nepřímo závislou na platonické teologii prokliku, absolutní jednotě první příčiny. Filozofie se snaží bránit tawhid, základní zásadu islámského monoteismu, proti pokušení dualismu. Koncepty poskytnuté křesťanským neoplatonismem Johannes Philoponus a arabskými výňatky z Plotinus a Proclus (které jsou mu k dispozici pod jménem Aristoteles) se používají k popisu první příčiny jako Stvořitele světa, účinné příčiny creatio ex nihilo (ibda '). Trvalá hikma starověké filosofie je tedy ukázána jako vodítko k jednoznačnému a nevyvratitelnému poznání, „i když možná trochu upadly od některé pravdy“. (…) Al-Kindi 'Krédo bude po staletí opakovat Ibn Rushd ve svém rozhodujícím slově na obranu filozofie: „Pravda neodporuje pravdě“. (Endress 1990, 6-7)

4. Překlady Hunayn ibn Ishaq, jeho syna Ishaq a jejich spolupracovníků: kompletní aristotelský korpus a Alexander vesmíru Aphrodisias

Další skupina překladatelů se ujímá slova o něco později: jeden z nestoriánského lékaře a vědce Hunayn ibn Ishaq (d. 873) (Bergsträsser 1913, 1925; Gabrieli 1924; Meyerhof 1926a, 1926b; Haddad 1974; Strohmaier 1990) jeho syn Ishaq ibn Hunayn (d. 911) a jejich spolupracovníci. Kromě lékařského korpusu v Galenu [50] byla tato skupina překladatelů k dispozici v syrštině a / nebo v arabštině dalších děl Plata, Aristotela, Theophrastuse, Galena, Alexandra Aphrodisias, Porphyry, možná Iamblichuse, Themistia, Proclusa a Johna. Philoponus.

Platón. Arabský překlad Timaeus vytvořený Ibn al-Bitriq v kruhu al-Kindi byl buď opraven Hunayn ibn Ishaq, nebo nahrazen jeho překladem. [51] Hunayn přeložil také zákony, [52] ale žádný překlad k nám nepřišel. Hunayn ibn Ishaq je připočítán také s exegezí republiky. [53] Jeho synovi Ishaqovi je připisován překlad dialogu, který by mohl být Sofist, spolu s komentářem, možná Olympiodorem. [54]

Aristoteles. K. al-Fihrist připisuje Hunayn ibn Ishaq překladem kategorií. [55] Hunayn také přeložil De Interpretatione do syrštiny a Ishaq jej arabsky přeložil. [56] Předchozí analytika byla přeložena do syrštiny částečně Hunayn a částečně Ishaq a do arabštiny určitým Tayadurem. [57] Zadní analýza byla přeložena do syrštiny, částečně Hunaynem a v celém rozsahu Ishaqem. [58] Ten provedl syrský překlad také témat, [59] ale překlad, který k nám přišel, je arabský, provedený Abu 'Uthmanem al-Dimashqim [60] (knihy I-VII) a autorem Ibrahim ibn 'Abdallah (kniha VIII). [61]K. al-Fihrist předběžně připisuje Ishaqovi překlad rétoriky [62], ale dosavadní anonymní arabská verze nenese rysy překladů tohoto období a byla připsána dřívějšímu stádiu. [63] Ishaq také přeložil fyziku do arabštiny. [64] Pokud jde o De Caelo, K. al-Fihrist zmiňuje revizi provedenou Hunaynem na verzi Ibn al-Bitriq. [65] Hunayn je také autorem kompendia Meteorologica (Daiber 1975). De Generatione et korupce byl přeložen do syrštiny Hunaynem a do arabštiny Ishaqem; jsou zmíněny dva další překlady, Abu 'Uthman al-Dimashqi a Ibn Bakkus. [66]Všechny zmíněné překlady jsou ztraceny, i když ne, aniž by zanechaly nějaké stopy. [67] Pokud jde o De Anima, v K. al-Fihristu je nám řečeno, že Hunayn jej přeložil do syrštiny jako celku, že Ishaq provedl další částečný překlad a nakonec úplný překlad do arabštiny. [68] Ishaq ibn Hunayn také přeložil (nebo revidoval) metafyziku. [69] On je také připočítán s překladem do arabštiny Nicomachean etiky. [70]Kromě pravých aristotelských děl přeložil Hunayn a jeho spolupracovníci také některé spurie: Hunayn sám možná přeložil Problemata Physica (Filius 2003, 593-98); připisuje se mu také kompilace tzv. De Lapidibus (Zonta 2003, 652-54). Ishaq ibn Hunayn vytvořil arabskou verzi De Plantis (Drossart Lulofs-Poortman 1989; Hugonnard-Roche 2003b, 499-505) a Abu 'Uthman al-Dimashqi je připisován překladu De Virtutibus et vitiis. [71]

Theophrastus. Plantarum De Causis a částečně De Sensu et sensato byly přeloženy Ibn Bakkusem, jedním z překladatelů spojeným s Hunaynovým kruhem. [72]

Nicolaus Damascenus. Jeho kompilace Na filosofii Aristoteles byla přeložena do syrštiny Hunayn ibn Ishaq: existující fragmenty z prvních pěti knih jsou existující a upravované. [73] Komentář k De Plantis také přeložil Hunayn ibn Ishaq (Drossart-Lulofs 1965, 16).

Galene. Přehled Platónova Timaeuse byl přeložen do syrštiny Hunayn ibn Ishaq a ze syrštiny do arabštiny Hunaynovým žákem Isa ibn Yahya ibn Ibrahim. [74]

Alexander Aphrodisias. i) komentáře. Komentář Alexandra o knize Lambda o metafyzice, ztracený v řečtině spolu se zbytkem Alexandrova komentáře za knihou Delta, se říká, že byl přeložen do syrštiny Hunayn ibn Ishaq. [75] Arabský překlad, založený se vší pravděpodobností na této syrské verzi, je ztracen, ale několik jeho částí přežije v Averroesově komentáři k Metafyzice (Freudenthal 1885; Bouyges 1952, clxxviii-clxxix). ii) osobní práce. Hunayn ibn Ishaq přeloženo Qu. III 3 o vnímání smyslů (Ruland 1978) a jeho syn Ishaq jsou s největší pravděpodobností překladatelem Alexandrovy De Animy. [76] Dva arabské překlady pojednání o zásadách všech [77]přišli k nám: jeden od Ishaq ibn Hunayn [78] a druhý od Abu 'Uthman al-Dimashqi (Genequand 2001; 31-9). Ještě důležitější pro další vývoj falsafy byl Ishaqův arabský překlad krátkého pojednání o Intellectu (viz Finnegan 1956; Badawi 1971, 31-42; Goulet-Aouad 1989, 134; Geoffroy 2002).

Porfyr. Isagoge, který je již k dispozici v kompendiu Ibn al-Muqaffa, přeložil Abu 'Uthman al-Dimashqi. [79] Mezi Porphyryovými pracemi bio-bibliografické prameny také uvádějí Úvod do kategorických Syllogismů přeložených Abu 'Uthmanem al-Dimashqim. [80] Komentář k kategoriím je zaznamenán v K. al-Fihristovi [81] a sloužil jako zdroj pro „vydání“Ibn Suwarova [82] Hunaynova překladu kategorií (Elamrani Jamal 1989, 511). Také je zmíněn komentář k Fyzice ztracený v řečtině. [83] Ishaq ibn Hunayn přeložil do arabštiny také komentář k Nicomachean Ethics, ztracený v řečtině. [84]

Iamblichus. Do tohoto období pravděpodobně patří anonymní překlad komentáře k Pythagorovým Zlatým veršům Iamblichuse. [85]

Themistius. Ishaqův arabský překlad parafrasy De Anima, zmíněné ve zdrojích [86], existuje a je editován (Lyons 1973; Elamrani Jamal 2003, 352-53). Arabský překlad dopisu Themistius On Government je přičítán Abú Uthmanovi al-Dimashqimu (Gutas 1975, 47).

Proclus. Ishaq znovu přeložil také osmnáct argumentů o věčnosti Kosmu proti křesťanům. [87]

John Philoponus. I když neexistují žádné přesvědčivé důvody, proč by se to dalo připisovat Hunaynskému prostředí, překlad Philoponova pojednání proti Aristotelesovi o věčnosti světa [88] by mohl vysledovat až do tohoto období. [89]

Olympiodorus. Parafrasa Meteorologica přeložená Hunaynem ibn Ishaqem a opravená jeho synem Ishaqem [90] byla objevena a editována autorem 'A. Badawi (Badawi 1971, 95-190). Text se však velmi liší od textu zachovaného v řečtině (Schoonheim 2003, 326).

Spolu s překlady galenického korpusu, Hunayn, Ishaq a dalších překladatelů, kteří jsou s nimi spojeni, dal aristotelský korpus v plném rozsahu k dispozici naučeným muslimům. Tento podnik připravil cestu k pochopení Aristotelovy myšlenky jako systematického celku založeného na teorii demonstračních věd a završeného metafyzikou, což je zřejmé jak v al-Farabi, tak v Avicenně (Endress 1997b; Reisman 2005; Gutas 2005;; Bertolacci 2006). Překlad Alexanderových pojednání o principech všech a intelektu pomohl utvořit metafyzickou kosmologii a noetiku středověké arabské filozofie. Hierarchie samostatných, intelektuálních látek je vnímána jako snaha o Aristotelovu nepohyblivou myš, kterou také nazývali „pravý“jak Al-Farabi, tak Avicenna,v ryze neoplatonické a kindiánské žíle. Přitom napodobují nehybnou kauzalitu prvního principu svým věčným kruhovým pohybem (Pines 1986; Martini Bonadeo 2004). To zaručuje správnost přírodních zákonů v sublunárním světě. Agent Intellect také patří do této hierarchie samostatných látek: „světlo“prolité agentem Intellectem je považováno za podmínku, aby intelekt lidského potenciálu skutečně poznal inteligentní lidi (Walzer 1970).„světlo“prolité agentem Intellectem je považováno za podmínku, aby intelekt lidského potenciálu skutečně poznal inteligentní inteligenci (Walzer 1970).„světlo“prolité agentem Intellectem je považováno za podmínku, aby intelekt lidského potenciálu skutečně poznal inteligentní inteligenci (Walzer 1970).

V textech, ve kterých al-Farabi stanoví svůj program filosofického vzdělávání, například Enumeration of Sciences, vysvětluje, že metafyzika má tři části. První studuje bytosti qua bytosti; druhý studuje principy teoretických věd, jako je logika a matematika; třetí studuje bytosti, které nejsou ani těly, ani těly, a zjistí, že tvoří hierarchii vedoucí k Prvnímu nebo Jednému, která dává ostatním bytostem existenci, jednotu a pravdu. Ukazuje také, jak všechny ostatní bytosti vycházejí z Jednoho. (…) Prezentace třetí části ukazuje, že al-Farabi opustil al-Kindiho pohled na Jeden jako na bytí a intelekt a že vyrovnal některé rysy Aristotelova Prime Mover, který je Intelektem, s rysy Neoplatonického. Také rozlišuje První nebo Bůh od intelektu agenta. Jak první ví jen sám o sobě, emanace je nezbytná a věčně vede ke vzniku světa. Al-Farabi má v úmyslu uklidit všechny nevyřešené otázky Aristotelovy metafyziky a rozvinout teologické učení. (Druart 2005, 334)

5. Překlady Abu Bishr Matta ibn Yunus, Yahya ibn 'Adi a Bagdád Aristotelians: „Humanismus“Buyidova věku

K polovině 10. století vytvořil další soubor překladů do arabštiny nestorský křesťan Abu Bishr Matta ibn Yunus (d. 940) (Endress 1991a) a jeho žáci. Abu Bishr Matta získal aristotelské vzdělání v klášteře Mar Mari a přišel do Bagdádu, kde v prvních desetiletích 10. století měl mezi svými žáky al-Farabi, muslim a Yahya ibn 'Adi. [91] Neměl Řek a jeho překlady byly vytvořeny na základě již existujících syrských překladů. [92]

Platón. Další překlad zákonů je přisuzován starodávným zdrojům Yahya ibn 'Adi. [93]

Aristoteles. Abu Bishr Matta přeložil do arabštiny syrskou verzi analýzy posterior vytvořenou Ishaq ibn Hunaynem [94] a syrský překlad poetiků. [95] Přestože neměl žádný Řek, starověké prameny zmiňují také jeho překlad do syrštiny (odtud z řečtiny) Sophistici Elenchi. [96] Zdroje zmiňují také částečný překlad De Caelo jím [97], jakož i překlad De Generatione et korupe. [98] Abu Bishr Matta také přeložil De Sensu et sensato [99] a Book Lambda of the Metafyzics, spolu s komentářem Alexandra Aphrodisias. [100]Jeho žákovi Yahya ibn 'Adi - který byl také křesťanským teologem a autorem filozofických pojednání [101] - byl připsán arabský překlad syrského překladu témat vytvořeného v předchozím století Ishaq ibn Hunayn. [102] Yahya ibn 'Adi je připisována také arabskému překladu Sophistici Elenchi ze syrské verze Theofilus Edessa [103], jakož i poetiků. [104] Jeden z křesťanských žáků Yahya ibn 'Adi, Abú' Ali ibn al-Samh, byl „editorem“starověkého překladu rétoriky: právě tento text k nám přišel. [105]Abu 'Ali ibn Zur'a, další křesťan tohoto prostředí, mohl přeložit Alexandrijský přehled nikomachovské etiky známý jako Ikhtisar al-Iskandaraniyyin (Summa Alexandrinorum) (Dunlop 1982; Zonta 2003, 197). Bagdád Aristotelian z X. století Abu l-Faraj ibn al-Tayyib [106] přeložil pseudoaristoteliánský De Virtutibus et vitiis a divize (Ferrari 2006, 30) a mohl by být také překladatelem pseudoaristotelské ekonomiky (Zonta 2003, 549).

Theophrastus. Jeho metafyzika je údajně přeložena Yahya ibn 'Adi. [107]

Nicolaus z Damašku. Abu 'Ali ibn Zur'a, křesťanský filozof kruhu Yahya ibn' Adi, přeložený do arabštiny (s největší pravděpodobností ze syrské verze vytvořené v předchozím století Hunaynem ibn Ishaqem [108]), Kompendium Aristotelesovy filozofie. [109] Stejný Abu 'Ali ibn Zur'a začal překládat Nicolaův kompendium De Animalibus. [110]

Alexander Aphrodisias. i) komentáře. Abu Bishr Matta přeložil Alexanderův komentář k De Generatione et korupci, ztracený v řečtině, ale částečně zachovaný v arabštině, [111], jakož i komentář k Meteorologica. [112] Také provedl částečný překlad komentáře k De Caelo. [113] ii) Osobní práce. Abu Bishr Matta přeložil Alexandrovu pojednání o prozřetelnosti [114] (která byla známá také okruhu al-Kindi [Fazzo-Wiesner 1993]).

Themistius. Themistiova parafrasa fyziky [115] byla známa v kruhu Abu Bishra Matty (Endress 1977, 35) a některé poznámky, které k ní navazují, jsou reprodukovány v MS sídlícím v Leidenu, který obsahuje text Physics, jak je byl studován ve škole v Bagdádu. [116] V tomto prostředí byl také přeložen jeho parafrasa De Caelo, ztracená v řečtině. [117] Abu Bishr Matta přeložil parafrázi knihy Lambda z metafyziky. [118]

Proclus. Yahya ibn 'Adi byla známa De Decem dubitationibus circa providentiam (Endress 1973, 30).

Jednoduchý. Komentář k kategoriím je uveden v biobibliografických pramenech [119] a byl znám Ibn Suwarovi, „redaktorovi“takzvaného „Organonu z Bagdádu“(viz Hugonnard-Roche 1993).

Olympiodorus. Abu Bishr Matta přeložil do arabštiny svůj komentář k Meteorologica, s největší pravděpodobností ze syrské verze, kterou vytvořil Hunayn ibn Ishaq. [120] Komentář k De Gen. corr., přeložil také Ustath na začátku překladatelského hnutí, přeložil Abu Bishr Matta a upravil Yahya ibn 'Adi. [121] Komentář k De Anima, neznámý v řečtině, je také zmiňován jako existující v syrštině. [122] Nakonec „Allinus“, který napsal komentář ke kategoriím [123], by mohl být Elias, žák Olympiodorus; pro identitu tohoto překladatele však byla rozšířena jiná jména (Elamrani Jamal 1989, 151-2).

Pro toto období byla typická podrobná exegeze Aristotelovy ipsissima verby umožněná překlady starých verzí (často syrských) do arabštiny, jakož i komentářů. Daleko od Bagdádu se Avicenna bude znovu a znovu hádat proti interpretacím Aristotela vyspělým v kontextu bagdádské filozofické školy (Pines 1952; Gutas 2000). Přesto se bude i nadále spoléhat na korpus řeckých zdrojů zpřístupněných v předchozích stoletích, a to nejen v triviálním smyslu přístupu k řeckému myšlení pro arabské čtenáře, ale také v méně zjevném smyslu filozofická agenda stanovená mysliteli, kteří asimilovali řecké dědictví. Spolu s pečlivou exegezí textu Aristoteles,ideál pokračování v hledání tradice a vědy starověku, vzat jako celek, je prominentní rys filozofických kruhů této éry, zjevný jak ve výrobě sbírek takový jako Siwan al-hikma (The Repository of Moudrost)[124] av ideálu dosažení štěstí prostřednictvím filozofie.

Prvořadým cílem islámských humanistů bylo oživit starověké filosofické dědictví jako formativní mysli a charakteru. (…) Filozofové považovali konečný cíl člověka za štěstí (eudaimonia / sa'ada). Štěstí, říkali si, je dosaženo dokonalostí ctnosti, především pomocí rozumu. Dosažení tohoto štěstí nebo dokonalosti bylo považováno za něco božského, jak uvedl Aristoteles v nikomachovské etice. Tento úspěch zobrazovali v noetických termínech jako spojení lidského (zvláštního) intelektu s božským (univerzálním) intelektem. Konec člověka byl koncipován jako jeho seberealizace jako božská bytost - můžeme říci jeho „zbožštění“. Vstáváním nad poruchami smyslu a neklidem emocí do poklidné říše intelektu a božství,filozofický člověk uniká světské úzkosti (qalaq) a dosahuje klidu (sakina). (Kraemer 1992, 6 a 19)

Postoj hledat štěstí v intelektuálním životě a spoléhat se na dědictví Antiků jako vodítko při hledání „vědy o věcech ve své pravdě,„ ilm al-ashya'i bi-haqa'iqiha “a osobních úspěch překlenuje propast mezi začátky falsafy ve věku al-Kindi a vývojem muslimského západu, kdy Averroes vymyslí svůj projekt komentování aristotelského korpusu (Endress 1998; 2004).

Bibliografie

 • DPhA = Dictionary of Philosophes Antiques, Publié sous la direction de R. Goulet and préface de P. Hadot, CNRS Editions, Paris 1989 (sv. I); III, 2000; 2003 (dodatek)
 • EI 2 = Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition, Brill, Leiden, Maisonneuve & Larose, Paříž, různá data.
 • Kitab al-Fihrist = Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. von G. Flügel, I - II (= Rödiger, Müller), Lipsko 1871-1872; Kitab al-Fihrist li-n-Nadim, ed. R. Tajaddud, Teherán 1971, 1973 3 = B. Dodge, al-Nadim. The Fihrist, průzkum muslimské kultury desátého století, Columbia UP, New York-London 1970.
 • Abú Rida (1950) Rasa'il al-Kindi al-falsafiyya, haqqaqaha wa-akhrajaha ma'a muqaddima, M. 'A. Abú Rida, Dar al-fikr al-'Sarabi, I-II, Káhira 1950-53 (Káhira 1978 2).
 • Adamson, P. (2003) The Arabic Plotinus. Filozofické studium teologie Aristotela, Duckworth, Londýn 2003.
 • ––– (2006) Al-Kindi, Oxford UP, Oxford 2006.
 • Al-Ahwani, AF (1962) Kitab al-nafs li-Aristutalis, Dar Ihya 'al-Kutub al-' Arabiyya, Káhira 1962.
 • Altheim, F. a R. Stiehl (1962) „Nové fragmenty řeckých filosofů. II. Porphyry in Arabic and Syriac translations “, East and West 13 (1962), 3-15.
 • Altmann, A. a SM Stern, (1958) Isaac Israeli. Neoplatonický filosof počátkem desátého století. Jeho práce byly přeloženy s komentáři a nástinem jeho filozofie, Oxford UP, Oxford 1958 (repr. Greenwood Press, Westport 1979).
 • Anawati, G. Ch. (1956) „Un fragment perdu du De Aeternitate mundi de Proclus“, v Mélanges Diès (1956), repr. v Études de Philosophie Musulmane, Vrin, Paříž 1974, 224-27.
 • Aouad, M. (1989a) „Le De Pomo“, v DPhA I, 539-41.
 • ––– (1989b) „La Théologie d'Aristote et autres textes du Plotinus Arabus“, DPhA I, 541-590.
 • ––– (1989c) „La Rhétorique. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA I, 455-72.
 • Arnzen, R. (1998) Aristoteles 'De Anima. Eine verlorene spätantike Paraphrase in arabischer und persischer Überlieferung. Arabischer text nebst Kommentar, Quellengeschichtlichen Studien und Glossaren, Brill, Leiden, New York, Kolín 1998.
 • ––– (2003) De Anima. Parafrázový arabe anonyme, v DPhA Suppl., 359-65.
 • Badawi, 'A. (1954) Aristutalis fi al-nafs. Maktabat al-Nahda al-Misriyya, Káhira 1954.
 • ––– (1955) Al-Aflatuniyya al-muhdatha 'ind al-'Arab, Maktabat al-Nahda al-Misriyya, Káhira 1955 (repr. Wikalat al-Matbu'a, al-Kuwayt 1977).
 • ––– (1961) Aristutalis fi al-Sama 'wa-l-Athar al-'ulwiyya, Maktabat al-Nahda al-Misriyya, Káhira 1961.
 • ––– (1966) Aflutin 'inda l-'Arab. Arabové Plotinus apud. Theologia Aristotelis et fragmenta quae supersunt, Dar al-Nahda al-Misriyya, Káhira 1966.
 • ––– (1968) La přenos de la filozofie grecque au monde arabe, Vrin, Paříž 1968.
 • ––– (1971) Commentaires sur Aristote perdus en grec et autres épîtres, publiés et annotés, El Machreq Editeurs, Beyrouth 1971.
 • ––– (1978) al-Akhlaq, ta'lif Aristutalis, tarjama Ishaq ibn Hunayn, Wikalat al-Matbu'a, al-Kuwayt 1978.
 • ––– (1980) Mantiq Aristu. I-III. K. al-Maqulat, Wikalat al-Matbu'a, Dar al-qalam, al-Kuwayt, Bejrút 1980.
 • ––– (1984) Aristutalis. Al-Tabi'a. Tarjama Ishaq ibn Hunayn, I-II, al-Hay'a al-Misriyya al-'Amma li-l-Kitab, Káhira 1984.
 • Balty-Guesdon, MG (1992) „Le Bayt al-Hikma“, Arabica 39 (1992), 131-50.
 • Bardenhewer, O. (1882) Die pseudoaristotelische Schrift ueber das reine Gute bekannt unter dem Namen Liber de causis. Freiburg im Breisgau 1882 (repr. Frankfurt aM 1961).
 • Baumstark, A. (1900) Aristoteles bei den Syrern vom 5. bis 8. Jahrhunderts. Syrische Texte herausgegeben, übersetzt und untersucht. 1. (einziger) skupina. Syrisch-arabische Biographien des Aristoteles. Syrská kompilace z Porphyrios, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1900, Scientia Verlag, Aachen 1975.
 • ––– (1905) „Griechische Philosophen und ihre Lehren v syrischer Ueberlieferung. Abschnitte aus Theodoros 'bar Koni Buch der Scholien”, Oriens Christianus 5 (1905), 1-25.
 • Bergsträsser, G. (1913) Hunayn ibn Ishak und seine Schule: Sprach- und literaturgeschichtliche Untersuchungen zu den arabischen Hippokrates- und Galen-Übersetzungen, Brill, Leiden 1913.
 • ––– (1925) „Hunayn ibn Ishaq über die syrischen und Arabischen Galen-Übersetzungen, zum ersten Mal herausgegeben und übersetzt“, Abhandlungen für die Kunde des Morgenländes 1925.
 • ––– (1932) „Neue Materialen zu Hunayn ibn Ishaqs Galen-Bibliographie“, Abhandlungen für die Kunde des Morgenländes, 1932.
 • Bertolacci, A. (2006) Recepce Aristotelovy metafyziky v Avicennově Kitabu al-Shifa. Milník západního metafyzického myšlení, Brill, Leiden 2006.
 • Bettiolo, P. (2003) “Dei casi della vita, della pietà e del buon nome. Intorno ai 'detti' siriaci di Menandro”, v M.-S. Funghi (ed.), Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico I, Olschki, Firenze 2003, 83-103.
 • ––– (2005) „Scuole e ambienti intellettuali nelle chiese di Siria“, v C. D'Ancona (ed.), Storia della filosofia nell'Islam medievale, Einaudi, Torino 2005, 48-100.
 • Black, DL (1990) Logická a Aristotelova rétorika a poetika ve středověké arabské filozofii, Brill, Leiden 1990.
 • Brock, S. (1977) „Řek do syrštiny a do syrštiny do řečtiny“, Journal of Syriac Academy 3 (1977), 406-22 (repr. V syrských perspektivách v pozdní antice, Variorum, Aldershot 1984).
 • ––– (1982) „Od antagonismu k asimilaci: syrské postoje k řeckému učení“, v N. Garsoïanu, T. Mathewsovi, R. Thompsonovi (eds), východně od Byzancie: Sýrie a Arménie ve formativním období, Dumbarton Oaks, Washington 1982, 17-34 (repr. V syrských perspektivách v pozdní antice).
 • ––– (1993) „Syřská komentářová tradice“, Ch. Burnett (ed.), Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts. Sýrské, arabské a středověké latinské tradice, Warburgův institut, Londýn 1993, 3-18 (repr. In From Ephrem to Romanos. Interakce mezi syrskými a řeckými v pozdní antice, Variorum, Ashgate 1999).
 • ––– (1994) „Řek a sýr v pozdní antické Sýrii“, v AK Bowman, G. Woolf (eds), Gramotnost a moc ve starověkém světě, Cambridge UP, Cambridge 1994, 149-60, 234-35 (dotisk) v Ephrem na Romanos).
 • ––– (1999) „Dva dopisy patriarchy Timothy z konce osmého století o překladech z řečtiny“, Arabic Sciences and Philosophy 9 (1999), 233-46.
 • ––– (2003) „Syrské překlady řecké populární filosofie“, v P. Bruns (ed.) Von Athen nach Bagdad. Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam, Borengässer, Bonn 2003, 9-28.
 • Boudon (2000) V. Boudon, „Galien de Pergame“, v DPhA III, 440-66.
 • Bouyges (1938-48) M. Bouyges, Averroès. Tafsir Ma ba'd at-Tabi'at („Velký komentář“de la Métaphysique), Imprimerie Catholique, Bejrút 1938-48.
 • ––– (1952) Averroès. Tafsir Ma ba'd at-Tabi'at („Velký komentář“de la Métaphysique). Všimněte si, Imprimerie Catholique, Bejrút 1952.
 • Brague, R. (1999) Thémistius. Paraphrase de la Métaphysique d'Aristote (livre Lambda), traduit de l'hébreu et de l'arabe, int., Notes and indexies par R. Brague, Vrin, Paříž 1999.
 • Brugman, J. a HJ Drossaart Lulofs, (1971) Aristotle. Generace zvířat. Arabský překlad obyčejně připisoval Yahya ibn al-Bitriq, Brill, Leiden 1971.
 • Cacouros (2003) „Le traité pseudo-aristotélicien De Virtutibus et vitiis“, v DPhA Suppl., 506-46.
 • Contini, R. (2001) „Le scienze del linguaggio“, v Storia della scienza, sv. IV, sez. I. La scienza siriaca. Coordinamento scientifico di J. Teixidor, spolupráce R. Contini, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, 26-36.
 • Cooperson, M. (2005) Al-Ma'mun, Oneworld, Oxford 2005.
 • Daiber, H. (1975) Ein Kompendium der aristotelischen Meteorologie in der Fassung des Hunayn ibn Ishaq, Brill, Leiden 1975.
 • ––– (1980) Aetius Arabus. Die Vorsokratiker v arabské Überlieferung, F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1980.
 • ––– (1994) „Hellenistisch-kaiserzeitliche Doxographie und Filozofophische Synkretismus in islamischer Zeit“, ve W. Haase, H. Temporini (eds), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II 36.7, de Gruyter, Berlín - New York 1994, 4974-92.
 • ––– (1995) Neuplatonische Pythagorica v arabischem Gewande. Der Kommentar des Iamblichus zu den Carmina Aurea. Ein verlorener griechischer Text v arabčině Überlieferung, Severní Holandsko, Amsterdam, New York, Oxford - Tokio 1995.
 • ––– (1997) „Významné trendy arabského aristotela“ve starověké tradici křesťanského a islámského helenismu. Studie o přenosu řecké filosofie a věd věnované HJ Drossaartovi Lulofovi k jeho devadesátým narozeninám, ed. G. Endress a R. Kruk, Leiden 1997, 29-41.
 • D'Ancona, C. et alii (2003) Plotino. La discesa dell'anima nei corpi (Enn. IV 8 [6]. Plotiniana Arabica (pseudo Teologia di Aristotele, capitoli 1 e 7; „Detti del Sapiente Greco“), cura di C. D'Ancona, Il Poligrafo, Padova 2003.
 • ––– (2006) „Téma„ harmonie mezi Platónem a Aristotelesem: Některé příklady rané arabské filosofie “, v A. Speer, L. Wegener (eds), Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, de Gruyter, Berlín, New York 2006, 379-405.
 • D'Ancona, C. a RC Taylor (2003) „Le Liber de Causis“, v DPhA Suppl., 599-647.
 • Dánský Pazuh, MNT (1978) Mantiq Ibn al-Muqaffa ', Anjuman-i Shahanshahi Falsafah-i Tihran, Teherán 1978.
 • Davidson, HA (1987) Důkazy věčnosti, stvoření a existence Boha ve středověké islámské a židovské filozofii, Oxford UP, New York, Oxford 1987.
 • Di Martino, C. (2003) „Parva naturalia. Tradice arabe “, v dodatku DPhA, 375-78.
 • Dieterici, F. (1882) Die sogenannte Theologie des Aristoteles aus arabischen Handschriften zum ersten Mal herausgegeben, JC Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1882 (repr. Rodopi, Amsterdam 1965).
 • Drossaart-Lulofs, H.-J. (1965) Nicolaus Damascenus o filozofii Aristotela. Fragmenty z prvních pěti knih přeložených ze syrského s úvodem a komentářem, Brill, Leiden 1965 (repr. 1969).
 • Drossaart Lulofs, H.-J. a ELJ Poortman (1989) Nicolaus Damascenus De Plantis. Five Translations, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1989.
 • Dunlop, DM (1959) „Překlady al-Bitriq a Yahya (Yuhanna) b. al-Bitriq “, Journal of Royal Asiatic Society 1959, 140-50.
 • ––– (1982) „Arabská tradice Summa Alexandrinorum“, Archiv d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Věk 49 (1982), 253-63.
 • Elamrani Jamal (1989) „Organon. Tradice syriaque et arabe. Les Catégories “, v DPhA I, 507-13.
 • ––– (2003) „De Anima. Tradice arabe “, v dodatku DPhA, 346-58.
 • Endress, G. (1966) Die arabischen Übersetzungen von Aristoteles 'Schrift De Caelo, Inauguration-Dissertation, Bildstelle der JW Goethe Universität, Frankfurt a. M. 1966.
 • ––– (1973) Proclus Arabus. Zwanzig Abschnitte aus der Institutio Theologica in Arabischer Übersetzung, Imprimerie Catholique, Wiesbaden-Beirut 1973.
 • ––– (1977) Díla Yahya ibn 'Adi. Analytical Inventory, Reichert, Wiesbaden 1977.
 • ––– (1986) „Grammatik und Logik. Arabische Philologie und griechische Philosophie im Widerstreit “, ve Sprachphilosophie v Antike und Mittelalter, hsg. von B. Mojsisch, Amsterdam 1986, 163-299.
 • ––– (1987) „Die wissenschaftliche Literatur“v Grundriss der Arabischen Philologie. II. Literaturwissenschaft hrsg. von H. Gätje, Reichert, Wiesbaden 1987, 400-530.
 • ––– (1990) „Obrana rozumu. Prosba o filozofii v náboženské komunitě “, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 6 (1990), 1-49.
 • ––– (1991) Matta ibn Yunus, v EI 2 VI (1991), 844-46.
 • ––– (1992) „Die wissenschaftliche Literatur“v Grundriss der Arabischen Philologie. III. Dodatek, hrsg. von W. Fischer, Reichert, Wiesbaden 1992, 3-152.
 • ––– (1994) „Al-Kindi über die Wiedererinnerung der Seele. Arabischer Platonismus und die Legitimation der Wissenschaften im Islam”, Oriens 34 (1994), 174-221.
 • ––– (1995a) „Averroes 'De caelo. Ibn Rushd's Cosmology ve svých komentářích k Aristotelesovi na nebi “, Arabic Sciences and Philosophy 5 (1995), 9-49.
 • ––– (1995b) „Řekl b. Ya'qub al-Dimashqi”, v EI 2 VIII (1995), 858-59.
 • ––– (1997a) „Kruh al-Kindi. Rané arabské překlady z řečtiny a vzestup islámské filozofie “, ve starověké tradici křesťanství a islámského helenismu. Studie o přenosu řecké filosofie a věd věnované HJ Drossaartovi Lulofovi k jeho devadesátým narozeninám, ed. G. Endress a R. Kruk, CNWS Research, Leiden 1997, 43-76.
 • ––– (1997b) „L'Aristote Arabe. Réception, autorité et transform du Premier Maître”, Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 23 (1997), 1-42.
 • ––– (1998) „Le projet d'Averroès: Constitution, réception et édition du corpus des œuvres d'Ibn Rushd“, v G. Endress, JA Aertsen (eds), Averroes and Aristotelian Tradition. Prameny, ústava a recepce filosofie Ibn Rushda (1126-1198). Sborník čtvrtého sympozia Averroicum (Kolín nad Rýnem, 1996), Brill, Leiden, Boston, Kolín 1998.
 • ––– (2002) „Alexander Arabus o první příčině. Aristotelesův první pokus o arabské pojednání připisovaný Alexandrovi Aphrodisias “, v C. D'Ancona, G. Serra (eds.), Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella tradizione araba, Il Poligrafo, Padova 2002, 19-74.
 • ––– (2004) „Pokud mi Bůh dá život. Averroes the Philosopher: Studies on History of jeho vývoj “, Dokumenti Studi sulla tradizione filosofica medievale 15 (2004), 227-53.
 • ––– (2006) „Organizace vědeckých poznatků: intelektuální tradice a encyklopedie racionálních věd v arabském islámském helenismu“, v G. Endress (ed.), Organizing Knowledge. Encyklopedické aktivity v islámském světě před osmnáctým stoletím, Brill, Leiden 2006, 103-33.
 • ––– (2007) „Budování knihovny arabské filosofie. Platonismus a aristotelianismus ve zdrojích al-Kindi “, v C. D'Ancona (ed.), Knihovny neoplatonistů. Sborník ze zasedání sítě European Science Foundation Network „Pozdní starověk a arabské myšlení“, Brill, Leiden 2007, 319-50.
 • Fazzo, S. (2003) „Alexandros d'Aphrodisias. Dodatek “, v dodatku DPhA, 64-70.
 • Fazzo, S. a H. Wiesner (1993) „Alexander Aphrodisias v Kindiho kruhu a v kosmologii al-Kindi“Arabic Sciences and Philosophy 3 (1993), 119-53.
 • Ferrari (2006) C. Ferrari, Der Kategorienkommentar von Abu l-Faraj 'Abdallah ibn at-Tayyib. Text und Untersuchungen, Brill, Leiden, Boston 2006.
 • Filius, LS (2003) „La tradition orientale des Problemata Physica“, v DPhA Suppl. 593-98.
 • Finnegan, J. (1956) „Texte arabe du Περὶ νοῦ d'Alexandre d'Aphrodise“, Mélanges de l'Université Saint-Joseph 33 (1956), 157-202.
 • Freudenthal, J. (1885) Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles untersucht and übersetzt von JF mit Beiträgen zur Erläuterung des Arabischen Text von S. Fränkel, Berlin 1885.
 • Furlani, G. (1916) „Frammenti di una verze siriaca del commento of pseudo-Olimpiodoro alle Category d'Aristotele“, Rivista degli Studi Orientali 7 (1916), 131-63.
 • ––– (1921-22) „Sull'introduzione di Atanasio di Baladh alla logica e sillogistica aristotelica“, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti 81, 2 (1921-22), 635-44.
 • ––– (1922a) „Uno scolio d'Eusebio d'Alessandria alle Kategorie d'Aristotele in versione siriaca“, Rivista Trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi 3, 1 (1922), 1-14.
 • ––– (1922b) „Sul trattato di Sergio di Resh'ayna circa le category“, Rivista Trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi 3, 2 (1922), 3-22.
 • ––– (1922c) „Una risalah di al-Kindi sull'anima“, Rivista Trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi 3 (1922), 50-63.
 • ––– (1923a) „Verze a komentáře Giorgio delle Nazioni all'Organo aristotelico“, Studi Italiani di Filologia Classica 3 (1923), 305-33.
 • ––– (1923b) „Il trattato di Sergio di Resh'ayna sull'universo“Rivista Trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi 4, 1 (1923), 135-72.
 • ––– (1928) „L 'Encheiridion di Giacomo d'Edessa nel testo siriaco“, Rendiconti della Regia Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche, Filologiche, serie VI, 4 (1928), 222-49.
 • ––– „Le Ristorante de Aristotele nella versione siriaca di Giorgio delle Nazioni“, Atti della Regia Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, serie VI, 5.1 (1933), 1-68.
 • Gabrieli, G. (1912) „Nota biobibliografica su Qusta ibn Luqa“, Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie V, 21 (1912), 341-82.
 • Gabrieli, F. (1924) „Hunayn ibn Ishaq“, Isis 6 (1924), 282-92.
 • ––– (1932) „L'opera di Ibn al-Muqaffa“, Rivista degli Studi Orientali 13 (1932), 197-247.
 • Gannagé, E. (2005) Alexander of Aphrodisias. On Aristotle On Coming-to-Be and Perishing, Duckworth, London 2005.
 • Gätje (1971) Studien zur Überlieferung der aristotelischen Psychologie im Islam, C. Winter, Heidelberg 1971.
 • Genequand, Ch. (1987-88) „Platonismus a hermetismus ve Fiš-nafách al-Kindi“, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 4 (1987-88), 1-18.
 • ––– (2001) Alexander Aphrodisias On the Cosmos, Brill, Leiden, Boston, Köln 2001.
 • Geoffroy, M. (2002) „La tradice arabe du Περὶ νοῦ d'Alexandre d'Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l'intellect“, v C. D'Ancona - G. Serra (eds), Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella tradizione araba, Il Poligrafo, Padova 2002, 191-231.
 • Georr, Kh. (1948) Les Catégories d'Aristote dans leurs verze syro-arabes. Édition de textes précédée d'une étude historique et criticalique et suivie d'un vocabulaire, Institut Français de Damas, Beyrouth 1948.
 • Giannakis, E. (1993) „Struktura Abu l-Husayn al-Basriho kopie Aristotelovy fyziky“, Zeitschrift kožešina Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 8 (1993), 251-58.
 • ––– (1995-96) „Fragmenty z Alexandra ztraceného komentáře k Aristotelově fyzice“, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften 10 (1995/96), 157-185.
 • ––– (2002-3) „Citace Johna Philoponuse 'De aeternitate mundi contra Proclum v al-Biruni's India', Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 15 (2002-3), 185-95.
 • Goulet-Aouad (1989) „Alexandros d'Aphrodisias“, v DPhA I, 125-39.
 • Grignaschi, M. (1965-66) „Les Rasa'il Aristatalisa“ila-l-Iskandar de Salim Abu-l-'Ala 'et l'activité Culturelle à l'époque omayyade”, Bulletin d'Études Orientales 19 (1965) -66), 7-83.
 • ––– (1967) „Le roman épistolaire classique conservé dans la version arabe de Salim Abu-l-'Ala '“, Le Muséon 80 (1967), 211-64.
 • ––– (1976) „L'origine et les métamorphoses du Sirr al-asrar“, Archiv d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Věk 43 (1976), 7-112.
 • Gutas (1975) Řecká literatura moudrosti v arabském překladu. Studie greco-arabského gnomologia, American Oriental Society, New Haven 1975.
 • ––– (1981) „Klasická arabská literatura moudrosti: příroda a rozsah“, Journal of American Oriental Society 101 (1981), 49-86.
 • ––– (1983) „Paul Peršan o klasifikaci částí aristotelovy filozofie: milník mezi Alexandrií a Bagdadem“, Der Islam 60 (1983) 231-67.
 • ––– (1988) „Platónovo sympozium v arabské tradici“, Oriens 31 (1988), 36-60.
 • ––– (1992) Theophrastus of Eresus: prameny jeho života, myšlenky a vlivy spisů ed. a transl. WW Fortenbaugh, PM Huby, RW Sharples (řečtina a latinka) a D. Gutas (arabsky), Brill, Leiden 1992.
 • ––– (1994) předplotiniánská filosofie v arabštině (kromě platonismu a aristotelianismu) Přehled pramenů, W. Haase, H. Temporini (Eds), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II 36.7, de Gruyter, Berlin - New York 1994, 4939-73.
 • ––– (1998) Řecké myšlení, arabská kultura. Gracoco-arabské překladatelské hnutí v Bagdádu a rané 'Abbasid Society (2.-4. / 8.-10. Století), Routledge, Londýn 1998.
 • ––– (2000) „Východní („ orientální “) filozofie Avicenny. Nature, Contents, Transmission “, Arabic Sciences and Philosophy 10 (2000), 159-80.
 • ––– (2005) „Logická teologie (kalam) v Avicenně“, v D. Perler, U. Rudolph (ed.), Logik und Theologie. Das Organon im arabischen und im lateinischen Mittelalter, Brill, Leiden, Boston 2005, 59-72.
 • ––– (2006) „Řecké a perské pozadí rané arabské encyklopedie“, v G. Endress (ed.), Organizing Knowledge. Encyklopedické aktivity v islámském světě před osmnáctým stoletím, Brill, Leiden 2006, 91-101.
 • Haddad, R. (1974) „Hunayn ibn Ishaq apologiste chrétien“, Arabica 21 (1974), 292-302.
 • Hadot, I. (1991) „Role komentářů k Aristotelu ve výuce filosofie podle předsudků neoplatonických komentářů k kategoriím“, Oxfordská studia starověké filosofie, doplňkový svazek: Aristoteles a pozdější tradice ed. autor: H.-J. Blumenthal a H. Robinson, 1991, 175-89.
 • Hansberger, RE (připravovaný) Přenos Aristotelovy Parvy Naturalia v arabštině.
 • Hasnaoui, A. (1994) „Alexandre d'Aphrodise vs. Jean Philopon: poznámky sur quelques traités d'Alexandre 'perdus' en grec, conservés en arabe“, Arabic Sciences and Philosophy 4 (1994), 53-109.
 • ––– (1996) „Un élève d'Abu Bishr Matta ibn Yunus: Abú Amr al-Tabari“, Bulletin d'Études Orientales 48 (1996), 25-34.
 • Hugonnard-Roche, H. (1993) „Remarques sur la tradice arabe de l'Organon d'après le manuscrit Paris, Bibliothèque Nationale, ar. 2346”, v Ch. Burnett (ed.), Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts. Syrské, arabské a středověké latinské tradice, Warburgův institut, Londýn 1993, 19-28.
 • ––– (2001) „La tradizione della logica aristotelica“, v Storia della scienza, sv. IV, sez. I. La scienza siriaca. Coordinamento scientifico di J. Teixidor, spolupráce R. Contini, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, 16-26.
 • ––– (1989) „L 'Organon. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA I, 502-28.
 • ––– (2003a) „De caelo. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA Suppl., 283-94.
 • ––– (2003b) „Pseudoaristote, De plantis“, v dodatku DPhA, 499-505.
 • ––– (2003c) „La Poétique. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA Suppl., 208-18.
 • ––– (2004) La logique d'Aristote du grec au syriaque. Études sur la transmission des textes de l'Organon et leur interpretační filozofie, Vrin, Paříž 2004.
 • Ivry, A. (1974) Al-Kindi's Metafyzics. Překlad pojednání Ya'quba ibna Ishaqa al-Kindiho „O první filosofii“(fi al-Falsafah al-Ula) s úvodem a komentářem, SUNY Press, Albany 1974.
 • ––– (2001) „Arabský text Aristotelovy De Anima a jeho překladatele“, Oriens 36 (2001), 59-77.
 • Klein-Franke (1973) „Zur Überlieferung der platonischen Schriften im Islam“, Israel Oriental Studies 3 (1973), 120-39.
 • Kraemer, Joel L. (1965) “Ztracená pasáž z arabského překladu Philoponus Contra Aristotelem (Simpl. De caelo I, 3, 270b5-11)”, Journal of American Oriental Society 75 (1965), 318-27.
 • ––– (1992) Humanismus v renesanci islámu. Kulturní oživení během Buyid věku, Brill, Leiden - New York, Kolín 1992.
 • Kraus, P. (1934) „Zu Ibn al-Muqaffa“, Rivista degli Studi Orientali 14 (1934), 1-20 (repr. V Alchemie, Ketzerei, Apokryphen im frühen Islam. Gesammelte Aufsätze hrsg. U. Eingeleitet von R. Brague, Olms, Hildesheim, Curych, New York 1994).
 • Kraus, P. a R. Walzer (1951) Galeni Compendium Timaei Platonis aliorumque dialogorum synopsis quae existující fragment ediderunt P. Kraus et R. Walzer, Warburg Institute, London1943 (Kraus Reprint, Nendeln 1973).
 • Kruk, R. (1979) Arabská verze Aristotelových částí zvířat: kniha XI-XIV Kitab al-Hayawan, Královská nizozemská akademie umění a věd, Amsterdam-Oxford 1979.
 • ––– (2003) „La zoologie aristotélicienne. Tradice arabe “, v dodatku DPhA, 329-34.
 • Lameer (1994) Al-Farabi a Aristotelian Syllogistics. Řecká teorie a islámská praxe, Brill, Leiden, New York, Kolín 1994.
 • Lettinck (1994) Aristotelesova fyzika a její recepce v arabském světě, s vydáním nepublikovaných částí komentáře Ibn Bajje o fyzice, Brill, Leiden, New York - Kolín 1994.
 • ––– (2002) „Aristotelesova„ fyzická “díla v arabském světě, Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 27 (2002), 22-52.
 • Lyons, MC (1973) Arabský překlad Themistiusova komentáře k Aristotelově De Anima, Cassirer, Oxford 1973.
 • ––– (1982) Aristotelesova Ars Rhetorica. Arabská verze, Pembroke Arabic Texts, Cambridge 1982.
 • Mahdi (1967) „Alfarabi proti Philoponus“, Journal of Near Eastern Studies 26 (1967), 233-60.
 • ––– (1972) „Arabský text Alfarabiho proti Johnu Gramatiku“ve středověkých a středovýchodních studiích na počest Aziz Suryal Atiya ed. autorem Sami A. Hanna, Brill, Leiden 1972, 268-84.
 • Manzalaoui, M. (1974) „Pseudoaristotelský Kitab Sirr al-asrar. Fakta a problémy “, Oriens 23-24 (1970-71), 147-257.
 • Martin, A. (1989) „La Métaphysique. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA I, 538-34.
 • Martini Bonadeo, C. (2003) „La Métaphysique. Tradice syriaque et arabe. Mise à jour bibliographique “, v dodatku DPhA, 259-64.
 • ––– (2004) “Ὡς ἐρώμενον. Alcune interpretazioni di Metaph. Λ 7 “, v V. Celluprica, R. Chiaradonna, C. D'Ancona (Eds), Aristotele ei suoi esegeti neoplatonici. Logica e ontologia nelle interpretazioni greche e arabe, Bibliopolis, Neapol 2004,213-43.
 • Meyerhof, M. (1926a) „Nové světlo na Hunayn ibn Ishaq a jeho období“, Isis 8 (1926), 685-724.
 • ––– (1926b) „Les version syriaques et arabes des écrits galéniques“, Byzantion 3 (1926), 33-51.
 • Nasr, SH (1996a) „Význam a pojetí filozofie v islámu“, v SH Nasr, O. Leaman (eds), Dějiny islámské filozofie, I-II, Routledge London, New York 1996, 21-26.
 • ––– (1996 b) „Korán a Hadith jako zdroj a inspirace islámské filozofie“, tamtéž, 27-39.
 • Peters, FE (1968) Aristoteles Arabus. Orientální překlady a komentáře k aristotelskému korpusu, Brill, Leiden 1968.
 • Pines, S. (1952) „La 'Philosophie orientale' d'Avicenne et sa polémique contre les Bagdadiens“, Archiv d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Věk 19 (1952), 1-37.
 • ––– (1972) „Arabské shrnutí ztraceného díla Jana Philoponuse“, Izrael Oriental Studies 2 (1972), 294-326 (repr. V The Collected Works of Shlomo Pines, II, 320-52).
 • ––– (1986) „Duchovní síla pronikající kosmem podle pasáže v Pojednání o zásadách všeho připisovaném Alexandru Aphrodisias“, ve Sbírkách děl Šlomo borovic II, 252-55.
 • ––– (1987) „Některé výrazné metafyzické koncepce v Themistiovém komentáři ke knize Lambda a jejich místo v dějinách filosofie“, v J. Wiesner (ed.) Aristoteles. Werk und Wirkung, II, de Gruyter, Berlín - New York 1987, 177-204 (repr. V The Collected Works of Shlomo Pines III, 267-94).
 • Platti, E. (1983) Yahya ibn 'Adi, théologien chrétien et filozofophe arabe, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven 1983.
 • Possekel, U. (1998) "Der 'Rat der Theano". Eine pythagoreische Spruchsammlung v syrischer Übersetzung “, Le Muséon 111 (1998), 3-76.
 • Rashed, M. (2003) „De generatione et korupe. Tradice arabe “, v dodatku DPhA, 304-14.
 • Rashed, R. a J. Jolivet (1999) Œuvres filozofophiques et scientifiques d'al-Kindi, sv. II. Métaphysique et cosmologie. Brill, Leiden-Boston-Kolín 1999.
 • Raven, W. (2003) “De Mundo. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA Suppl., 481-83.
 • Reisman, DC (2005) „Al-Farabi a filozofické kurikulum“, v P. Adamson a RC Taylor (ed.), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge UP, Cambridge 2005, 52-71.
 • Rosenthal, F. (1937) „Arabische Nachrichten über Zenon den Eleaten“, Orientalia 6 (1937), 21–67 (repr. V řecké filosofii v arabském světě. Sbírka esejí, Variorum, Aldershot 1990).
 • ––– (1940) „Znalosti Platónovy filozofie v islámském světě“, Islámská kultura 14 (1940), 387-422.
 • ––– (1941) „Některé pythagorské dokumenty předávané v arabštině“, Orientalia 10 (1941), 104-115; 383-395.
 • ––– (1970) Knowledge Triumphant. Koncept poznání ve středověkém islámu, Brill, Leiden 1970.
 • ––– (1974) „Plotinus v islámu: Síla anonymity“, v Plotino e il Neoplatonismo v Oriente e v Occidente. Atti del convegno internazionale Roma, 5-9 ottobre 1970, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1974 (Problemi attuali di scienza e di Cultura, 198), 437-46.
 • ––– (1975) Klasické dědictví v islámu, Routledge a Kegan Paul, Londýn (1975).
 • Rudolph, U. (1989) Die Doxographie des pseudo-Ammonius. Ein Beitrag zur nevhodonischen Überlieferung im Islam, Steiner, Stuttgart 1989.
 • Ruland H.-J. (1978) „Die arabische Übersetzung der Schrift des Alexander von Aphrodisias über die Sinneswahrnehmung“, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse 5 (1978), 159-225.
 • Ryan, WF a CB Schmitt, eds. (1982) Pseudo-Aristoteles, The Secret of Secrets. Zdroje a vlivy. Warburgův institut, Londýn 1982.
 • Schoonheim, PL (2000) Aristotelesova meteorologie v arabsko-latinské tradici, Brill, Leiden 2000.
 • ––– (2003) „Météorologiques. Tradition syriaque, arabe et latine “, v DPhA Suppl., 324-28.
 • Schrier, OJ (1997) „Syrské a arabské verze Aristotelovy poetiky“, ve starověké tradici v křesťanském a islámském helenismu. Studie o přenosu řecké filosofie a věd věnované HJ Drossaartovi Lulofovi k jeho devadesátým narozeninám, ed. G. Endress a R. Kruk, CNWS Research, Leiden 1997, 259-78.
 • Serra, G. (1973) „Všimněte si, že se jedná o tradici a generaci a generaci korupce v Aristotele“, Giornale Critico della Filosofia Italiana 52 (1973), 383-427.
 • ––– (1997) „La traduzione araba del De Generatione et koruption of Aristotele Citata nel Kitab al-Tasrif atribuito a Jabir“, Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 23 (1997), 191-288.
 • Strohmaier, G. (1990) "Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi", v EI 2, III, 578.
 • Thillet, P. (2003) Alexandre d'Aphrodise. Traité de la Provence, Περὶ προνοίας, verze arabe de Abu Bishr Matta ibn Yunus, úvodní etapa a tradice de Thillet, Verdier, Paříž 2003.
 • Thomann, J. (2003) „La tradice arabe de la Physiognomonie d'Aristote“, v dodatku DPhA, 496-98.
 • Troupeau, G. (1984) „Un épitomé arabe du De kontingentia mundi de Jean Philopon“, v Lucchesi, É. a HD Saffrey (Eds), Mémorial André-Jean Festugière. Antiquité païenne et chrétienne, Genève 1984, 77-88.
 • Tkasch, J. (1928-32) Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles and Grundlage der Kritik des griechischen Textes, Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien - Leipzig 1928-32.
 • van Ess, J. (1966) „Über einige neue Fragmente des Alexander von Aphrodisias und des Proklos in Arabischer Übersetzung“, Der Islam 42 (1966), 48-68.
 • Walzer, R. (1937) „Un frammento nuovo di Aristotele“, Studi Italiani di Filologia Classica 14 (1937), 127-37 (repr. V řečtině do arabštiny. Eseje o islámské filozofii, Cassirer, Oxford 1963, 38-47).
 • ––– (1950) „Vzestup islámské filozofie“, Oriens 3 (1950), 1-19.
 • ––– (1960) „Platonismus in der islamischen Philosophie (arabische Übersetzung aus dem griechischen)“v Antike und Orient im Mittelalter. Miscellanea Mediaevalia 1, de Gruyter, Berlín 1962, 179-95.
 • ––– (1970) „L'éveil de la filozofophie islamique“, Revue des Études Islamiques 38, 7-42; 207-41.
 • Watt, J. a M. Aouad (2003) „La Rhétorique. Tradition syriaque et arabe (compléments) “, v DPhA Suppl., 219-23.
 • Wildberg, Ch. (1987) Philoponus. Proti Aristotelesovi, na Věčnosti světa. Cornell UP, Ithaca 1987.
 • Zimmermann, FW (1981) Al-Farabiho komentář a krátké pojednání o Aristotelově De Interpretatione, Oxford UP, Oxford 1981.
 • ––– (1986) „Původy tzv. Teologie Aristoteles“, J. Kraye, WF Ryan, C.-B. Schmitt (Eds), Pseudo-Aristoteles ve středověku. Theology and Other Texts, The Warburg Institute, London 1986, 110-240.
 • ––– (1994) „Proclus Arabus Rides Again“, Arabic Sciences and Philosophy 4 (1994), 9-51.
 • Zonta, M. (2003) „Les Éthiques. Tradition syriaque et arabe “, v DPhA Suppl., 191-98.

Další internetové zdroje

 • Stručný bibliografický průvodce středověkou islámskou filosofií a teologií 2008–2009, autor Thérèsa Anne Druart (Katolická univerzita).

  Existují také návody pro období 2007–2008, 2006–2007, 2004–2006, 2002–2004 a 1998–2002.

 • Averroes Database, Thomas-Institut der Universität zu Köln
 • IDEO, Dominikánský institut pro orientální studia, v Káhiře
 • CEDRAC, Centrum dokumentace a recherches arabes chrétiennes
 • Skupina pro arabsko-křesťanský výzkum
 • GRAL, Greco Arabo Latino Incontro di Culture

Doporučená: