Samuel Ibn Tibbon

Obsah:

Samuel Ibn Tibbon
Samuel Ibn Tibbon

Video: Samuel Ibn Tibbon

Video: Samuel Ibn Tibbon
Video: The Guide for the Perplexed Volume 1 Chapter 68 (Part 1) 2023, Září
Anonim

Vstupní navigace

 • Obsah příspěvku
 • Bibliografie
 • Akademické nástroje
 • Náhled PDF přátel
 • Informace o autorovi a citaci
 • Zpět na začátek

Samuel Ibn Tibbon

První publikováno 6. února 2006; věcná revize St 30. října 2019

Samuel Ibn Tibbon (c. 1165–1232) byl překladatelem, filozofem a filozofickým komentátorem Bible. On je nejvíce slavný jeho překladem Maimonides 'průvodce zmatený od arabštiny do hebrejštiny, ale on přeložil jiná díla Maimonides, a produkoval první hebrejské verze Aristoteles a Averroes. Kromě jeho práce překladatele, Ibn Tibbon byl originální autor v jeho vlastní pravý. Napsal první plný aristotelský / maimonideanský výklad biblické knihy Ecclesiastes, filozoficko-exegetická monografie s názvem Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, a několik menších filosoficko-exegetických pojednání a epištolů. Jeho práce byla zvláště důležitá v jeho rodné jižní Francii („Provence“), ale měl třináctý, významný vliv také na židovskou filozofii a exegezi v Itálii, Byzanci a Španělsku,čtrnáctá a patnáctá století. Je právem považován za zakladatele maimonideanismu, filozoficko-exegetického hnutí ve středověkém judaismu.

 • 1. Historické pozadí
 • 2. Život Samuela Ibn Tibbona
 • 3. Překlady
 • 4. Způsob překladu
 • 5. Referenční nástroje a studijní pomůcky
 • 6. Filozofie a exegeze
 • 7. Příklady filosofické exegeze
 • Bibliografie

  • Překlady Samuela Ibn Tibbona
  • Spisy Samuela Ibn Tibbona
  • Vedlejší práce
 • Akademické nástroje
 • Další internetové zdroje
 • Související záznamy

1. Historické pozadí

Ve dvanáctém a třináctém století byla jižní Francie (Midi, Occitania, což Židé nazývali „Provence“) nejaktivnějším centrem židovské filozofie. Tam, v komunitách Béziers, Carcassonne, Narbonne, Lunel, Montpellier, Arles a Marseilles, se židovští vědci věnovali překladu a šíření filozofických textů a myšlenek. Zejména v období 1148–1306 - od perzekucí Almohadů v islámském Španělsku po vyhoštění Židů z Francie - byla v hebrejštině zpřístupněna většina klasické tradice, přeložená do arabštiny a vyvinutá v islámském světě. To zahrnovalo práce filozofie a teologie, logiky a gramatiky, matematiky, astronomie, astrologie a medicíny.

Hlavními překladateli v tomto období byli členové jediné rodiny. Judah Ibn Tibbon (c. 1120–1190), rodák z Granady, se znovu usadil v Lunelu, kde se věnoval překladu judaiso-arabských děl, včetně textů Saadie Gaona, Jonáše Ibna Janaha, Šalamouna Ibna Gabirola, Bahyy Ibn Paqudy, a Judah Halevi. Jeho syn Samuel (c. 1165–1232) přeložil Maimonides a vytvořil první hebrejské verze Aristoteles (Meteorologie) a Averroes („Tři pokřiky na spojení“, dva Averroes a jeden syn Averroes 'Abd Allah). Nejplodnější byla nová generace překladatelů. Tak Jacob Anatoli (c. 1194–1256), zetý syn a hlavní žák Samuela, přeložil Ptolemaia, Averroesovo zkrácení Ptolemaia, al-Farghaniho, a Averroesovy prostřední komentáře k Aristotelesovu Organonu; zatímco Samuelův syn Moses (fl.1244–1283) přeložil desítky děl Euklida, Geminuse, Theodosia, Themistia, Hunayna b. Ishaq, Abú Bakr al-Razi, Ibn al-Haytham, al-Hassar, Ibn al-Jazzar, al-Farabi, Avicenna, Ibn al-Sid al-Batalyawsi, Averroes, Jabir Ibn Aflah, al-Bitruji a Maimonides. Poslední hlavní postavou rodiny byl Jacob b. Makhir (c. 1236–1306), který přeložil další díla z arabštiny, Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah a Averroes. Zdá se také, že vykreslil dílo z latiny: lékařský text jeho současného Arnolda z Villanovy. Poslední hlavní postavou rodiny byl Jacob b. Makhir (c. 1236–1306), který přeložil další díla z arabštiny, Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah a Averroes. Zdá se také, že vykreslil dílo z latiny: lékařský text jeho současného Arnolda z Villanovy. Poslední hlavní postavou rodiny byl Jacob b. Makhir (c. 1236–1306), který přeložil další díla z arabštiny, Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah a Averroes. Zdá se také, že vykreslil dílo z latiny: lékařský text jeho současného Arnolda z Villanovy.

Ibn Tibbon dynastie překladatelů byla nápomocná při vytváření filosofické knihovny v hebrejštině. Vyvinuli také technickou terminologii, kterou používali překladatelé, filozofové a komentátoři po celé středověky. Možná však významnější byly jejich příspěvky původních autorů. Samuel a Mojžíš tedy psali filozofické komentáře k biblické a rabínské literatuře a filozoficko-exegetickým monografiím, zatímco Jacob Anatoli napsal sbírku filozofických kázání. Tyto spisy, inspirované maimonidskou prací a nasycené filosofií al-Farabiho a Averroese, položily základy celého hnutí židovské filozofie a exegeze: maimonideanismu. Toto hnutí přitahovalo nadšence v Provence i v Itálii, Byzanci a v menší míře ve Španělsku. Uplatňoval vliv a vyvolal kontroverzi během třináctého a čtrnáctého století a dokonce až do patnáctého, kdy se židovská filozofie postupně inspirovala k křesťansko-latinské, nikoli k řecko-arabským a arabským zdrojům.

2. Život Samuela Ibn Tibbona

Samuel Ibn Tibbon - druhá generace dynastie Ibn Tibbon - se narodil v Lunelu, malém, ale velmi aktivním rabínském centru v jižní Francii. Tam ho jeho otec vychoval a vzdělával ho podle ideálů islámského Španělska. Samuel tak kromě klasických židovských předmětů - hebrejského jazyka, hebrejské bible a rabínské literatury - studoval arabštinu, filozofii a medicínu. Samuel byl také představen do literárních umění, včetně kaligrafie, poezie a epistolárie. Ale svět belles lettres nenašel laskavost s mladším Ibn Tibbonem; mnohem více se zajímal o filozofii než poezii.

Ačkoli byl Samuel vychován v Lunelu, cestoval značně za obchodem a hledáním znalostí. Během mládí navštívil Marseilles se svým otcem, aby se zapojil do obchodu. V roce 1204 dokončil překlad Příručky zmatených v Arles, konzultoval rukopisy Meteorologie v Toledu a Barceloně (mezi lety 1204–1210) a dvakrát cestoval do Alexandrie. V letech 1210 až 1213 se vrátil (v Egyptě se zdá získal Maimonidesův „dopis Jemenu“a autografickou kopii Mishneh Torah). V roce 1211 se zdálo, že Samuel přestěhoval své hlavní sídlo do Marseille. Tam ho navštívili židovští mudrci na cestě do svaté země, aby si prohlédli jeho překlad průvodce. Právě v Marseille navíc učil svého švagra a nejslavnějšího žáka Jacoba Anatoliho.

Během jeho raných roků, Samuel byl ovlivňován primárně jeho otcem. Naproti tomu jeho zralé dílo bylo postaveno převážně na základech Maimonides. Samuel přeložil Průvodce a další spisy od Maimonides a korespondoval s „Pravdivým mudrcem“ohledně překladu a interpretace. Ve skutečnosti byla velká část života Ibn Tibbona věnována vysvětlení a šíření učení Maimonides. Propagace Maimonidů však znamenala také obecnější zapojení filozofie. Získal tak rozsáhlé znalosti al-Farabiho, citovaného a diskutovaného o Avicenně, a byl jedním z prvních vědců, kteří využívali Averroes a al-Bitruji. Existují důkazy, že Samuel měl také kontakt s raně křesťanským scholasticismem. Naznačuje to překvapivá podobnost mezi zájmy Ibn Tibbonem a zájmy jeho současníků, jako je Michael Scot a Alfred ze Sarashelu.

Ze všech členů rodiny Ibn Tibbon byl Samuel nejvlivnější. Už byl citován a eulogizován jeho současníkem Davidem Kimhi a měl rozhodující dopad na práci jeho syna Mojžíše a zeťe Jacoba Anatoliho. Ale jeho vliv je cítit i jinde. Například v třináctém století byl Provence plagiátorem Gershomem b. Solomon, citovaný a diskutovaný Levi b. Abraham, a bránil Menahem ha-Meiri. V Itálii jeho spisy konzultoval a komentoval Mojžíš ze Salerna, Zerahyah b. Isaac b. Shealtiel Hen, Judah Romano, a zejména Immanuel z Říma, který vybíral velké sekce z spisů Ibn Tibbona a začlenil je do svých komentářů k Bibli. Tak důležité bylo dílo Ibn Tibbona, že byl vybrán oponenty filosofie. Jacob b. Sheshet psal kritiku celé délky Ibn Tibbon je Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, zatímco Solomon b. Abraham z Montpellier - hlavní anti-maimonidejský aktivista během maimonidejské diskuse ve 30. letech 20. století - ho obvinil z odhalení tajemství Průvodce nezasvěceným. Ve třináctém a čtrnáctém století byl Ibn Tibbon na špičkové úrovni jako maimonidovská autorita ve filozofii a filozofické exegezi.

3. Překlady

Primárním zaměstnáním Samuela Ibn Tibbone byl překladatel. To je to, co ho naučil být jeho otcem. Jeho nejslavnějším překladem je Průvodce zmateným. Přeložil však i další díla Maimonida a vytvořil první hebrejské verze Aristoteles a Averroes. Stručný popis každého z překladů bude uveden zde.

1. Maimonides, komentář k Mishnah, Avot

První velký překlad Maimonides od Ibn Tibbon byl komentář k Avot, který byl dokončen, podle rukopisu, v 1202. Ibn Tibbon přeložil vlastní komentář spolu s úvodem Maimonides, nazvaný "Osm kapitol." Předmluva, představující úvod a adaptaci aristotelské etiky, by se stala standardním úvodem do filosofické etiky v hebrejštině během pozdějšího středověku.

2. Maimonides, „Pojednání o vzkříšení“

Zdá se, že „Pojednání o vzkříšení“bylo přeloženo do hebrejštiny během diskuse o vzkříšení (1202–1204), když byl Maimonides obviněn z popření tohoto náboženského dogmatu. Ibn Tibbon jej přeložil a zdá se, poslal ho do Toleda, kde byl přeložen do arabštiny a znovu přeložený Judou al-Harizi do plynulejšího a čitelnějšího hebrejského stylu.

3. Maimonides, Průvodce zmateným

Ibn Tibbonem, začal na tomto překladu pracovat již v 90. letech 20. století, korespondoval s Maimonidesem ohledně problémů s překladem a tlumočením, vydal první vydání v roce 1204 a revidovanou verzi s glosářem (Perush ha-Millot ha-Zarot), v roce 1213. Překlad samotný obecně obíhal s glosářem, spolu s okrajovými anotacemi Ibn Tibbona, úvodem k překladu a dalšími studijními pomůckami a diskuzemi ad hoc.

4. Maimonides, „Dopis o překladu“

Při práci na překladu Příručky Ibn Tibbon odpovídal Maimonidesovi, ale přežil pouze jeden dopis od Maimonides. Tento dopis je složitý text, který zahrnuje krátký úvod, diskusi o problémech v překladu, popis jeho rušného života ve Fustatu a doporučení pro filozofické čtení. Dopis byl původně psán arabsky, ale přežil pouze v několika hebrejských překladech, z nichž jeden byl vykreslen samotným Ibn Tibbonem. Tento překlad také zahrnuje vlastní (často kritické) poznámky Ibn Tibbona k Maimonidesovým navrhovaným vykreslením obtížných arabských termínů.

5. Aristoteles, meteorologie

Ibn Tibbonův překlad Meteorologie byl dokončen, podle rukopisného farfa, v 1210, zatímco se vrací lodí z Alexandrie. V předmluvě pojednává o problémech s překladem této práce: téma bylo obtížné, arabský překlad byl temný a rukopisy byly zkorumpované. Konzultoval tedy rukopisy v Barceloně a Toledu, aby pomohl rekonstruovat originál. Také zkoumal komentáře k tomuto textu od Alexandra Aphrodisias, Avicenna a Averroes pro textové svědky a aby pomohl porozumět textu. V některých případech začlenil překlady od komentátorů do samotného překladu. Předmluva Ibna Tibbona k překladu zahrnuje začátky lexikonu, snad části většího projektu, který nebyl nikdy dokončen nebo byl začleněn do jeho většího glosáře (bude diskutováno níže).

Proč Ibn Tibbon překládal meteorologii před jakýmkoli jiným dílem Aristotela? Zdá se, že to udělal v reakci na poznámku, kterou uvedl Maimonides v Příručce 2: 30 - že meteorologie je klíčem k pochopení „popisu začátku“v Genesis, kapitola 1.

6. Averroes a „Abd Alláh,„ Tři soudy o spojení “

Překlad tří krátkých pojednání o spojení s aktivním intelektem Averroes a Averroesova syna„ Abd Alláha “byl také průkopnickým projektem. Byly to první díla Averroes vykreslená v hebrejštině, před jakýmkoli komentářem k Aristotelesovi. Ibn Tibbon je přeložil a připojil je ke svému komentáři ke Kazatelům. Udělal to, tvrdil, protože Averroes a Solomon měli v úmyslu dělat přesně to samé: bránit doktrínu spojování proti skeptikům, kteří popírali, že je to možné.

Tyto překlady tedy měly, stejně jako meteorologie, silný exegetický význam. Byli však čteni také sami. Obíhali nezávisle na komentáři k Ecclesiastes a stali se standardními učebnicemi v diskusi o nesmrtelnosti. Tak například byli zahrnuti do Gershom b. Gersonidesovi komentovali Solomonovu encyklopedickou práci Sha'ar ha-Shamayim a byli začleněni do Hanokh b. Marot Elohim Solomon al-Konstantini. Složená latinská verze, založená na hebrejštině, rozeslala pod titulem De animae beatitudine.

7. Maimonides, „Dopis Jemenu“

Poslední známý překlad Ibn Tibbona je „Maimonidesův„ dopis Jemenu “. Zdá se, že tento text získal v Egyptě; a přeložil jej do hebrejské circa 1214. Proč není tento text přeložen, není znám. Zdá se však, že se neobešel široce. Abraham ibn Hasdai tedy již ve 30. letech 20. století shledal nutností vytvořit nový překlad díla, protože nemohl najít kopii vykreslení svého předchůdce.

8. Další překlady

Ibn Tibbon včlenil překlady a shrnutí arabských textů do svých původních spisů. To platí v glosáři připojeném k Průvodci (Perush ha-Millot ha-Zarot), jeho komentáři k Ecclesiastes a Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim. Tři z nejdůležitějších příkladů jsou následující:

8.1 Al-Farabi, krátké shrnutí kategorií

Porfýrova Isagoge a Aristotela První položkou ve slovníku Ibn Tibbon je definice deseti kategorií a pěti předpovědí. Většina prezentovaného textu je překlad slovo-za-slovo z al-Farabi.

8.2 Al-Bitruji, Zásady astronomie

Ve slovníku, komentáři o Ecclesiastes a Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim představuje Ibn Tibbon stručné shrnutí astronomie al-Bitruji; toto byly první vystoupení Bitrudiových románových teorií v hebrejštině. V následující generaci byl celý text al-Bitruji přeložen Samuelovým synem Mojžíšem.

8.3 Avicenna, Kitab al-Shifa ', Meteorologie

Ve třetí kapitole Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim představuje Ibn Tibbon částečný překlad sekce z Avicenny Shifa na horské formaci. Teorie Avicenny - této erozi je zabráněno smícháním bahna s mastnými oleji - přispěla k diskuzi Ibn Tibbona o věčnosti světa a možnosti spontánní generace.

9. Rušivé a pochybné překlady

Mnoho dalších překladů je přičítáno Ibn Tibbonovi v rukopisech, katalogech rukopisů a pozdějších zdrojích. Většina z nich je zjevně falešná; ale dvě stojí za zmínku. Isaac Abarbanel odkazuje na překlad, který uvedl Ibn Tibbon z Maimonidesova úvodu do kapitoly 10 Mishnah Sanhedrin, ale tento překlad nepřežije. Anonymní překlad textu publikovaného Kupferem zjevně není jeho prací. Druhým je překlad slova „Ali b. Ridwanův komentář k Galenově Arsově parvě. Podle colophona tento překlad dokončil Ibn Tibbon v Béziers v roce 1199. Pokud by toto přiřazení bylo správné, přispělo by to k důležitým informacím k biografii Ibn Tibbona. Stanovilo by to také velmi ranou existenci arabského lékařského textu v hebrejštině. Samotný překlad všakpoužívá výrazy jako nirdaf pro synonymum, které nebylo součástí překladového slovníku Ibn Tibbona. Pokud je to jeho práce, bylo to provedeno mnohem později nebo revidováno pozdější rukou (srov. Freudenthal a Fontaine).

4. Způsob překladu

Překlady Ibn Tibbona jsou obvykle doslovné. Na rozdíl od Judah al-Harizi, jeho konkurenčního překladatele, se nezabýval felicitou stylu nebo čistoty jazyka, ale přesností ve smyslu. Používá tak rabínské, jakož i biblické výrazy, sleduje syntax arabštiny a mince používá nové termíny založené na arabském modelu. On byl kritizován pro tuto metodu - al-Harizi a jiní - ale to byla jeho metoda a terminologie, která nakonec vyhrála a stala se autoritativní skrz pozdnější středověk.

Ibn Tibbon diskutuje o problémech a obtížích překladu v několika textech: Předmluva k překladu Průvodce, úvod k jeho „Dopisu o prozřetelnosti“, předmluva k slovníku a samotnému slovníku, předmluva k meteorologii a komentář na Ecclesiastes. Chtěl bych zde udělat krátkou syntetickou charakterizaci způsobu překladu Ibn Tibbona založeného na těchto zdrojích. Toto téma je důležité pro pochopení práce Ibn Tibbona procesu vytváření filozofické kultury v hebrejštině. Překladatelská filosofie je navíc sama o sobě filozofickým tématem.

1. Úpravy textu, porovnání rukopisů

Prvním předmětem podnikání v překladu textu je příprava spolehlivého vydání. Ibn Tibbon jako kritický učenec tedy vynaložil veškeré úsilí ke sběru a porovnání rukopisů textů, na nichž pracoval. Například v krátkém úvodu k jeho „Dopisu o prozřetelnosti“popisuje své snahy o odstranění korupce v rukopisu Průvodce získáním dalších kopií a jejich porovnáním s Vorlage. V předmluvě k meteorologii rovněž naznačuje, že konzultoval rukopisy Aristotelova díla v Toledu a Barceloně a studoval komentáře Alexandra, Avicenny a Averroese, aby pomohl vytvořit spolehlivější text blíže k původnímu.

2. Konzultace s arabskými slovníky

V předmluvě k překladu Příručky Ibn Tibbon vysvětluje, že když bude konfrontován s obtížnými pojmy, bude konzultovat arabské slovníky. Nehovoří, které slovníky konzultoval, ale zpráva Todrosa Todrosiho v předmluvě k překladu Averroesova středního komentáře k Aristotelově rétorice ze 14. století (ed. J. Goldenthal, Leipzig, 1842, s. 3). přesný odkaz: al-Khalil b. Ahmadův Kitab al-'ayn. Zpráva Todrosi zní následovně:

Znalost arabského jazyka nebyla dostatečná k tomu, abychom tento překlad vytvořili, dokud mi Bůh neproctil ušlechtilou knihou, která obsahuje vysvětlení každého arabského slova a jeho gramatiky. Říká se tomu Sefer ha-'Ayin. Je to kniha, kterou vznešený mudrc, největší z překladatelů, rabín Samuel Ibn Tibbon, může mít jeho paměť pro požehnání, vynaložil velké úsilí, aby přinesl islámské země.

3. Prohlížení předchozích překladů

V předmluvě k překladu Příručky Ibn Tibbon vysvětluje, že ve svém překladu Maimonidů konzultoval předchozí překlady poskytované jeho otcem a ostatními. Navíc vysvětluje, že když už nějaký termín existuje, bude se řídit zavedenou konvencí, i když nesouhlasí. Příkladem této ambivalentní úcty k tradici je jeho definice „logiky“ve slovníku. Text (z Perush ha-Millot ha-Zarot, ed. Even-Shemuel, pp. 43-4; opravený hebrejským MS London 904, 164b) zní následovně:

Logika [higgayon]: Někteří komentátoři vysvětlili [rabínskou frázi], „chráňte své děti před higgayonem“[Ber. 28b] jako odkaz na vědu zvanou mantiq v arabštině. Křesťané to nazývají „dialektické“[s odkazem na disciplínu jako celek] se jménem jedné z jejích částí. Sledoval jsem komentátory [s ohledem na tuto terminologii] a nazval [logiku] 'umění higgayonů'. Podle mého názoru by však bylo lepší, kdyby se tomu říkalo „umění řeči“, podle jeho názoru, podle kterého definují člověka jako „živého a mluvícího“. Podle mého názoru by měla být [logika] nazývána „uměním rozumu“.

4. Použití Saadia's Tafsir

Dalším důležitým zdrojem překladů Ibna Tibbona je arabský překlad Bible Saadia Gaon. Toto představovalo připraveného lexikonu druhů pro překladatele: dokázal identifikovat arabský termín v Saadia's Tafsir a nahradit jej biblickým termínem, který byl přeložen. Jeden příklad toho, jak Ibn Tibbon dělá přesně toto, se nachází v jeho glosáři, v jeho diskusi o pojmech „definice“a „popis“. Jeho diskuse, jak byla nalezena v rukopisných verzích (viz Perush ha-Millot ha-Zarot, ed. Even-Shemuel, pp. 24-5, opravená Hebrejským MS London 904, 161b), je následující:

Poté, co jsem vysvětlil význam těchto pěti slov [jmenovitě pěti předpovědí], připojím k nim vysvětlení dvou dalších termínů, jmenovitě geder, „definice“a hoq, „popis“… Co se týče pojmu hoq, I nepamatuji si, že jsem viděl tento termín používaný jakýmkoli [předchozím překladatelem], ale viděl jsem, že Rabbenu Saadia přeložil biblický termín hoq, jako ve fráze hoq u-mishpat, „statut a nařízení“[viz např. Exod 15:25], jako červ; a podobně přeložil huqqay jako rusûmî [viz např. Ž 50:16]. Z tohoto důvodu jsem přeložil arabský termín červ do hebrejštiny jako hoq.

5. Konzultace s autorem

Když všechny ostatní selhaly - po konzultacích se slovníky a předchozími překlady - Ibn Tibbon adresoval své dotazy autorovi samotnému. Ve skutečnosti existují důkazy o tom, že Ibn Tibbon napsal Maimonidovi alespoň tři dopisy týkající se překladu a tlumočení a že obdržel alespoň dva dopisy jako odpověď. Přežije však pouze „dopis o prozřetelnosti“Ibn Tibbona (který byl stručně zmíněn výše) a Maimonidesův „dopis o překladu“. Pozoruhodné je, že navzdory snahám Ibn Tibbona konzultovat s Maimonidesem obecně ignoroval jeho radu a pokračoval v dodržování překladové terminologie a tradic svého otce.

6. Vytváření nových termínů

Jedna z nejzajímavějších diskusí o překladu Ibn Tibbona se nachází v jeho předmluvě k slovníku. Zde uvádí a diskutuje o šesti druzích „podivných“nebo „cizích“výrazů použitých v jeho překladu Průvodce: neologismy, vzácná slova nebo fráze, odvozené termíny, homonyma, termíny vytvořené pomocí calque a nové složené výrazy. V předmluvě k komentáři k Ecclesiastes, on pak poskytuje vzácný popis jak on vlastně razil nový termín přes calque. Tento popis zní následovně:

Když jsem zmínil indukční syllogismus, vysvětlím, co tím myslím „indukcí“, když ho používám zde a jinde. Říkám: zdá se mi, že si filozofové vypůjčili arabské slovo, které nahradím hebrejským hippusem, z jazyka zástupu, který jej používá k vyjádření pojmu, který se podobá tomu, co mají filozofové v úmyslu použít. Představa, pro kterou zástupci používají toto slovo, jmenovitě, istiqrâ, je následující. Říkají: „Prozkoumal jsem [jistaqraytu] určitou zemi, to znamená, že jsem prošel celou to, viděl jsem charakter každé z jejích vesnic a měst. Filosofové si poté půjčili [tentýž termín], aby představovali zkoušku [haqirah] jediného univerzálu tím, že znají záměr ['inyan] každé ze svých částí a druhů. Takovou akci nazvali istiqrâ ', z ní odvodili sloveso,a vytvořili cokoli [gramatické formy], jak chtěli. Řekli: „Prozkoumal jsem všechny podrobnosti, které jsou zahrnuty v určité univerzální,“to znamená, že jsem použil spekulativní metodu, abych je prošel všemi, a tímto způsobem jsem znal úmysl každé z nich. V našem jazyce jsem nenašel jediné slovo blíže k tomuto významu než hippus, ačkoli arabské slovo na rozdíl od hebrejského hippusu zahrnuje nejen zkoumání pojmu, ale znalost zkoumaného pojmu. V našem jazyce jsem nenašel jediné slovo blíže k tomuto významu než hippus, ačkoli arabské slovo na rozdíl od hebrejského hippusu zahrnuje nejen zkoumání pojmu, ale znalost zkoumaného pojmu. V našem jazyce jsem nenašel jediné slovo blíže k tomuto významu než hippus, ačkoli arabské slovo na rozdíl od hebrejského hippusu zahrnuje nejen zkoumání pojmu, ale znalost zkoumaného pojmu.

7. Obhajoba překladu

Po dokončení první verze Průvodce vytvořil Judah al-Harizi konkurenční překlad, zřejmě na žádost některých mudrců z jižní Francie. překlad al-Harizi byl psán elegantně a v biblickém hebrejštině; jeho cílem bylo být čitelné a přístupné. Ibn Tibbon vydal v reakci na tuto výzvu svůj revidovaný překlad s glosářem. V předmluvě k slovníku se tedy zaměřuje na obranu své vlastní práce a na podkopávání práce svého soupeře. Odhaluje al-Hariziovu neznalost filozofie a zdůrazňuje své vlastní zvládnutí předmětu průvodce a citlivost na obtíže překladu.

Zdá se, že v předmluvě k komentáři Ecclesiastes poskytuje Ibn Tibbon také vysvětlení, proč je doslovný překlad filosofických textů lepší. Tam zdůrazňuje význam slovosledu v konstrukci významu. Vychází z rétorické tradice „doručení“a přirovnává psaný text k řeči: používá určité literární prostředky k napodobování gest, hlasu a mimiky. Text popisující metodu přenosu moudrosti prostřednictvím „nadpisů kapitol“zní následovně:

[Tento způsob výuky skrze „kapitoly kapitol“] lze provádět ústně a osobně; to může být pro mudrce a muže pochopení snadné; protože moudrý instruktor má k dispozici mnoho stratagemů, digresí a obvodů, s nimiž může porozumět studentovi porozumět jeho účelu, i když jeho účel není objasněn nebo vysvětlen. Ale nemůže to udělat při psaní v knize. Například muž může svému společníkovi říci: „udělal jsi opravdu dobře, když jsi udělal tu věc,“zatímco oslovená osoba pochopí, že to, co udělal, bylo opravdu špatné. Tomu nerozumí ze samotných slov, která jsou v rozporu s řečníkem, ale z určitých afektů a řečových nehod, jako je vzhled obličeje mluvčího,které mohou být červené nebo zelené jako tón rozhněvaného muže nebo jeho tón hlasu; to je, spíše než mluvit něžným tónem, v souladu s řečovými zvyklostmi používanými někým, kdo mluví přímočaře, by taková osoba mluvila [použitím tónu] někoho, kdo mluví o něčem, co považuje za špatné. [Posluchač může také rozumět účelu svého partnera] z jiných věcí, které [řečník] může připojit ke slovům nebo k nim připojit slova. Logisté zaznamenali mnoho příkladů tohoto typu.[Posluchač může také rozumět účelu svého partnera] z jiných věcí, které [řečník] může připojit ke slovům nebo k nim připojit slova. Logisté zaznamenali mnoho příkladů tohoto typu.[Posluchač může také rozumět účelu svého partnera] z jiných věcí, které [řečník] může připojit ke slovům nebo k nim připojit slova. Logisté zaznamenali mnoho příkladů tohoto typu.

Ibn Tibbon pokračuje v diskusi o způsobech, jak toho dosáhnout v psaném textu, za použití rétorických a poetických zařízení. Důsledek pro překlad je následující: každá změna ve formě textu bude mít vážný dopad na jeho význam.

5. Referenční nástroje a studijní pomůcky

Al-Harizi měl pravdu v jedné věci: že doslovné překlady Ibn Tibbona jsou obtížně čitelné. Ale i kdyby byly elegantní a přístupné, čtení průvodce a další přeložené texty by vyžadovaly filozofické zázemí. Tento Ibn Tibbon uznal. Udělal tedy mnohem víc, než jen produkoval doslovné překlady; také inicioval vytvoření příbuzné literatury v hebrejštině: filozofické referenční práce a studijní pomůcky. On produkoval první hlavní lexikon filozofického hebrejštiny; a zahrnul vysvětlující glosáře do okrajů svého překladu Průvodce, který vytvořil základ pro řádnou komentářovou tradici. Zde bude stručná diskuse o slovníku.

Filozofický glosář nebo lexikon je ve skutečnosti velmi starý žánr. Tradice definování klíčových pojmů byla vyvinuta již v pozdní antice a pokračovala do středověku. Například al-Kindi, Avicenna a Isaac Israeli psali knihy definic.

Perush ha-Millot ha-Zarot od Ibn Tibbona byl prvním velkým filozofickým slovníkem napsaným v hebrejštině. Nebylo to psáno jako obecný úvod do filosofie, jako práce jeho předchůdců, ale jako glosář jednoho přeloženého textu: Maimonidesův průvodce zmatených. Ve skutečnosti je však mnohem více. Zahrnuje rozšířené diskuse o klíčových pojmech a funguje jako glosář a lexikon, úvod a základní nápověda. V hebrejštině se v glosáři objevuje poprvé mnoho filozofických myšlenek; a existuje důkaz, že samotný text byl studován samostatně, jako obecná referenční práce nebo studijní pomůcka.

Pro ilustraci jeho charakteru zde představím čtyři příspěvky ze slovníku: rétorické prohlášení, přírodní věda (nebo fyzika), božská věda (nebo metafyzika) a matematika. S těmito čtyřmi vstupy Ibn Tibbon představil svého hebrejského čtenáře celé aristotelské osnově, jak se vyvíjel v arabském světě (včetně pseudoaristotelských děl).

1. Rétorické prohlášení [Ma'amar Haggadi]:

Vězte, že existuje pět typů syllogismu; Aristoteles napsal o každé knize knihu. Prvním je demonstrační syllogismus, ve kterém je něco odvozeno z pravých prostor. Svou knihu o tomto typu syllogismu nazval „Kniha o demonstraci“[= posterior Analytics]. Druhým je dialektický syllogismus, ve kterém je něco odvozeno z obecně přijímaných prostor. Svou knihu o tomto typu syllogismu nazval „Kniha o sporech a vítězství“[= Témata]. Třetím typem je rétorický sylogismus, ve kterém jsou prostory přesvědčivé, to znamená, že přesvědčují masy své pravdy tak, že v ně věří. Jsou nižší než obecně přijímané prostory; a jsou určitě horší než demonstrativní. Svou knihu o tomto typu syllogismu nazval rétorikou. S tímto typem prohlášení nebo sylogie navícjeden káže lidem, aby je podněcoval k tomu, aby něco udělali, nebo aby se něco zdrželi nebo aby ve svých srdcích upevnili lásku k něčemu takovému, že se k ní přiblíží nebo k nenávisti k něčemu, co se z ní odstraní. Výrok tohoto typu se nazývá „rétorický výrok“, stejně jako výrok prvního typu se nazývá „demonstrativní výrok“a jeden z druhého se nazývá „dialektický výrok“. Čtvrtý je poetický sylogismus, ve kterém jsou prostory takové, že vytvářejí obraz v srdci toho, kdo je slyší. Tento obraz vede takovou osobu k něčemu, co miluje nebo nenávidí, i když ví, že v těchto tvrzeních není pravda. Svou knihu o tomto typu syllogismu nazval „poetika“. Pátý [typ syllogismu] je sofistikovaný syllogismus, jehož jsou dva typy:a) prostory samy o sobě jsou sofistikované, to znamená, i když se jeví jako pravdivé, když jsou pečlivě prozkoumány učencem, zjistí, že jeden nebo oba jsou nepravdivé; b) ačkoli jsou prostory pravdivé, jejich kombinace nevytvoří [pravdivý] závěr, přestože se zdá, že tak činí. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.i když se jeví jako pravdivé, když je vědec pečlivě zkoumá, zjistí, že jeden nebo oba jsou nepravdiví; b) ačkoli jsou prostory pravdivé, jejich kombinace nevytvoří [pravdivý] závěr, přestože se zdá, že tak činí. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.i když se jeví jako pravdivé, když je vědec pečlivě zkoumá, zjistí, že jeden nebo oba jsou nepravdiví; b) ačkoli jsou prostory pravdivé, jejich kombinace nevytvoří [pravdivý] závěr, přestože se zdá, že tak činí. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.když je vědec pečlivě prozkoumá, zjistí, že jeden nebo oba jsou nepravdiví; b) ačkoli jsou prostory pravdivé, jejich kombinace nevytvoří [pravdivý] závěr, přestože se zdá, že tak činí. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.když je vědec pečlivě prozkoumá, zjistí, že jeden nebo oba jsou nepravdiví; b) ačkoli jsou prostory pravdivé, jejich kombinace nevytvoří [pravdivý] závěr, přestože se zdá, že tak činí. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.i když se to zdá. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.i když se to zdá. Tento druhý typ bude klamat každého, kdo nedokáže pečlivě prozkoumat [závěr] nebo který není odborníkem, pokud jde o všechny podmínky syllogismů. Název knihy týkající se tohoto, pátého typu syllogismu, je „Kniha sofistiky“; je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.“Je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.“Je to kniha zvaná arabsky al-Safsata a Romance Sofistica. Těchto [pět] děl předzvěstil Aristoteles svou knihou „Kniha o Syllogismu“[= Prior Analytics], ve které všechny diskutuje a obecně zveřejňuje podmínky a vlastnosti sylogismu.

2. Přírodní vědy (fyzika):

Mistr [Maimonides] naznačil, že toto je to, co mudrci nazývali „účtem začátku“. Měl tím na mysli, že tajemství „popisu začátku“představují kapitoly kapitol v přírodních vědách, což je věda, která zkoumá všechny aspekty věcí, které jsou ovládány přírodou, tj. Všechna nebeská a sublunární těla a jejich nehody. Konečným zdrojem všech knih v této vědě jsou knihy, které napsal Aristoteles. Patří mezi ně následující: 1) „Diskuse o přírodě“[= Fyzika], v níž se obecně diskutuje o přírodních věcech. 2) „Na nebesích a ve světě“, v nichž se obecně diskutuje o koulích, planetách a hvězdách spolu se čtyřmi prvky a jejich směsmi. 3) „O generaci a korupci“, ve kterém jsou příčiny generování a korupce, jejich atributy a quiddity,jsou diskutovány zejména. 4) „Známky nebe“[= Meteorologie], v nichž se diskutuje o nehodách a věcech, které vznikají v horní části atmosféry; některé z těchto věcí, když vzniknou, se také nacházejí na souši nebo v moři. 5) „On Minerals and Stones“, v nichž se diskutuje o jejich množství a kvalitě. 6) „Na rostlinách“, ve kterém je diskutována povaha každé věci, která zažívá růst. 7) „Na zvířatech“, při nichž jsou diskutovány všechny nehody, které ovlivňují racionální i iracionální zvířata, jakož i užitečnost jejich končetin. 8) „Na duši“, v níž se obecně diskutuje o fakultách lidské duše. 9) „On Sense and Sensibilia“[= Parva naturalia], v níž je diskutována zejména povaha smyslů, spánek a bdění. Pokud jde o kapitoly kapitol uvedené v biblické části o Genesis, pokrývají pouze malou část toho, co je obsaženo v těchto knihách: ani jeden ze sta, ani jeden ze dvou set…

3. Božská věda (Metafyzika):

Věda, která diskutuje o tom, co nemá povahu, tj. Věci, které jsou intelektuální a oddělené od hmoty, jako je Pán, Jeho andělé, a další věci, které vyplývají z působení intelektu a ze znalosti intelektu - nemají žádné akce ve smyslu světa. Kořenem všech knih v této vědě je Aristotelova kniha s názvem „Metafyzika“.

4. Matematika:

Vězte, že demonstrativní vědy mají tři divize: přírodní, matematická a božská. Už jsme vysvětlili první a poslední. Co se týče druhého, jmenovitě matematiky, zahrnuje geometrii, aritmetiku, astronomii - což zahrnuje studium sfér a planet a soudy planet [= astrologie] - a vědu o melodii, která se nazývá „hudba“. Tři pojmy „matematika“, „propadeutika“a „školení“jsou synonyma používanými pro toto rozdělení vědy; protože je to jako věda, která cvičí, učí nebo slouží dalším dvěma divizím.

6. Filozofie a exegeze

Ibn Tibbon napsal dvě hlavní původní díla: Komentář k Kazatelům a filozoficko-exegetická monografie s názvem Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim. Napsal také úvod k jeho překladům, dopisy Maimonidesovi a krátké pojednání k tématu „Důvod pro stůl a chléb“. Kromě těchto prací, které existují, plánoval také dva další komentáře, které nebyly nikdy dokončeny: Komentář k vnitřním významům Přísloví a ezoterický komentář k Genesis, nazvaný Ner ha-Hofes (viz Prov 20:27).

Jaký je charakter těchto spisů? Ačkoli jsou různorodé co do formy a obsahu, všichni sdílejí dvě hlavní charakteristiky: diskutují o filozofických myšlenkách ve formě biblické exegeze; a staví na diskusích o verších a rabínských diktech nalezených v Průvodci a půjčují a používají metody vyvinuté Průvodcem. Jakákoli diskuse o Ibn Tibbonovi proto musí projít složitým filosoficko-exegetickým procesem: od bible, rabínské literatury až po Maimonides; a od Maimonidů přes rabínskou literaturu až po Bibli.

Proč Ibn Tibbon psal svou filozofii tímto způsobem? Proč nenapsal přímá filosofická nebo teologická summata nebo komentáře k filosofickým dílům Aristotela nebo Averroese? Ve třináctém století se velká část filosofické činnosti v židovských komunitách nezaměřovala na obecnou syntézu, ale na překlad, přenos, obranu a propagaci; a výuka filozofie v rámci tradiční literatury byla velmi účinným způsobem šíření myšlenek filozofie. Zejména výuka filosofie prostřednictvím bible (nebo rabínské literatury) pomohla seznámit zahraniční myšlenky a ospravedlnit studium filosofie propojením s autoritativními příklady. A co je nejdůležitější, vytvořilo bezpečné místo pro samotnou filozofii; pro zvláštní proces kanonizace,Počínaje Maimonidem a pokračováním ve svých žácích se specifické biblické verše nebo příběhy staly standardními loci pro diskusi o filozofických myšlenkách nebo problémech. Biblické texty by zůstaly stejné, ale filozofické myšlenky by se změnily ve světle nových myšlenek konkrétního exegeta nebo myšlenkové školy.

Abych dal smysl filosofické exegezi Ibn Tibbona, stručně popíšu jeho původní spisy a poté uvedu několik konkrétních příkladů vztahujících se k jedinému problému: konečnému cíli lidské existence.

1. Předmluva k překladu Maimonidů, komentář k Avotovi

V předmluvě k tomuto překladu Ibn Tibbon představuje úplné a podrobné vysvětlení Jeremiáše 9: 22–23. Vysvětluje a kritizuje Maimonidesovo vysvětlení těchto veršů v Průvodci 3:54 a nabízí svůj vlastní nový výklad, podle kterého je konečným cílem člověka poznání a porozumění Bohu, a nic víc (viz další diskuse níže).

2. Komentář ke kazatelům

Zdá se, že se jednalo o první velkou exegetickou práci Ibn Tibbona; to bylo pravděpodobně dokončeno někdy mezi 1213 a 1221. Komentář je velká a degresivní práce, včetně dlouhé předmluvy, verš-po-veršový komentář, a několik digresí, ve kterém Ibn Tibbon představuje filozofický předmět nebo vysvětluje související verš v Genesis, Jeremiáš, Žalmy, Přísloví nebo Píseň písní. Filozofické odbočení souvisí hlavně s logikou, astronomií, meteorologií, generací a korupcí, nebeským vlivem na svět sublunárů a duší a jejími fakultami.

Ibn Tibbon chápe Kazatele jako celek následující: Solomon napsal knihu v mládí, aby vyvrátil starověké skeptiky, kteří popírali možnost nesmrtelnosti („spojení s aktivním intelektem“). Učinil to pečlivým prozkoumáním argumentů proti nesmrtelnosti, aby ukázal, že nejsou „úplné“nebo „přesvědčivé“nebo „rozhodující“. Tři argumenty, které odmítá, jsou následující: že lidský intelekt je intelekt v hmotě, a proto se nemůže oddělit od hmoty nebo uvažovat o oddělených látkách; že intelekt, i když pochází z nedotčeného dárce forem, stále vyžaduje tělesný substrát; že etika je spíše první než konečná dokonalost a nemůže člověka zachránit před smrtí a ničením.

3. Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim

Název této práce může být přeložen jako: „Pojednání o [Verš]: Nechte se sbírat vody (Gen 1: 9)“nebo: „[Božské] Říká: Nechte vody se shromažďují (Gen 1: 9) “. Byl dokončen po komentáři k Ecclesiastes, možná v 1221 nebo 1231. Stejně jako komentář k Ecclesiastes, to je degresivní a exegetical, ačkoli obecně to následuje pořadí Průvodce zmatených, část III. Ibn Tibbon začíná tuto práci kosmologickou otázkou - proč není Země zcela pokryta vodou - a pak pokračuje v odpovědi na tuto a související otázky ve vztahu k veršům z Genesis, Izaiáše, Ezechiela, Jóba a zejména Knihy žalmů.

4. „Důvod tabulky a obilovin“

Toto krátké pojednání bylo vyhlášeno v Příručce zmatených 3:45. Tam Maimonides říká, že ačkoli umí vysvětlit většinu aspektů obětního kultu, nedokáže vysvětlit důvod stolu a chléb. Ibn Tibbon tak přijímá tuto výzvu od Mistra. Vysvětluje, že stůl a chléb a obecně velmi smyslný obětní kult slouží jako poučení z teologie. Zejména hrubá antropomorfní reprezentace, podle názoru Ibn Tibbona, odhaluje absurditu chápání Boha jako těla, se všemi potřebami a vztahy těla. Jinými slovy, chrám a svatostánek, fungující jako reductio ad absurdum druhů, pomohly šířit pravou víru v monoteismus.

5. Komentář

k vnitřním významům přísloví V komentáři k Kazatelům Ibn Tibbon říká, že plánoval komentář k vnitřním významům přísloví. Ačkoli tento komentář nebyl nikdy napsán, je možné, že předběžné diskuse byly začleněny do jeho dalších spisů. Ibn Tibbon tak v komentáři k Ecclesiastes představuje úplné a podrobné vysvětlení verše po verši z Prov 1: 1-7 a 8: 22-36. První z nich vysvětluje jako prooemium na základě filozofické tradice psaní předvoleb: Solomon představuje název díla, jméno autora, způsob prezentace atd. Druhé verše, které vysvětluje ve vztahu k možnosti pokání: hříchu, pokání a návratu do Edenovy zahrady.

6. Ner ha-Hofes: Ezoterický komentář k genezi

V Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim odkazuje Ibn Tibbon několikrát k této knize, o níž tvrdí, že je nedokončenou prací. To nebylo nikdy dokončeno, ale jako u komentáře k Příslovím je možné, že předběžné poznámky a vysvětlení lze nalézt v jeho dalších spisech. Tak například komentář k Ecclesiastes zahrnuje několik podrobných vysvětlení veršů z Genesis, včetně 1:11, 1:14, 1:20, 1:26, 3: 22–24, 8: 21–22. Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim navíc zahrnuje jednu kapitolu věnovanou Gen 28 (Jacobův žebřík), jednu Gen 11 (Babellova věž) a diskusi o Gen 1 a „popis začátku“.

7. Příklady filosofické exegeze

V celém díle Ibn Tibbona se znovu a znovu vrací k několika klíčovým problémům: božské prozřetelnosti, možnosti nesmrtelnosti a konečnému cíli lidské existence. Tito jedinci byli obzvláště znepokojení: Maimonides o nich diskutoval, ale neposkytl konzistentní doktrínu; al-Farabi skvěle popřel, že spojení je možné; zatímco Averroes vzal otázku nesmrtelnosti v několika pracích s odlišnými výsledky. Ibn Tibbon z jeho strany pracoval s biblickými texty, které vybral Maimonides, ale rozvíjel myšlenky čerpané z al-Farabi a Averroes. Zvláště důležitá je jeho diskuse o třech biblických textech, které se všechny týkají konečného cíle lidské existence. Jeho interpretace budou uvedeny zde ve vztahu k interpretacím Maimonides.

1. Genesis 28: 12–13

A snil, a aj, žebříček postavený na zemi, a vrchol jeho sáhl do nebe; a aj, andělé Boží stoupající a sestupující; A aj, Hospodin stál nad ním a řekl: Já jsem Bůh Abrahamova otce tvého, a Bůh Izáka.

V předmluvě k průvodci zmateným, Maimonides rozezná Jacobovu vizi žebříku v Gen 28 jako paradigmatický příklad biblické alegorie; izoluje sedm klíčových pojmů v příběhu, které dekóduje dvěma různými způsoby v pozdějších kapitolách Průvodce. Andělé, kteří stoupají a sestupují po žebříku, jsou tak vysvětleni v Průvodci 1:15 jako proroci; oni stoupají skrze studium a sestupují s božskou moudrostí v ruce, aby vládli lidem. Naopak v Průvodci 2:10 je vize vysvětlena spíše ve vztahu k kosmologii než k politice a proroctví. Žebřík je postaven na zemi a sahá do nebeské říše, příčky na žebříku jsou čtyři elementy nebo sedm nebeských těl a andělé vzestupně a sestupně jsou nebeská inteligence. Pán, stojící pevně na vrcholu žebříku,je Bůh jako první příčina nebo hlavní hybatel.

Ibn Tibbon byl prvním filozofem exegete, který stavěl na Maimonidově přístupu a posunul jej novými směry, které více odpovídaly jeho vlastním zájmům. V Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, kapitola 11, proto zdůraznil epistemologické a kosmologické a eliminoval politické. Podle jeho interpretace vzestupují andělé filosofové, kteří stoupají po žebříku moudrosti k metafyzice, což je konečný předmět kurikula. Kdo jsou potom andělé, kteří sestupují? Nejsou to proroci, kteří sestupují s moudrostí vládnout lidem, ale oddělené inteligence, které sestupují, aby pomohly lidskému intelektu dosáhnout jeho konečné dokonalosti: poznání a spojení s Bohem.

2. Jeremiáš 9: 22–23

Takto praví Hospodin: Ať se moudrý člověk nechlubí ve své moudrosti, ani se neslaví mocný muž ve své síle, ani se bohatý člověk nechlubí ve svém bohatství; Ale ať ten, kdo v tom sláva, slibuje, že mi rozumí a zná mne, že já jsem Hospodin, kterýž vykonává milosrdenství, soud a spravedlnost, na zemi; nebo v těchto věcech potěším, praví Hospodin.

V Průvodci 3:54 uvádí Maimonides krátkou diskusi o smyslu lidské existence. Staví na aristotelských léčbách tohoto problému a představuje čtyři možné lidské cíle: dokonalost v bohatství, zdraví, etiku a intelekt. Poté uvádí biblický text Jeremiáš 9: 22–23, který podle něj představuje stejné myšlenky filozofů, ale s jedním důležitým dodatkem. Jmenovitě, stejně jako filozofové, Jeremiáš také rozeznává čtyři možné dokonalosti - „moc“, „bohatství“, etické „moudrost“a „porozumění a poznání“- ale dodává ještě něco navíc: „vykonává milostivou lásku, soud a spravedlnost“, na zemi. “Zdá se tedy, že poznání Boha, jak naznačuje Maimonides, by mělo vést k činu; kontemplativní by měl sloužit praktickému konci.

V předmluvě k překladu Maimonides na Avot, stejně jako v komentáři k Ecclesiastes, Ibn Tibbon podrobně diskutuje o stejných verších z Jeremiáše, vysvětluje a kritizuje jejich interpretaci Maimonides, poté představuje svůj vlastní románový výklad. Podle Ibn Tibbona je konečnou lidskou dokonalostí poznání a pochopení Boha, bez kvalifikace. Tento verš by tedy měl být chápán odlišně, s konečnou klauzí vztahující se spíše k Bohu než k člověku; člověk by měl rozumět a znát Boha, bodka.

3. Píseň písní 5: 2

Spím, ale srdce mé se probouzí; zaklepe hlas mého milovaného.

V Průvodci 3:51, Maimonides cituje Song of Songs 5: 2 v průběhu jeho diskuse o patriarchech a Mojžíšovi. Tyto postavy, jak říká, dosáhly nejvyšší úrovně lidské dokonalosti, protože byly v neustálém společenství s Bohem a také se plně podílely na vytváření a správě náboženské společnosti. Byli jako protagonisté Song of Songs, se srdcem vzhůru, i když spali.

Jak Ibn Tibbon chápal stejný předmět? Jak stavěl a reagoval na Maimonidovo použití verše? Stejně jako v předchozích dvou příkladech Ibn Tibbon cituje a diskutuje o Příručce 3:51, ale navrhuje jiný přístup. Jak vysvětluje v komentáři k Ecclesiastes, patriarchové a Mojžíš dosáhli tohoto stavu filosofie a politiky, přesně jak to popsal Maimonides; spali (ve světě hmoty) se srdcem vzhůru (směrem k Božímu světu). Ale podle názoru Ibn Tibbona, i když tento stát si zaslouží chválu, mohli ještě dosáhnout vyššího stavu: mohli být úplně vzhůru, zapojeni do života čistého rozjímání, osvobozeni od překážek fyzického a politického světa.

Ve všech třech z těchto příkladů Ibn Tibbon zdůrazňuje kontemplativní praktičnost. Pracuje se stejnými biblickými texty, které vybral Maimonides, ale dospěl k jinému filosofickému postavení. Právě tento zajímavý filosoficko-exegetický dávání a přijímání, bezplatná diskuse o myšlenkách v pevném biblickém rámci, charakterizoval maimonidovskou tradici filosofie a exegeze, kterou založil Ibn Tibbon a pokračoval svými potomky, žáky a obdivovateli.

Bibliografie

Překlady Samuela Ibn Tibbona

 • Sonne, Izaiáš, „Maimonidesův dopis Samuelovi b. Tibbon podle neznámého textu v archivech židovské komunity ve Veroně, “[hebrejsky], Tarbiz, 10 (1939): 135–54, 309–32.
 • Maimonides, pojednání o zmrtvýchvstání (Maqâla fî Tehiyyat ha-Metim): Originální arabský překlad a hebrejský překlad a glosář Samuela Ibna Tibbona, Joshua Finkel (ed.), New York: Americká akademie pro židovský výzkum, 1939.
 • Maimonides, Osm kapitol, J. Gorfinkle (ed. A trans.), New York: Columbia University Press, 1912.
 • Maimonides, komentář k Mishnah, Abot, M. Rabinowitz (ed.), Jeruzalém: Mosad ha-Rav Kook, 1961.
 • Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, Y. Even-Shemuel (ed.), Jeruzalém: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • Maimonides, Moses Maimonidesova epistle do Jemenu: Arabský originál a tři hebrejské verze, A. Halkin (ed.), B. Cohen (trans.), New York: Americká akademie pro židovský výzkum, 1952.
 • Otot ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbonova hebrejská verze Aristotelovy meteorologie, Resianne Fontaine (ed. A trans.), Leiden: EJ Brill, 1995.
 • Averroes a 'Abd Allah, „Tři soudy o konjunkci“, J. Hercz (ed. A trans.), Drei Abhandlungen über die Conjunction des seperaten Intellects with dem Menschen von Averroes (Vater und Sohn), a Arab Demäischen übersetzt von Samuel Ibn Tibbon, Berlín: HG Hermann, 1869.
 • Burnett, Charles a Zonta, Mauro, „Abú Muhammad“Abdallah Ibn Rushd (Averroes Junior), o tom, zda se aktivní intelekt spojuje s hmotným intelektem, zatímco je oblečen do těla: kritická edice tří existujících středověkých verzí spolu s Anglický překlad,”Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 67 (2000): 295–335.

Spisy Samuela Ibn Tibbona

 • "Dopis o prozřetelnosti," Zvi Diesendruck (ed.), "Samuel a Mojžíš Ibn Tibbon o Maimonidově teorii prozřetelnosti," hebrejská odborová vysoká škola výroční, 11 (1936): 341–66
 • Perush ha-Millot ha-Zarot, dodatek k Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, Y. Even-Shemuel (ed.), Jeruzalém: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • „Anotace v průvodci“, Carlos Fraenkel (ed.), Z Maimonides na Samuela Ibn Tibbone: transformace Dalâlat al-Hâ'irîn na Moreh ha-Nevukhim, Jeruzalém: Magnes Press, 2007.
 • Předmluva k Ecclesiastes, Ruth Ben-Meir (ed.), „Předmluva Samuela Ibna Tibbona k komentáři o Ecclesiastes,“Maimonidean Studies, 4 (2000): 13–44 [Hebrejská sekce].
 • Komentář k Eccl 1: 1, James T. Robinson (ed. A trans.), „Komentář Samuela Ibna Tibbona k ecclesiastes and the Philosopher's Prooemium“, ve studiích o středověkých židovských dějinách a literatuře (3. díl), I. Twersky a JM Harris (eds.), Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, s. 83–146.
 • Kompletní komentář k Ecclesiastes, James Robinson (ed.), Sefer Nefesh ha-Adam: Perush Qohelet li-Shemuel ben Yehudah Ibn Tibbon. Kritické vydání hebrejského textu s úvodem, poznámkami, aparátem a indexy. Jeruzalém: Světová unie židovských studií, Nadace Davida a Amálie Rosenové, Zdroje pro studium židovské kultury, 2016.
 • Kompletní anglický překlad komentáře k Ecclesiastes, Robinson 2007a.
 • Předmluva k překladu Maimonidů, komentář k Avotovi, Menahem Kellnerovi (ed.), „Maimonides a Samuel Ibn Tibbon o Jeremiášovi 9: 22–23 a lidská dokonalost“, ve studiích v Halakhah a židovských myšlenkách prezentovaných rabínskému profesorovi Menahem Emanuelovi Rackmanovi k jeho osmdesátým narozeninám, M. Beer (ed.), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1994, s. 49–57.
 • Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, M. Bisliches (ed.), Pressburg: Anton Edler von Schmid, 1837.
 • Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, kritické vydání s analýzou v Rivka Kneller, Samuel Ibn Tibbon's Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim: Filozofické a exegetické pojednání, Ph. D. Disertační práce, Tel-Aviv University, 2011.

Vedlejší práce

 • Altmann, Alexander, 1967, „Žebřík vzestupu“, ve studiích v mystice a náboženství, které Gershon G. Scholem představil při svých sedmdesátých narozeninách žáky, kolegy a přáteli Jeruzalém: Magnes Press, s. 1–32.
 • Ben-Meir, Ruth, 2000, „Předmluva Samuela Ibna Tibbone k komentáři o Kazatelích,“Maimonidean Studies, 4: 13–44 [hebrejská sekce].
 • Eisen, Robert, 2004, Kniha práce ve středověké židovské filozofii, Oxford: Oxford University Press, str. 79–110.
 • Fontaine, Resianne, 1997, „Překlad arabské verze Aristotelovy meteorologie Samuela Ibna Tibbona“, ve starověké tradici křesťanského a islámského helénismu, G. Endress a R. Kruk (ed.), Leiden: Research School CNWS, pp. 85–100.
 • Fraenkel, Carlos, 2007, Od Maimonidů k Samuelovi Ibn Tibbonovi: Transformace Dalâlat al-Hâ'irîn k Moreh ha-Nevukhim, Jeruzalém: Magnes Press [hebrejsky].
 • –––, 2004, „Problém antropomorfismu v dosud neznámé pasáži z„ Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim “Samuela Ibna Tibbona a v nově objeveném dopise Davida Ben Saula,„ židovská studia čtvrtletně, 11: 83–126.
 • Fraisse, Otfried, 2004, Moses Ibn Tibbons Kommentar Zum Hohenlied und Sein Poetologisch-Philosophisches Programme, Berlin: Walter de Gruyter.
 • Freudenthal, Gad, 1993, „Les Sciences dans les communautés juives médiaévales de Provence: Leur přivlastnění, leur rôle,“Revue des Etudes Juives, 152: 29–136
 • –––, 1991, „(Al-) Chemické základy pro kosmologické nápady: Ibn Sînâ o geologii věčného světa,“ve fyzice, kosmologii a astronomii, 1300–1700: Tension and Accommodation, S. Unguru (ed.), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s. 47–73.
 • ––– 2008, „Avicennianská teorie věčného světa Samuela ibna Tibbona“, Aleph, 8: 41–129
 • ––– 2013, „„ Shromažďování vod “: Téma povodí v diskusi o Tóře / filozofii v evropském judaismu 13. století: Samuel Ibn Tibbon, Jacob Ben Sheshet a Menahem Ha-Meiri,“Daat, 74–75: 267–298 (hebrejsky).
 • ––– 2016, „Samuel Ibn Tibbon jako autor Melakah Qetanah, hebrejský překlad z arabštiny Galenovy Tegni: Sondy do vývoje jeho filozofického slovníku,“Arabic Sciences and Philosophy, 26: 27–43.
 • Freudenthal, Gad a Resianne Fontaine, 2016, „Filozofie a lékařství v židovské Provence, Anno 1199: Samuel Ibn Tibbon a Doeg the Edomite Translating Galen's Tegni,“Arabic Sciences and Philosophy, 26: 1–26.
 • Halbertal, Moshe, 2000, Mezi Tóru a moudrostí: Menahem ha-Me'iri a Maimonidean Halakhists v Provence Jeruzalém: Magnes Press [Hebrejsky].
 • Heller-Wilensky, Sarah, 1969, „Směrem ke studiu zdrojů Izáka Ibn Latifa“, ve sborníku čtvrtého světového kongresu židovských studií (svazek II), Jeruzalém: Světová unie židovských studií, s. 317–326 [hebrejsky].
 • Kreisel, Haim, 2000, Ma'aseh Nissim R. Nissim z Marseille, Jeruzalém: Mekize Nirdamim.
 • –––, 2004, Levi b. Abraham b. Hayyim, Liwyat Hen 6: 3 Jeruzalém: Světová unie židovských studií.
 • Kugel, James, 1979, „Některé středověké a renesanční ideje o biblické poezii,“ve studiích o středověké židovské historii a literatuře, I. Twersky (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 57–81.
 • Kupfer, E., 1975, „Starý překlad maimonidského komentáře k Mišaně, Tractate Sanhedrin, kapitola Heleq,“„Ale Sefer, 1: 59–80 [hebrejsky].
 • Lévy, Tony, 1997, „Zřízení matematické knihovny středověkého hebrejského učence: Překlady a překladatelé,“Science in Context, 10: 431–51
 • Ravitzky, Aviezer, 1978, Myšlenka rabína Zerahyah. Isaac b. She'altiel Hen a maimonidean-tibonská filozofie ve třináctém století [v hebrejštině], Ph. D. Disertační práce, Hebrejská univerzita.
 • –––, 1981 „K pramenům immanuela z římských komentářů k příslovím“, Qiryat Sefer, 56: 726–739 [hebrejsky].
 • –––, 1981 „Samuel Ibn Tibbon a esoterický charakter průvodce zmatených“, Asociace židovských studií Recenze, 6: 87–123.
 • ––– 1990, „Tajemství průvodce zmatených: mezi třináctým a dvacátým stoletím“, ve studiích v Maimonides, Isadore Twersky (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 159–207.
 • –––, 1990, „Aristotelova meteorologie a maimonidejská exegeze účtu stvoření“[hebrejsky], Jeruzalémská studia židovského myšlení, 9: 225–250.
 • Rigo, Caterina, 1996, Judah Romano's Commentaries on Bible: Jeho filozofický systém obsažený v nich a jeho prameny v židovském myšlení a křesťanském scholasticismu, Ph. D. Disertační práce, Hebrejská univerzita.
 • Robinson, James T., 2000a, „Samuel Ibn Tibbon's Commentary on Ecclesiastes and the Philosopher's Prooemium,“ve studiích o středověkých židovských dějinách a literatuře (3. díl), I. Twersky a J. Harris (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 83–146.
 • –––, 2000b, „Sha'ar ha-Shamayim Gershom ben Solomon, jeho zdroje a využití zdrojů“, ve středověkých hebrejských encyklopediích vědy a filozofie, S. Harvey (ed.), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp 248–274.
 • ––– 2003, „První odkazy v hebrejštině k al-Bitrûjímu na principech astronomie“, Aleph, 3: 145–163.
 • ––– 2005, „Rodina Ibn Tibbonů: Dynastie překladatelů ve středověkém Provence“, v Be'erot Yitzhak: Studie v paměti Isadora Twerského, J. Harris (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press, str. 193–224.
 • ––– 2006, „Od přechodu k kompilaci: Samuel Ibn Tibbon a Immanuel z Říma v Genesis 1:11, 1:14, 1:20,“Zutot, 4: 81–97.
 • –––, 2007a, komentář Samuela Ibna Tibbona ke Kazatelům, Kniha duše člověka, Tübingen: Mohr Siebeck.
 • ––– 2007b „Maimonides, Samuel Ibn Tibbon a konstrukce židovské tradice filosofie“v Maimonides po 800 letech: Eseje o Maimonidech a jeho vlivu, Jay M. Harris (ed.), Cambridge: Harvard University Stiskněte na str. 291–306.
 • –––, 2007/2008, „Pijeme pouze z magisterské vody: Maimonides a Maimonideanism v jižní Francii, 1200–1306,“v epigonismu v židovské kultuře, Shlomo Berger a Irene Zwiep (ed.), Studia Rosenthaliana, 40: 27–60.
 • –––, 2009a, „Duše a intelekt ve středověké židovské filosofii“, v The Cambridge History of Jewish Philosophy, S. Nadler a T. Rudavsky (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, s. 524–558.
 • –––, 2009b, „Perush ha-Millot ha-Zarot Samuel Ibn Tibbon a Eisagoge a kategorie al-Fārābī,“Aleph, 9: 41–76
 • ––– (ed.), 2009, Kultury maimonideanismu: nové přístupy k dějinám židovského myšlení, Leiden a Boston: EJ Brill.
 • –––, 2019, „Na žebříku nebo nad ním? Maimonidean a anti-maimonidean Interpretace Jacobova žebříku, “Interpretace Maimonides: Kritické eseje, Daniel Davies a Charles Manekin (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, str. 85–98.
 • –––, 2019a, „Moreh ha-Nevukhim: První hebrejský překlad průvodce zmateným,“Maimonidův průvodce zmateným, překlad: Historie od třináctého století do dvacátého, Josef Stern, James Robinson, Yonatan Shemesh (eds.), Chicago: University of Chicago Press, s. 35–54.
 • –––, 2019b, „Lexikony a lexikografie ve středověké židovské filozofii“, „středověká židovská filozofie a její literární formy, Aaron Hughes a James T. Robinson (ed.), Bloomington: Indiana University Press, s. 313–336.
 • Schwartz, Dov, 2000, „Kuzari komentátoři v provensálském století“, ve studiích o středověkých židovských dějinách a literatuře (svazek 3), I. Twersky a JM Harris (ed.), Cambridge, Mass.: Harvard University Press [Hebrejština].
 • –––, 1996, Filozofie židovského neoplatonického kruhu čtrnáctého století, Jeruzalém: Ben Zvi Institute a Bialik Institute [Hebrejsky].
 • –––, 2005, Studium astrální magie ve středověkém židovském myšlení, Leiden: EJ Brill.
 • Septimus, Bernard, 1982, hispánsko-židovská kultura v transformaci: Kariéra a kontroverze v Ramah, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Sermoneta, Joseph, 1977, „Kritické poznámky Samuela Ibna Tibbona k Maimonidově teorii intelektů“, ve sborníku šestého světového kongresu židovských studií (svazek III), Jeruzalém: Světová unie židovských studií, s. 315–319 [hebrejština].
 • Shatzmiller, Joseph, 1977, „Kontakty et échanges entre savants juifs et chrétiens á Montpellier vers 1300,“v Juifs et judaïsme de Languedoc, Cahiers de Fanjeaux, 12: 337–344.
 • –––, 1982/1983, „Při hledání„ Knihy postav “: Medicína a astrologie v Montpellier na přelomu 14. a 14. století,“Recenze židovských studií 7–8: 383–407.
 • –––, 1994, Židé, medicína a středověká společnost, Berkeley: University of California Press.
 • Sirat, Colette, 1979, „La Pensée filozofie de Moïse Ibn Tibbon,“Revue des Etudes Juives, 138: 505–515.
 • –––, 1976, „Mar'ot z Elohimu z Hanokhu b. Šalamoun al-Constantini, “Eshel Beer-Sheva, 1: 120–199 [hebrejsky].
 • Stern, Gregg, 2000, „Krize filozofické alegorie v Languedociansko-židovské kultuře (1304-6),“v interpretaci a alegorie: starověk do novověku, Jon Whitman (ed.), Leiden: EJ Brill, s. 187 –207.
 • ––– 2003, „Filozofie v jižní Francii: diskuse o filozofickém studiu a vliv averroes na židovské myšlení“, v Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, D. Frank a O. Leaman (ed.), Cambridge: Cambridge University Stiskněte, str. 281–303.
 • –––, 2009, Filozofie a rabínská kultura, Londýn: Routledge.
 • Twersky, Isadore, 1968, „Aspekty sociálních a kulturních dějin provensálského židovství“, Journal of World History, 11: 185–207; dotisknuti v židovské společnosti v průběhu věků, HH Ben-Sasson a S. Ettinger (ed.), New York: Schoken Books, 1971, s. 185–207.
 • Vajda, Georges, 1959, „Analýza ma'amar Yiqqawu ha-Mayim Samuela b. Judah Ibn Tibbon, “Journal of Jewish Studies, 10: 137–149.
 • –––, 1968, Jacob b. Sheshet, Sefer Meshiv Devarim Nekhohim, Jeruzalém: Izraelská akademie.
 • Zonta, Mauro, 1996, La filosofia antica nel Medioevo ebraico: La traduzioni ebraiche medievali dei testi filosofici antichi, Brescia: Paideia.

Akademické nástroje

ikona sep muž
ikona sep muž
Jak citovat tento záznam.
ikona sep muž
ikona sep muž
Náhled na PDF verzi tohoto příspěvku v Friends of the SEP Society.
ikona inpho
ikona inpho
Vyhledejte toto vstupní téma v projektu Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
ikona papíry phil
ikona papíry phil
Vylepšená bibliografie tohoto záznamu ve PhilPapers s odkazy na jeho databázi.

Další internetové zdroje

[Obraťte se na autora s návrhy.]

Doporučená: