Meister Eckhart

Obsah:

Meister Eckhart
Meister Eckhart

Video: Meister Eckhart

Video: Meister Eckhart
Video: Мейстер Экхарт и христианский мистицизм 2023, Prosinec
Anonim

Vstupní navigace

 • Obsah příspěvku
 • Bibliografie
 • Akademické nástroje
 • Náhled PDF přátel
 • Informace o autorovi a citaci
 • Zpět na začátek

Meister Eckhart

První publikováno 4. ledna 2006; věcná revize po 25. dubna 2011

Vzdělávání a kultura byly dvěma hnacími silami evropského rozvoje měst ve 13. a 14. století. Mezi spřátelené řády, které se ve městech usadily, byli dominikáni (ordo fratrum praedicatorum), kteří se ve své výuce věnovali propagaci, způsobu života a kázání ideálu sebepoznání sebe-kultivace člověka - jako jedinečné kulturní hodnoty. Dynamiku tohoto objevu lze říci dvojnásobně. Na jedné straně se člověk objevuje tím, že se osvobozuje od sebe, a tím najde sám sebe, co ho přesahuje. Na druhé straně to, co člověk najde v sobě, ukazuje své vlastní hnutí jako vše, co zbývá, když jeho sebepoznání dosáhne svého konce. V tomto vývojovém kontextu Meister Eckhart zaměřil svou teoretickou analýzu na objasnění sebe-pohybu intelektu jako takového,ve své diferenciaci jako hnutí představující jedinou možnou formu života. V tomto období radikálního sociálního otřesu Eckhart ve skutečnosti uvedl dynamiku intelektu (rozum, racionalitu) jako skutečné bohatství těch, kdo jsou duchovně chudí. Jeho filosofické formulace a teologické výroky sloužily v jejich vzájemné konvergenci teoreticky k rozvíjení dynamiky intelektu s cílem doporučit praxi procesního rozumu jako příkladnou formu života. Eckhart vysvětlil tuto dynamiku většinou na základě textů ze Svatých písem, jejichž filosofický obsah vyložil prostřednictvím filosofických argumentů - něco, co dokázal, protože Svatá písma považoval za dílo filosofie (srov. Echardus, In Ioh). n. 444; LW III, 380, 12–14:„Evangelium contemplatur ens in quantum ens“: „evangelium zachází s bytím, pokud je“- Aristoteles, jak bylo dobře známo, přesně definoval předmět metafyziky). Eckhartovy vysvětlení této dynamiky však bylo založeno také na filozofických tezích úzce spjatých s představami Písma svatého. V obou případech tvrdil, že dává nový a vzácný výraz (nova et rara) bezvýrazně při propagaci toho, co pro něj bylo jedinou možnou formou života: formy procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu.„Evangelium zachází s bytím, pokud je“- Aristoteles, jak bylo dobře známo, definoval předmět metafyziky přesně tímto způsobem). Eckhartovy vysvětlení této dynamiky však bylo založeno také na filozofických tezích úzce spjatých s představami Písma svatého. V obou případech tvrdil, že dává nový a vzácný výraz (nova et rara) bezvýrazně při propagaci toho, co pro něj bylo jedinou možnou formou života: formy procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu.„Evangelium zachází s bytím, pokud je“- Aristoteles, jak bylo dobře známo, definoval předmět metafyziky přesně tímto způsobem). Eckhartovy vysvětlení této dynamiky však bylo založeno také na filozofických tezích úzce spjatých s představami Písma svatého. V obou případech tvrdil, že dává nový a vzácný výraz (nova et rara) bezvýrazně při propagaci toho, co pro něj bylo jedinou možnou formou života: formy procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu. Eckhartovy vysvětlení této dynamiky však bylo založeno také na filozofických tezích úzce spjatých s představami Písma svatého. V obou případech tvrdil, že dává nový a vzácný výraz (nova et rara) bezvýrazně při propagaci toho, co pro něj bylo jedinou možnou formou života: formy procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu. Eckhartovy vysvětlení této dynamiky však bylo založeno také na filozofických tezích úzce spjatých s představami Písma svatého. V obou případech tvrdil, že dává nový a vzácný výraz (nova et rara) bezvýrazně při propagaci toho, co pro něj bylo jedinou možnou formou života: formy procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu.on prohlašoval, že dá bezvýrazný výraz nový a vzácný (nova et rara) v propagovat co bylo pro něj jedinou možnou formou života: to procesního rozumu nebo procesů řízených rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu.on prohlašoval, že dá bezvýrazný výraz nový a vzácný (nova et rara) v propagovat co bylo pro něj jedinou možnou formou života: to procesního rozumu nebo procesů nasměrovaných rozumem. Meister Eckhart přitom věnoval svůj život filosofii: jako filosof, který drží katedru teologie na pařížské univerzitě, jako filosof, který vede dominikánský řád, a jako filosof, který zabírá kazatelskou kazatelnu.

 • 1. Život Meister Eckhart
 • 2. Práce
 • 3. Dietrich z Freiberg a Meister Eckhart
 • 4. Absolutní princip jako intelekt bez bytí
 • 5. Jednoznačná kauzalita
 • 6. Jeden jako jednota
 • 7. Závěr
 • Bibliografie
 • Akademické nástroje
 • Další internetové zdroje
 • Související záznamy

1. Život Meister Eckhart

Eckhart se narodil v roce 1260 v Hochheimu (Durynsko). Do Dominikánského řádu vstoupil poměrně brzy a většinu svého vzdělání získal ve Studiu Generale v Kolíně nad Rýnem, které založil Albert Velký v roce 1248. V roce 1286 odešel Eckhart do Paříže studovat. Od roku 1294 do roku 1298 byl předmluvou Erfurtského konventu a současně vykonával úřad vikáře Durynska. Eckhart byl povýšen na mistra teologie v Paříži v roce 1302 a vyučoval tam jako profesor v akademickém roce 1302/1303. V roce 1303 byl zvolen provinciálem nově zakládané spolkové země Sasko a tuto funkci zastával až do roku 1311. V roce 1307 Eckhart také převzal správu provincie Čech jako generální vikář. Když ho provinční kapitola provincie Teutonie v roce 1310 zvolila provinciálem, všeobecné volby v Neapoli (1311) nepřijaly volby. Místo toho byl Eckhart poslán ještě jednou do Paříže. Poté, co tam učil druhé období, odešel Eckhart do Štrasburku v roce 1313, kde v letech 1314 až 1322 působil stále více jako kazatel pečující o dominikánské kláštery. Od roku 1323 bydlel Eckhart v Kolíně nad Rýnem, pravděpodobně ve Studiu Generale a pravděpodobně jako přednášející. Během této doby začaly kampaně proti němu, které v roce 1326 vedly k zahájení vyšetřovacího řízení. Eckhart ve svém průběhu předložil odpověď na sylabus chyb, které mu byly připisovány, a protestoval rovněž proti samotnému řízení, které pak pokračovalo u papežského soudu v Avignonu. Výsledkem byl papežský býk In agro dominico od papeže Jana XXII., Vydaný 27. března 1329, který odsoudil 17 článků z tohoto sylabu jako kacířských a 11 dalších jako podezřelých z kacířství. Eckhart všakjeho odsouzení se nedožilo; zemřel někdy do 30. dubna 1328 - pravděpodobně 28. ledna 1328, pravděpodobně v Avignonu.

2. Práce

Na začátku akademického roku 1293/94 uspořádal Eckhart zahajovací přednášku (Collatio in libros Sententiarum). Akademické kázání, Sermo Paschalis a. 1294 Parisius habitus a Tractatus super oratione dominica se datují od stejného času. V letech 1294 až 1298 složil Eckhart své instruktážní rozhovory (Die rede der underscheidunge), stolní rozhovory pro své spolubratry v erfurtském klášteře. Od jeho prvního vyučovacího období v Paříži (1302/03) pocházejí kvestíny (Quaestio Parisiensis I, II a příděly Equardi z jedné ze sporných otázek Gonsalvus Hispanus), jakož i hostina Sermo die beati Augustini Parisius denní kázání na počest Augustina (18. srpna 1302 nebo 28. února 1303) a možná i dalších dvou Quaestiones. Mezi lety 1303 a 1310 během obecné kapitolyEckhart držel kázání na Ecclesiastics 24: 23–27a a 24: 27b – 31. V roce 1305 začal skládat Opus tripartitum, jeho hlavní dílo, skládající se ze tří částí: Opus propositionum (Práce prací), s více než 1 000 prací ve 14 pojednáních, Opus quaestionum (Práce problémů) a Opus exhibitionum (Práce interpretací)). Velká část tripartita Opus zůstala neúplná. To, co máme, jsou Prologus generalis in opus tripartitum, Prologus v opus propositionum, Prologus v opus expositionum I a II a různé komentáře (především Expositio sancti evangelii secundum Iohannem). Dochováno je také Opus sermonum obsahující koncepty latinských kázání. Z období Štrasburku a Kolína pochází pojednání Daz buoch der goetlîchen troestunge a kázání Von dem edeln menschen.(Pravost pojednání Von abegescheidenheit byla v minulosti zpochybňována, ale nedávno byla znovu přijata jako dílo Eckharta.) Nejvýznamnější německá kázání se také vracejí do tohoto posledního období. Mezi nimi je Predigt 52, který byl díky svému nesmírně inovativnímu obsahu později přeložen ze středního Německa do latiny.

3. Dietrich z Freiberg a Meister Eckhart

Ze všech těch, kteří navázali na tradici Alberta Velikého, kteří rozvíjeli teorie intelektu ve 13. a 14. století, se Dietrich z Freibergu dostal nejdále. Při léčbě aktivního intelektu (intellectus agens) Dietrich identifikoval trojnásobný objekt, který však intelekt zná v jediné intuici (uno intuitu): jeho princip (deus), jeho podstatu (essentia) a úplnost bytosti (universitas entium). Podle Dietricha intelekt zná svou podstatu a všechny bytosti nejen podle své podstaty, ale také „ve svém principu, podle způsobu tohoto principu“(in suo principio secundum modum ipsius principii; srov. Dietrich of Freiberg, De intellectu et intelligibili II 37–40, vyd. Mojsisch, 1977, str. 175–77). Tento způsob poznání je nejvyšší, který můžeme identifikovat. Před Dietrichemnikdo nevymyslel tento způsob poznání tak progresivním způsobem takovým radikálním tvrzením. Přesto Dietrich dále nerozmýšlel, jak si tento způsob poznání myslet v jednotlivých okamžicích, to je způsob, jakým intelekt skutečně ví „ve svém principu, podle způsobu tohoto principu“.

Meister Eckhart začíná tam, kde Dietrich z Freibergu odejde. Nikde ve svých spisech Eckhart nezmiňuje Dietricha jménem, ačkoli byli osobně seznámeni, ačkoli Dietrich využil svého vlivu, aby viděl, že Eckhart získal významné posty v dominikánském řádu. Přesto Eckhart jde o krok za Dietrichem tím, že se zaměřuje na to, co Dietrich dal jen obecnému výrazu, odvíjí se, jak se intelekt skutečně pohybuje samo o sobě, a tím demonstruje, co znamená pro intelekt vědět „podle režimu tohoto principu“. Stručně řečeno, pochopení toho, jak se intelekt vrací ke svému principu, tam, kde by mohl vědět „podle způsobu jeho principu“, vyžaduje, abychom nejprve identifikovali způsob, jakým tento princip sám ví, takže jsme pak mohli pochopit, jak intelekt přichází vědět tam.

4. Absolutní princip jako intelekt bez bytí

V počáteční fázi své kariéry Meister Eckhart složil pro své spolubratry některé nepříliš vzrušující stolní rozhovory a ve ztraceném komentáři k větám (Goris / Pikavé, 2001) pravděpodobně obhajoval doktríny založené na teologii Thomase Aquinase. Jakmile se však vrátil do Paříže, Eckhart zahájil své učení bombou. S novou tezí namířenou proti Thomasu Aquinasovi, stejně jako proti jeho vlastnímu Thomistickému myšlení před rokem 1302, Eckhart tvrdí, že absolutním principem (nebo absolutní příčinou: Bůh) je čistý intelekt a ne bytí. Podle tohoto pohledu je bytí (esa) vždy způsobeno, a tak předpokládá intelekt, sám bez bytí, jako příčinu bytí. V souladu s neoplatonickými způsoby myšlení (srov. Liber de causis, cap. XI; Fidora / Niederberger, 2001, 76: „Causatum ergo in causa est per modum causae…“):„To, co je způsobeno, je příčinou ve způsobu příčiny…“), Eckhart si myslí, že bytí v intelektu není nic jiného než intelekt, a proto to není jen bytí, ale místo toho to, co bylo povýšeno na intelekt. Pokud by však někdo měl namítnout, že v Bohu vědění nebo cokoli jiného by mohlo být popsáno jako „bytí“, je správnou odpovědí pro Eckhart to, že toto „bytí“stále předpokládá poznání intelektu („Et si tu inteligent velis vocare esse, placet mihi. Dico nihilominus, quod, si deo est aliquid, quod velis vocare esse, sibi soutěžit na inteligentního člověka “:„ A pokud si přejete nazvat inteligentním bytím, je to v pořádku se mnou. Nicméně říkám, že pokud existuje něco v Bohu že si přejete říkat bytí, vyhovuje mu to prostřednictvím inteligentizace “; srov. Echardus de Hochheim, Utrum in deo sit idem esse et intelligere č. 24, ed. Mojsisch, 1999, 192, 103–105). Jako absolutní příčina je intelekt považován za absolutně neomezený, pouze pokud je považován za zcela bez bytí. Jako takový se intelekt stává principem absolutního i podmíněného bytí. Alternativní pohled - že vědění je jednoduše totožné s bytím (pozice, kterou prosazují Sturlese, 1993a a von Perger, 1997 a znovu, s novou argumentací, Grotzem, 2002) - nebere v úvahu Eckhartovu tezi, že vědění je předpokládáno každý případ bytí. (Později Nicholas z Cusa podle toho tvrdí, že maximum je bez bytí, a přesto může být s ním uzavřeno; srov. Nicholas z Cusa, De docta ignorantia I, 6, ed. Hoffmann / Klibansky, 1932a, s. 14, 1: „ Praeterea, contrahamus maximum ad esse et dicamus… “:„ Kromě toho,bychom mohli najmout maximum a říci… “) Učenci, jako je Klibansky, ale také Imbach, 1976 upozornili na paralelní pasáže v německých kázáních, které objasňují, že pro Eckhart absolutní vědění je bez bytí, že inteligence předchází bytí.

5. Jednoznačná kauzalita

Mezi nevytvořeným a vytvořeným je převládající vztah jedním z analogií, vztahem, který zahrnuje i rozpojení těchto dvou termínů. Pokud Eckhart v roce 1305 opět zaujal téma absolutního bytí ve své identitě s Bohem (esse est deus), dává také vyjádření vztahům analogické kauzality, učení, že bytí jako takové, nebo absolutní bytí (esej absolutní) je to, co se omezuje na určování bytí (esse hoc et hoc), zatímco určování bytí je to, co přináší to, že to nebo ono (hoc et hoc) skutečně existuje. Eckhart ještě jednou říká, že stvořený sám o sobě není nic čistého, dokonce ani nic nebo nulita (nihileitas, nulleitas). Vytvořené je pouze proto, že absolutní bytí s ním komunikuje - prostřednictvím určující bytosti - čímž určující bytost samozřejměnení v žádné pozici, aby mohl komunikovat o bytosti jako takové, ale pouze o determinaci. Že to všechno je, samozřejmě, něco, co lze snadno říci. Ve skutečnosti metafyzika bytí vždy prospívala při popisu takových struktur, ať už jde o absolutní nebo určující povahu.

Eckhart však prochází touto metafyzikou bytí se svou analogickou základnou přemýšlením prostřednictvím vztahu kauzality informující absolutní bytí. Můžeme předpokládat přinejmenším hypoteticky, že příčina způsobuje nejen něco, co na ní závisí, ale také něco, co se jí rovná, a to, že příčina způsobuje tak, že způsobuje sama sebe. Pokud však způsobuje sama sebe, způsobuje něco, co samo o sobě způsobuje a zároveň způsobuje její příčinu. Takový způsob kauzality se nazývá „jednoznačná kauzalita“. Naše hypotéza o tom, co by se mohlo v těchto termínech myslet, se promění v jistotu, když prozkoumáme struktury intelektuální kauzality, například vztah mezi aktem myšlení a tím, co je myšlenkou, nebo mezi etickým principem a etickým principátem. Jejich vztah je přesně to, co Eckhart využívá při rozvíjení své teorie nejasné kauzality. V těchto případech platí, že zásada způsobuje její principiál a principát způsobuje její princip. Ještě více: Principát není ve své zásadě nic jiného než princip. To znamená, že aktivní (princip) je současně aktivní a pasivní a je ovlivňován během své činnosti (jako princip). Pasivní (principát) je zároveň pasivní a aktivní, aktivní během své pasivity (jako principát). V souladu s tím ústřední výrok Eckharta zní takto: „[Principium et principiatum]… relativní opponuntur: v kvantovém opponunturu, diferuntur, sed v kvantovém relativu, mutuo se ponunt…“(Echardus, In Ioh. 197; LW III, 166, 10–12:„[Princip a principát]… jsou proti sobě relativně relativně: Pokud jsou proti, rozlišují se, ale pokud jsou relativní, vzájemně se představují…“).

Průlom, kterého Eckhart dosáhne svou teorií nejasné kauzality, je doložen vztahem myšlení a myšlení. Pro Eckharta myšlení nepředpokládá žádný původ, protože předpokládaný původ lze myslet pouze přemýšlením, a proto by to byla myšlenka přemýšlení, to znamená samotné přemýšlení. Myšlení je tedy samo o sobě předpokladem bez předpokladů, tj. Je to jeho vlastní princip: principium (Echardus, In Ioh. Č. 38; LW III, 32, 11: „… ipsum principium semper est intellectus purus…“: „ Samotný princip je vždy čistý intelekt… “). Jakékoli myšlení bez jednání však vůbec není myšlení. V důsledku toho její vlastní původní činnost připadá na myšlení, tj. Pokud jde o zásadu, dynamika jejího vedení:. V této činnosti všakmyšlení se směřuje k myšlence, že vznikl, tj. k produktu, který je jeho principátem: principiatum. Ale protože tato myšlenka je myšlenkou myšlení, není to nic jiného než myšlení. Akt tohoto myšlení, o kterém se uvažovalo, je tedy retrográdní. Tato myšlenka, jako myšlení, je zase principem, principem a principem, přičemž toto poslední je původní myšlení. Tímto způsobem se myšlení považuje za myšlenku a je tím aktivní myšlení, zatímco myšlení, pokud si myslí, že je jeho myšlení, je samo o sobě myšlení a jeho myšlení je nyní myšlenkou. V důsledku toho jsou myšlení i myšlení zároveň aktivní a pasivní. Akt tohoto myšlení, o kterém se uvažovalo, je tedy retrográdní. Tato myšlenka, jako myšlení, je zase principem, principem a principem, přičemž toto poslední je původní myšlení. Tímto způsobem se myšlení považuje za myšlenku a je tím aktivní myšlení, zatímco myšlení, pokud si myslí, že je jeho myšlení, je samo o sobě myšlení a jeho myšlení je nyní myšlenkou. V důsledku toho jsou myšlení i myšlení zároveň aktivní a pasivní. Akt tohoto myšlení, o kterém se uvažovalo, je tedy retrográdní. Tato myšlenka, jako myšlení, je zase principem, principem a principem, přičemž toto poslední je původní myšlení. Tímto způsobem se myšlení považuje za myšlenku a je tím aktivní myšlení, zatímco myšlení, pokud si myslí, že je jeho myšlení, je samo o sobě myšlení a jeho myšlení je nyní myšlenkou. V důsledku toho jsou myšlení i myšlení zároveň aktivní a pasivní.myšlení i myšlení jsou zároveň aktivní a pasivní.myšlení i myšlení jsou zároveň aktivní a pasivní.

Další příklad nejasné kauzality, jak jej koncipoval Eckhart, je ve vztahu mezi spravedlností a spravedlivým člověkem. Stejně jako to bylo načrtnuto s ohledem na dynamiku myšlení, spravedlnost je v spravedlivém člověku a spravedlivý v spravedlnosti. Spravedlivý člověk je jeho spravedlivým jednáním a toto spravedlivé jednání je také spravedlností. Mezi spravedlivým mužem a spravedlností existuje rozdíl v důsledku opozice mezi nimi, ale kvůli vzájemnosti mezi sebou navzájem zahrnují. Stejně jako je myšlenka myšlenkou myšlení, a tím i samotného myšlení, je také to, co je jen pro Eckhart, co je spravedlnost a tím i spravedlnost sama. Z toho můžeme vyvodit, po Eckhartovi, několik důležitých závěrů.

A. Pro spravedlivého člověka není důvod, proč jednat spravedlivě, bez účelu nebo cíle této akce. Pro jednání spravedlivého člověka je spravedlnost jako jeho cíl, a tento cíl je totožný s právem spravedlivým. Spravedlivý člověk proto nemá žádný vnější cíl. Místo toho je jako spravedlnost jeho vlastním cílem.

B. U spravedlivého člověka a se spravedlností není mnoho. Spravedlnost je jedna a spravedlivý člověk; spravedlnost a spravedlivý člověk jsou tedy jedním. I když existuje mnoho spravedlivých mužů: Stejně jako muži jsou i mnozí spravedliví muži (Echardus, In Sap. N. 44; LW II, 366, 6–7: „… omnes iusti, v kvantovém iusti, unum sunt…“)), jsou to dokonce spravedlnosti samotné.

C. Spravedlnost, která je spravedlivým, neví, kde a kdy, to znamená, že nezná ani prostor, čas, velikost ani kvalitu, ani uvnitř, ani venku, ani nad, ani pod, ani nad touto stranou ani s touto stranou, ani nad ní. ani níže, ani činnost uskutečňování, ani pasivita uskutečnění. Spravedlnost je tedy neurčitá a nevzniká nic jiného jako nehoda. Spravedlnost je něco, co má za cíl samo o sobě.

D. V důsledku toho je spravedlivý člověk ve spravedlnosti, což znamená: Spravedlivý člověk je spravedlnost. To znamená obrácení obvyklého způsobu pohledu na věci. Normálně je kvalita (qualitas) to, co se nachází u základního subjektu (subiectum). U duchovních dokonalostí (spirituales perfectiones) je však situace jiná: Subjekty jsou v dokonalostech, spravedlivý člověk je ve spravedlnosti. Ale v říši ducha není bytí nic jiného než bytí jedním. Spravedlivý člověk je tedy spravedlností sám. Spravedlivý člověk nemá spravedlnost, ale spravedlnost. Podobně ten, kdo je svobodný, je sám svoboda (Echardus, Predigt 28; DW II, 62, 3–5; srov. Predigt 10; DW I, 165, 2: „… a jejich diu wîsheit selber bin, sô bin ich ein wîser pánské “;to, co platí v případech svobody a spravedlnosti, platí také v případě moudrosti). Pokud by ten, kdo je svobodný, pouze vlastnil svobodu, pak by tato svoboda byla pro něj něčím vnějším a nikdy by sama o sobě nebyla svobodou.

Klíčové je, že Eckhart svobodou nerozumí nic jiného než sebeuvědomění nebo já. Nikdy není pravda, že já chci něco jiného, spíše chce jen sebe; nikdy nevím něco jiného, spíše to ví jen sám; já nikdy není otevřený ničemu jinému, spíše je otevřen sám pro sebe. Tedy já jsem sám o sobě příčinou i sám o sobě. Sama sama, známá a hledaná já, jakož i definování její základní otevřenosti, je další já - to je okamžik sebevztažení, který je konstitutivní pro říši ducha.

E. Souhrnně lze říci, že Eckhart může říci: „… v spiritualibus conceptio est ipsa parturitio sive partus“(Echardus, In Exod. N. 207; LW II, 174, 3–4): V říši ducha je početí koncipováno nebo porod - a proto (pasivní) utrpení je (aktivní) výrobou. Je třeba poznamenat, že motivem narození je jeden z Eckhartových oblíbených, například když si myslí, že božský Otec nese svého Syna v duši, přesněji: v zemi duše, a tímto způsobem mě nese jako sám a sám jako já. Tento motiv se však neomezuje pouze na teologické kontexty. Uplatnění najde také jako filozofický motiv. I zde je nutné si zvyknout na Eckhartovo použití. Tam, kde ostatní hovoří o „vyvolávání“nebo „vedení“, mluví Eckhart o „nasazení“. K tomuto druhu jazyka je však třeba přistupovat opatrně,a vyžaduje přísnou kontrolu nyní více než kdy jindy. Takový hermeneutický přístup v současné době upřednostňují zejména Largier, Hasebrink a Köbele.

F. „Swer undererscheit verstât von gerehticheit und von gerehtem, der verstât allez, daz ich sage“(Echardus, Predigt 6; DW I, 105, 2–3): „Kdo chápe teorii spravedlnosti a spravedlivý chápe všechno, co Já říkám. Tímto prohlášením Eckhart chválí naši pozornost paradigmatu jednoznačného vzájemného vztahu v spravedlivém člověku a spravedlnosti. Na jedné straně toto paradigma vytváří předpoklad pro analogické myšlení, které mimo jiné informuje o vztahu nevytvořeného a stvořeného. Zatímco Wilde, 2000 tvrdí, že v analogické kauzalitě je zahrnuta jednoznačná kauzalita, Eckhartova teorie je přesně naopak. Na druhé straně se však paradigma nejasné kauzality týká toho, co musí být v souladu s Eckhartem stále tematické, protože, co je první, nelze jej zpochybnit:ten jako jednota.

6. Jeden jako jednota

Cíl racionální formy života - života v duchovních dokonalostech a na úrovni této transcendentální bytosti nebo bytosti (ese, ens) konvertibilní s transiniemi termini (jeden, pravý a dobrý) - je život v a od absolutní (v a od božské přirozenosti jako jednota bez předpokladů). Jestliže země duše, jako něco nezreagovaného a nevytvářitelného - atributy, které současný Meister Eckhart Eckhart von Gründig explicitně připisuje zemi nebo „malé jiskře“duše, kterou Meister Eckhart často vyvolává (srov. Winkler, 1999), naznačuje to, že ve skutečnosti použil tyto atributy - pokud lidský rozum - nikoli jako člověk, ale jako důvod - je ten, který má božskou povahu nebo zemi (Echardus, Predigt 5b; DW I, 90, 8: „Hie ist gotes grunt munt grunt and mîn grunt) gotes grunt “:„ Tady,Boží země je moje země a moje země Boží země “), pak člověk už není pouhou cestou k jednotě (unio). Místo toho je jednota něčím, čeho bylo vždy dosaženo. Toto sjednocení je jediné, na čem záleží (Echardus, Predigt 12; DW I, 197, 8–9; Predigt 39; DW II, 265, 6–266, 2), protože člověk jako důvod zanechal vše, co stojí v způsob, jak žít v jednotě a od ní, a protože základ duše je v této jednotě vnitřnější než samotný (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). Toto je opravdová rovnoměrnost (Gelâzenheit) - cíl lidského života. Předpokládej 39; DW II, 265, 6–266, 2), protože člověk jako důvod zanechal vše, co stojí v cestě jeho životu v jednotě a od jednoty, a protože základ duše je v této jednotě více vnitřní než v sám (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). Toto je opravdová rovnoměrnost (Gelâzenheit) - cíl lidského života. Předpokládej 39; DW II, 265, 6–266, 2), protože člověk jako důvod zanechal vše, co stojí v cestě jeho životu v jednotě a od jednoty, a protože základ duše je v této jednotě více vnitřní než v sám (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). Toto je opravdová rovnoměrnost (Gelâzenheit) - cíl lidského života.

Život v jednotě a od jednoty způsobem představeným Eckhartem jako konec sebeobjevení je možný díky změně (metabole) v intelektuální dispozici. Možný intelekt - který, jak je definován Aristotelesem, se může stát všemi věcmi (srov. De anima III 5, 430a14–15) - je schopen poznat buď jako obyčejné vědomí (v obrazech, druzích věcí) nebo jako sebeuvědomění prostřednictvím sebepoznání (bez obrázků, bez obrázků). Přeměna v dispozice - Platón mluví o peristrofě duše (srov. Res publica VII, 521c5) - vede možný intelekt k nezreagovanému a nevytvářitelnému základu duše, jehož pohyb jako proces rozumu dosahuje svého cíle v absolutní (unialiter unum, kombinace navrhovaná Proclusem; Eckhart hovoří o luter pur clar Ein nebo indistinctum, undifferentiated). Tento cíl všaksám o sobě není nic jiného než zem duše. Zem duše v absolutním je jejím vlastním cílem, protože sebevědomí není nic jiného než jedno a to jediné, protože svoboda není nic jiného než jedno a jedno, protože morální odpovědnost za sebe a ostatní - Eckhart mluví o spravedlnosti - není nic jiného než jeden a ten. Sebevědomí, svoboda a spravedlnost jsou vždy a všude samy sebou a nemají nic „mimo“, navíc ani cizí. Sebevědomí, svoboda a spravedlnost jsou vždy a všude samy sebou a nemají nic „mimo“, navíc ani cizí. Sebevědomí, svoboda a spravedlnost jsou vždy a všude samy sebou a nemají nic „mimo“, navíc ani cizí.

Pro Eckharta to znamená, že kdokoli je spravedlnost, je vždy spravedlnost, protože já, které by vyčnívalo ze spravedlnosti, by už nebylo I. Já vždy vím, že je to spravedlnost, protože v tom, že se pozná jako spravedlivý, ví sám jako spravedlnost; protože spravedlivý člověk je spravedlnost. Já vím, že je to jen, protože jinak to vůbec neví a vůbec to ani já není. Já jsem to, co je to jen jako racionalita, jako vědění, které ví, že to je a ví, co to je. To není jen příčinou sebe sama (causa sui; Eckhart, prohlubující tradici tohoto konceptu, říká sache mîn selbes: „příčina sama o sobě; srov. Summerell, 2002). Je to navíc příčina pro Boha, pokud Bůh stojí ve vztahu ke svým tvorům. Neboť jen nevytvořená a nepřijatelná zem duše stojí ve vztahu k tvorům,ale místo toho jen ve vztahu k sobě (srov. Echardus, Predigt 52). Já, který zná sám sebe, chce sám sebe a je svým vlastním příbytkem, a tím já, který je v jednoznačném kauzalitě příčinou sebe sama, a přesto je v této jednotě jedinou racionalitou, podle Eckharta, co by měl člověk stát se a tím, čím se člověk může stát při přijímání skutečné chudoby ducha. Je tomu tak proto, že člověk vždycky byl já, teď jsem to já a vždy to budu já, i když sám o sobě nic takového neví. Je tomu tak proto, že člověk vždycky byl já, teď jsem to já a vždy to budu já, i když sám o sobě nic takového neví. Je tomu tak proto, že člověk vždycky byl já, teď jsem to já a vždy to budu já, i když sám o sobě nic takového neví.

V důsledku toho hnutí rozumu, jak to Eckhart představuje, vychází z absolutní jednoty a v zásadě nabývá na bytí. Tento princip zná sebe a chce samého sebe, myslíce tímto způsobem jako na své principy, na zemi duše v její nevytváření a nevytvářitelnosti. Protože je však tato myšlenka myšlenkou myšlení, a tedy i samotného myšlení, toto myšlení, které bylo myšlenkou, řídí svůj vlastní princip zpětným způsobem. (Jak to říká Eckhart, Syn se znovuzrodil v Otci.) Toto hnutí rozumu, jako je sebepoznání a samokultivace, končí tam, kde začalo, v bezpředmětné jednotě, kde by mohlo začít znovu. Toto je základní proces, který probíhá v jednotě a od jednoty vlastní sebevědomí a sebevědomí I. Pokud to zná sám a chce,toto já nejsem nic jiného, než co je člověk, když se překonal jako stvoření plné nicoty a svěřil se hnutí země duše, uznal toto hnutí za jedinou formu života: hnutí sebevědomí, svobody a morální odpovědnost.

7. Závěr

Nicholas z Cusy, když se zeptal, co má říkat o Eckhartovi, poznamenal, že v Eckhartu nikdy nečetl, že stvoření je totožné se stvořitelem. Současně ocenil Eckhartův talent (ingenium) i jeho nadšení (studium). Nicholas však také navrhl, aby Eckhartovy knihy byly odstraněny z veřejné sféry, protože obsahovaly hodně, které bylo vynalézavé a užitečné (subtilita et utilia) pro ty, kteří jim rozuměli, ale lidé nebyli připraveni na to, co v Eckhartu odporovalo tradičním doktríny naučeného světa.

Aiebat tamen praeceptor se numquam legislatse ipsum sensisse creaturam esse creatorem, laudans ingenium et studium ipsius; sed optavit, quod libri sui amoverentur de locis publicis, quia vulgus non est aptus ad ea, quae praeter consuetudinem aliorum doctorum ipse saepe intermiscet, oprávněné pro inteligentní lidi, kteří se účastní. (Nicholas of Cusa, Apologia doctae ignorantiae, ed. Klibansky, 1932b, s. 25, 7–12)

Přesto učitel řekl, že nikdy nečetl, že si [Eckhart] myslel, že stvoření bylo stvořitelem, a ocenil jeho [Eckhartův] talent a nadšení. Přesto si přál, aby jeho [Eckhartovy] knihy byly odstraněny z veřejných míst; Neboť lidé nejsou připraveni na to, co [Eckhart] často rozptyluje, na rozdíl od zvyku ostatních naučených mužů, přestože inteligentní v nich nacházejí mnoho vymyšlených a užitečných věcí.

Nicholas dal hlas, není jen rozdíl mezi středověkou a moderní myšlenkou, stejně jako rozdíl mezi pravoslaví a nekonvenčností, který on sám nejvíce pozoruhodně rozkročil. Ve skutečnosti zůstává výzvou i dnes správně pochopit eckhartiánskou myšlenku, že člověk je svobodný pouze tehdy, pokud (nejen že má, ale místo toho) je svoboda. To je zčásti proto, že i vědecký jazyk naráží proti jeho mezím v Eckhartu. Protože stále nemůžeme adekvátně vyjádřit skutečný význam tvrzení: „Svobodný člověk je, je-li skutečně svobodný, sám svoboda, přesto jen pokud je svobodný.“Z tohoto důvodu je však o to více nutné zapojit se do Eckhartova myšlení místo toho, abychom zakázali jeho spisy z veřejné sféry. Pokud to naše myšlenka radí, musí se náš jazyk změnit,nejen jazyk učenců, ale i jazyk lidí.

Bibliografie

A. Práce Meister Eckhart (Echardus de Hochheim)

 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Stuttgart 1936 m 2. (DW = Deutsche Werke; LW = Lateinische Werke).
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. I, 2: Prologi in Opus tripartitum et Expositio Libri Genesis (Recensio L), hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1987, s. 1–128.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. II: Indexy, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1992, s. 641–691.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. III: Indexy, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1994, s. 713–763.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke, Bd. IV, 1: Meister Eckharts Predigten (Pr. 87–105), hrsg. und übers. von Georg Steer unter Mitarb. von Wolfgang Klimanek und Freimut Löser, Stuttgart 2003.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke, Bd. IV, 2: Meister Eckharts Predigten (Pr. 106–117), hrsg. und übers. von Georg Steer unter Mitarb. von Wolfgang Klimánek a Heidemarie Vogl, Stuttgart 2003.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. V: Sermo Paschalis a. 1294 Parisius habitus. Acta Echardiana, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1988, str. 129–240; Bd. V: Acta Echardiana. Mag. Echardi Responsio ad Articulos sibi uložil Scriptis et Dictis suis, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 2000, s. 241–520.
 • Meister Eckhart, Werke I: Texte und Übersetzungen von Josef Quint, hrsg. und kommentiert von Niklaus Largier, (Bibliothek des Mittelalters. Texte und Übersetzungen, Bd. 20) Frankfurt a. M. 1993.
 • Meister Eckhart, Werke II: Texte und Übersetzungen von Ernst Benz, Karl Christ, Bruno Decker, Heribert Fischer, Bernhard Geyer, Josef Koch, Josef Quint, Konrad Weiß a Albert Zimmermann, hrsg. und kommentiert von Niklaus Largier, (Bibliothek des Mittelalters. Texte und Übersetzungen, Bd. 21) Frankfurt a. M. 1993.
 • Eckhart von Hochheim, Utrum in deo sit idem esse et intelligere? Sind in Gott Sein und Erkennen miteinander identisch?, hrsg., übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Burkhard Mojsisch, v Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 4/1999 (2000), s. 179–197.
 • Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, hrsg. von Franz Pfeiffer, Leipzig 1857 (repr. Aalen 1962).
 • Magistri Eckardi Opera Latina, I: Super oratione dominica, ed. Raymundus Klibansky, Lipsiae 1934.
 • Magistri Eckardi Opera Latina, II: Opus tripartitum: Prologi, ed. Hildebrandus Bascour OSB, Lipsiae 1935.
 • Magistri Eckardi Opera Latina, XIII: Quaestiones Parisienses, ed. Antonius Dondaine OP, Commentariolum de Eckardi Magisterio adiunxit Raymundus Klibansky, Lipsiae 1936.
 • Kaeppeli, Thomas, Praedicator Monoculus. Kázání Parisiens de la Fin du XIIIe Siècle, v Archivum Fratrum Praedicatorum 27 (1957), s. 120–167.
 • Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. und übersetzt von Josef Quint, 3. Aufl., München 1969.
 • Mistryně Eckhart, Pařížské otázky a prology, transl. s úvodem a poznámkami Armanda A. Maurer, Toronto 1974.
 • Meister Eckhart, Opere Tedesche, představení, tradice a poznámky v Marco Vannini, (Classici della Filosofia, Bd. 14) Firenze 1982.
 • Brunner, Fernand / Libera, Alain de / Wéber, Édouard / Zum Brunn, Émilie, L'œuvre latine de Maître Eckhart, 1: Le Commentaire de la Genèse précédé des Prolog, texte latin, představení, traduction et notes, Paris 1984.
 • Zum Brunn, Émilie / Libera, Alain de / Wéber, Édouard, L'œuvre latine de Maître Eckhart, 6: Le Commentaire de l'évangile selon Jean: Le Prologue (kap. 1, 1–18), texte latin, avant- návrh, traduction et notes, Paris 1989.
 • Maître Eckhart, Traités et Sermons, traduction, představení, poznámky a index par Alain de Libera, (Publié avec le concours du Centre national des Lettres) Paříž 1993.
 • Mojster Eckhart, přidal in traktati, v slovenščino provedli Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, Jani Virk, Janez Zupet, uredil Goradz Kocijančič, Celje 1995.
 • Magistri Echardi, Opera Latina I, ed. a transl. (v japonštině) Yoshiki Nakayama, Tokio 2005; II, Tokio 2004; Sermones, Tokyo 1999.
 • Meister Eckhart, Das Buch der göttlichen Tröstung. Vom edlen Menschen, mittelhochdeutsch / neuhochdeutsch, übers. und mit einem Nachwort von K. Flasch, München 2007.

Sekundární zdroje

 • Aertsen, JA, 1992, „Ontologie a Henologie ve středověké filosofii (Thomas Aquinas, mistr Eckhart a Berthold z Moosburgu)“, v EP Bos / PA Meijer (eds.), O proklusu a jeho vlivu na středověkou filosofii, (Philosophia Antiqua. Série studií starověké filosofie, Bd. 53) Leiden / New York / Kolín, 1992, s. 120–140.
 • Albert, K., 1976, Meister Eckharts These vom Sein. Untersuchungen zur Metaphysik des Opus Tripartitum, Saarbrücken / Kastellaun.
 • Altmeyer, Cl., 2005, Grund und Erkennen in deutschen Predigten von Meister Eckhart, Würzburg.
 • Asmuth, Chr., 1995, „Meister Eckharts Buch der göttlichen Tröstung“, v MJFM Hoenen / A. de Libera (ed.), Albertus Magnus und der Albertismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters, Leiden / New York / Kolín, 1995, s. 189–205.
 • –––, 2011, Bilder über Bilder, Bilder ohne Bilder. Eine Neue Theorie der Bildlichkeit, Darmstadt.
 • Beccarisi, A., 2003, „Predigt 1: Intravit Iesus in templum“, Steer / Sturlese, 2003, s. 1–27.
 • Beierwaltes, W., 1994, “‹ Primum est dives per se ››. Maître Eckhart et le Liber de causis “, v Zum Brunn, 1994, s. 285–300.
 • –––, 1998, Platonismus und Christentum, (Philosophische Abhandlungen, Bd. 73) Frankfurt a. M.
 • Beriaschwili, M., 2001, „Das einfache Eins-Werden des Menschen und Gottes bei Meister Eckhart und Hegel“, v Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 5/2000, s. 71–95.
 • Bray, N., 2004, Meister Eckhart e Dietrich di Freiberg nell 'Opus Ior di Giordano di Quedlinburg, v Giornale Critico della Filosofia Italiana 24, 1, s. 37–52.
 • ––– 2008, Auctoritates bibliche e Quaestiones dottrinali nell 'Opus Tripartitum di Eckhart a nella Summa theologiae z Tommaso d'Aquino, v A. Beccarisi / R. Imbach / P. Porro (eds.), Per perscrutationem filozofophicam. Neue Perspektiven der mittelalterlichen Forschung, Loris Sturlese zum 60. Geburtstag gewidmet, Hamburg 2008, s. 156–183.
 • Caputo, JD, 1975, „Nic intelektu v Pařížských otázkách Meister Eckhart“, v The Thomist 39, s. 85–115.
 • Casteigt, J., 2006, Connaissance et vérité chez Maître Eckhart. Seul le juste connaît la Justice, (Études de filozofophie médiaévale, Bd. 91) Paříž.
 • Davies, O., 1990, „Proč byly Eckhartovy návrhy odsouzeny?“, New Blackfriars 71, s. 433–444.
 • –––, 1988, God inside. Mystická tradice severní Evropy, Londýn.
 • –––, 1991, Meister Eckhart. Mystický teolog, Londýn.
 • Degenhardt, I., 1967, Studien zum Wandel des Eckhartbildes (Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie, Bd. III) Leiden.
 • Dietrich of Freiberg, 1977, De intellectu et intelligibili, v opeře omnia I, ed. B. Mojsisch, Hamburk.
 • Enders, M., 1997, „Die Reden der Unterweisung: eine Lehre vom richtigen Leben durch einen guten und vollkommenen Willen“, Jacobi, 1997, s. 69–92.
 • Fidora, A. a Niederberger, A., 2001, Von Bagdad nach Toledo. Das ‹Buch der Ursachen› und seine Rezeption im Mittelalter, lat.-deutscher Text, Kommentar und Wirkungsgeschichte des Liber de causis. Mit einem Geleitwort von M. Lutz-Bachmann, (excerpta classica 20) Mainz, 2001.
 • Flasch, K., 1974, „Die Intention Meister Eckharts“, v H. Röttges / Br. Scheer / J. Simon (ed.), Sprache und Begriff. Festschrift für Br. Liebrucks, Meisenheim a. Gl., 1974, str. 292–318.
 • ––– (ed.), 1984, Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi. Beihefte, Bd. 2) Hamburk.
 • –––, 1986, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart.
 • –––, 1987, Einführung in die Philosophie des Mittelalters, Darmstadt.
 • –––, 1988a, „Meister Eckhart und die‹ Deutsche Mystik ›- Zur Kritik eines historiographischen Schemas“, v O. Pluta (ed.), Die Philosophie im 14. and 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski (1879–1947), (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 10) Amsterdam, 1988, s. 439–463.
 • –––, 1988b, „Meister Eckhart - Versuch, aus dem mystischen Strom zu retten“, v P. Koslowski (ed.), Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie, Darmstadt, 1988, s. 94–110.
 • –––, 1998, „Predigt 52: Beati pauperes spiritu“, Steer / Sturlese, 1998, s. 163–199.
 • –––, 2003, „Predigt 6: Iusti vivent in aeternum“, Steer / Sturlese, 2003, s. 29–51.
 • –––, 2006, Meister Eckhart. Die Geburt der «Deutschen Mystik» aus dem Geist der arabischen Philosophie, München.
 • –––, 2010, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums, München.
 • Führer, ML, 1999, „Agent Intellect v spisech Meistera Dietricha z Freibergu a jeho vlivu na kolínskou školu“, v Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, s. 69–88.
 • Frost, St., 2006, Nikolaus von Kues und Meister Eckhart. Rezeption im Spiegel der Marginalien zum Opus tripartitum Meister Eckharts, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theology of Mittelalters. Neue Folge, Bd. 69) Münster.
 • Goris, W., 1997, Einheit als Prinzip und Ziel. Versus über die Einheitsmetaphysik des Opus Tripartitum Meister Eckharts, (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. LIX) Leiden / New York / Kolín.
 • –––, 1999, „Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart über das Gute“, v Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, s. 169–188.
 • –––, 2002, „Der Mensch im Kreislauf des Seins. Vom ‚Neuplatonismus 'zur‚ Subjektivität' bei Meister Eckhart”, v Th. Kobusch / B. Mojsisch / OF Summerell (ed.), Selbst - Singularität - Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum Deutschen Idealismus, Amsterdam / Philadelphia, 2002, s. 185–201.
 • –––, a Pickavé, M., 2001, „Von der Erkenntnis der Engel. Der Streit um die druh intelligibilis und eine quaestio aus dem anonymen Sentenzenkommentar in ms. Brügge, Stadsbibliotheek 491”, v Miscellanea Mediaevalia 28, s. 125–177.
 • Grotz, St., 2002, „Meister Eckharts Pariser Quaestio I: Sein oder Nichtsein - jist das hier die Frage?“, Ve Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 49, s. 370–398.
 • –––, 2009, Negationen des Absoluten: Meister Eckhart, Cusanus, Hegel, Hamburk.
 • Guerizoli, R., 2006, Die Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts, (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 88) Leiden.
 • Haas, AM, 1979, Sermo mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik, (Dokimion, Bd. 4) Freiburg / Schweiz.
 • –––, 2010, Der moudrý pane Eckhart. Zum 750. Geburtsjahr Meister Eckharts, Philotheos 10, str. 170–179.
 • Hackett, JM, 1981, „Verbum mentalis conceptio“, v Miscellanea Mediaevalia 13, str. 1003–1011.
 • Halfwassen, J., 1997, Gibt es eine Philosophie der Subjektivität im Mittelalter? Zur Theorie des Intellekts ve společnosti Meister Eckhart a Dietrich von Freiberg, v Theologie und Philosophie 72, s. 338–360.
 • Hart, RL, 1998, „Bůh a stvoření ve věčnosti a době nebe (nebo nic): Afterthinking Meister Eckhart“, v OF Summerell (ed.), The Godness of God, (Study in Religion and Culture) Charlottesville / London, 1998, str. 35–59.
 • Hasebrink, B., 1992a, Formen inzitativer Rede bei Meister Eckhart. Untersuchungen zur literarischen Konzeption der deutschen Predigt, (Texte und Textgeschichte, Bd. 32) Tübingen.
 • –––, 1992b, „Grenzverschiebung. Zu Kongruenz und Differenz von Latein a Deutsch bei Meister Eckhart”, v Zeitschrift für Deutsches Altertum 121, s. 369–398.
 • –––, 1994, „Der Rebdorfer Eckhartkommentar. Überlieferung und Kommentierung der Armutspredigt Meister Eckharts in der Rebdorfer Handschrift Cgm 455”, Zeitschrift für Deutsche Philologie 113, s. 207–222.
 • –––, 1997, Meister Eckhart. Eine Skizze zu Leben und Werk, München.
 • Haug, W., 2004, „Das platonische Erbe bei Meister Eckhart“, v O. Hildebrand / Th. Pittrof (eds.), ›… Auf klassischem Boden begeistert‹. Antike-Rezeptionen in der deutschen Literatur. Festschrift für J. Schmidt zum 65. Geburtstag, (Rombach Wissenschaften - Reihe Paradeigmata, Bd. 1) Freiburg i. Br., 2004, s. 17–35.
 • Hauke, R., 1986, Trinität und Denken. Die Unterscheidung der Einheit von Gott und Mensch bei Meister Eckhart, (Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen und Systematischen Theologie, Bd. 3) Frankfurt a. M./Bern/New York.
 • Imbach, R., 1976, DEUS EST INTELLIGERE. Das Verhältnis von Sein und Denken in the Seiner Bedeutung für das Gottesverständnis bei Thomas von Aquin und den den Pariser Quaestionen Meister Eckharts, (Studia Friburgensia, Neue Folge, Bd. 53) Freiburg / Schweiz.
 • Ivánka, E. von, 1950, „Apex mentis. Wanderung und Wandlung eines stoischen Terminus “, v Zeitschrift für Katholische Theologie 72, str. 129–176.
 • Jacobi, Kl. (ed.), 1997, Meister Eckhart: Lebensstationen - Redesituationen, (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge, Bd. 7) Berlín.
 • Kampmann, I., 1996, 'Ihr sollt der Sohn selber sein!' Eine basictheologische Studie zur Soteriologie Meister Eckharts, (Europäische Hochschulschriften: Reihe 23, Theologie, Bd. 579) Frankfurt a. M./Berlin/Bern/New York / Paříž / Wien.
 • Kandler, K.-H., Mojsisch, B., a Stammkötter, Fr.-B. (eds.), 1999, Dietrich von Freiberg. Neue Perspektiven seiner Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft, (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 28) Amsterdam / Philadelphia.
 • Kern, U., 2003, „Gottes Sein ist mein Leben.“Philosophische Brocken ve společnosti Meister Eckhart, (Theologische Bibliothek Töpelmann, Bd. 121) Berlín / New York.
 • Kobusch, Th., 1986, „Mystik als Metaphysik des moralischen Seins. Bemerkungen zur spekulativen Ethik Meister Eckharts “, Ruh, 1986, s. 49–62.
 • Koch, J., 1973a, „Kritische Studien zum Leben Meister Eckharts“, v J. Koch, Kleine Schriften, Bd. I, (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, Bd. 127) Roma, s. 247–347.
 • –––, 1973b, „Zur Analogielehre Meister Eckharts“, v Koch, 1973a, s. 367–397.
 • Köbele, S., 1994, „Bîwort sîn. „Absolute“Grammatik bei Meister Eckhart”, v Zeitschrift für Deutsche Philologie 123, s. 190–206.
 • –––, 1998, „Predigt 16b: Quasi vas auri solidum“, Steer / Sturlese, 1998, s. 43–74.
 • Langer, O., 1987, Mystische Erfahrung und spirituelle Theologie. Zu Meister Eckharts Auseinandersetzung mit der Frauenfrömmigkeit seiner Zeit, (Münchener Texte und Untersuchungen zur Deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 91) München / Zürich.
 • Largier, N., 1989a, Bibliographie zu Meister Eckhart, Freiburg / Schweiz.
 • –––, 1989b, Zeit, Zeitlichkeit, Ewigkeit. Ein Aufriss des Zeitproblems bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart, (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700) Bern / Frankfurt a. M./New York / Paříž.
 • –––, 1995a, „intellectus in deum ascensus“. Intellekttheoretische Auseinandersetzungen in Texten der deutschen Mystik “, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 69, s. 423–471.
 • –––, 1995b, „Meister Eckhart. Perspektiven der Forschung, 1980–1993 “, v Zeitschrift für Deutsche Philologie 114, s. 29–98.
 • –––, 1997, „Figurata Locutio. Hermeneutik und Philosophie bei Eckhart von Hochheim und Heinrich Seuse “, Jacobi, 1997, s. 303–332.
 • –––, 1998a, „Intellekttheorie, Hermeneutik und Allegorie. Subjekt und Subjektivität bei Meister Eckhart”, v RL Fetz / R. Hagenbüchle / P. Schulz (eds.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, Berlín / New York, 1998, s. 460–486.
 • –––, 1998b, „Nedávné práce na Meister Eckhart. Pozice, problémy, nové perspektivy, 1990–1997 “, v Recherches de théologie a filozofie médiíévales 65, 1, s. 147–167.
 • ––– 2003, „Sermo XXV: Gratia dei sum id quod sum“, Steer / Sturlese, 2003, s. 177–203.
 • Leppin, V., a Schiewer, H.-J. (eds.), 2007, Meister Eckhart aus theologischer Sicht, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 1) Stuttgart.
 • Lerner, RE, 1997, „Nový důkaz pro odsouzení Meister Eckhart“, ve Speculum. Journal of Medieval Studies 72, s. 347–366.
 • Libera, A. de, 1984, Introduction à la Mystique Rhénane. D'Albert le Grand à Maître Eckhart, Paříž.
 • –––, 1993, La philosophie médiaévale, Paříž.
 • ––– 1998, „K některým filozofickým aspektům teologie mistra Eckharta“, ve Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 45, s. 151–168.
 • Löser, Fr., 1995, „Der niht enwil und niht enweiz und niht boostât. Drei übersehene Texte Meister Eckharts zur Armutslehre”, Cl. Brinker / U. Herzog / N. Largier / P. Michel (eds.), Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität. Festschrift für AM Haas, Bern / Berlín / Frankfurt a. M./New York, 1995, str. 391–440.
 • –––, 1998, „Predigt 19: Sta in porta domus domini“, Steer / Sturlese, 1998, s. 117–149.
 • Löser, Fr., 1999, Meister Eckhart v Melku. Studien zum Redaktor Lienhart Peuger. Mit einer Edition of Traktats Von der sel wirdichait a aigenschafft, (Texte und Textgeschichte, Bd. 48) Tübingen.
 • Manstetten, R., 1993, Esse est Deus. Meister Eckharts christologische Versöhnung von Philosophie und Religion und ihre Ursprünge in der Tradition des Abendlandes, Freiburg / München.
 • Margreiter, R., 1997, „Mystik zwischen Literalität und Oralität. Meister Eckhart und die Theorie medialer Noetik “, v Jacobi, 1997, s. 15–42.
 • McGinn, B., 1994, Meister Eckhart a Beguine Mystics: Hadewijch z Brabantu, Mechthild z Magdeburgu a Marguerite Porete v New Yorku.
 • –––, 2001, Mystické myšlenky Meister Eckhart. Muž z koho Bůh schoval nic, New York.
 • –––, 2003, „Sermo XXIX: Deus neobvyklý“, v Steer / Sturlese, 2003, s. 205–232.
 • Mieth, D., 1969, Die Einheit von Vita Activa und Vita contemplativa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur christlichen Lebens, (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie, Bd. 15) Regensburg.
 • –––, 2004, Meister Eckhart - Mystik und Lebenskunst, Düsseldorf.
 • Miethke, J., 2009, Der Eckhartprozess v Kolíně a Avignonu, v A. Rigon / F. Veronese (ed.), L'età dei processi, inchieste and condanne tra politica e ideologia nel '300, Roma, 2009, s. 119–143.
 • Mojsisch, B., 1983a, Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit, Hamburg.
 • –––, 1983b, „Meister Eckharts Kritik der teleologisch-theokratischen Ethik Augustins“, v Medioevu. Rivista di storia della filosofia medievale 9, s. 43–59.
 • –––, 1986, „› Dynamik der Vernunft bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart “, Ruh, 1986, s. 135–144.
 • –––, 1987, „› Causa essentialis ‹bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart“, Flasch, 1987, s. 106–114.
 • –––, 1991, „Nichts und Negation. Meister Eckhart und Nikolaus von Kues”, v B. Mojsisch / O. Pluta (eds.), Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für K. Flasch zum 60. Geburtstag, Bd. II, Amsterdam / Philadelphia, 1991, s. 675–693.
 • –––, 1996, „Ce moi: la conception du moi de maître Eckhart. Une příspěvek aux Lumières du Moyen-Age “, v Revue des sciences religieuses 70, pp. 18–30.
 • –––, 1997, „Die nepoužonische Theorie der Selbstverursächlichung (causa sui) in der Philosophie des Mittelalters“, v LG Benakis (ed.), Néoplatonisme a filozofie médiíévale, Turnhout, 1997, s. 25–33.
 • –––, 2001a, Meister Eckhart. Analogie, Univocity a Unity, transl. s předmluvou a dodatkem OF Summerella, Amsterdam / Philadelphia.
 • –––, 2001b, „Notiz› Eckhart von Hochheim ‹“, v Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 6/2000, str. 239.
 • –––, 2003a, „Der Grund der Seele. Das Ich als Ursache seiner selbst und Gottes in der Philosophie Meister Eckharts “, v G. Binder / B. Effe / RF Glei (eds.), Gottmenschen. Konzepte existentieller Grenzüberschreitung im Altertum, (Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, Bd. 55) Trier, 2003, s. 181–203.
 • –––, 2003b, „Perfectiones spirituales - Meister Eckharts Theorie der geistigen Vollkommenheiten. Mit possibilitätsphilosophischen Reflexionen”, v M. Pickavé (ed.), Die Logik des Transzendentalen, Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag, (Miscellanea Mediaevalia, Bd. 30) Berlín / New York, 2003, s. 511–524.
 • –––, 2009, Nulla e negazione. Meister Eckhart e Niccolò Cusano, v M. Lenzi / A. Maierù (eds.), Discussioni sul nulla tra medioevo ed età moderna, (Lessico Intellettuale Europeo, Bd. CIV) Firenze 2009, s. 195–210.
 • –––, 2010, Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit, transl. (v korejštině) od Sang-Sup Lee, Soul.
 • Nicholas z Cusa, 1932a, De docta ignorantia, ed. E. Hoffmann / R. Klibansky, Lipsko.
 • –––, 1932b, Apologia doctae ignorantiae, ed. R. Klibansky, Lipsko.
 • Panzig, EA, 2005, Gelâzenheit und abegescheidenheit. Eine Einführung in the theologische Denken des Meister Eckhart, Leipzig.
 • Pektaş, V., 2006, Mystique et Philosophie. Grunt, abgrunt et Ungrund chez Maître Eckhart et Jacob Böhme, (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 45) Amsterdam / Philadelphia.
 • Perger, M. von, 1997, „Disputatio in Eckharts frühen Pariser Quästionen und als Predigtmotiv“, Jacobi, 1997, s. 115–148.
 • Quero-Sánchez, A., 2004, Sein als Freiheit: Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts a Johann Gottlieb Fichtes, (Symposion. Philosophische Schriftenreihe, Bd. 121) Freiburg / München.
 • ––– a Steer, G. (ed.), 2008, Meister Eckharts Straßburger Jahrzehnt, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 2) Stuttgart.
 • Reiter, P., 1993, Der Seele Grund. Meister Eckhart und die Tradition der Seelenlehre, Würzburg.
 • Ruh, K. (ed.), 1985, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker, München.
 • –––, 1986, Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, (Germanistische Symposien. Berichtsbände, Bd. VII) Stuttgart.
 • –––, 1996, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. III: Die Mystik des deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik, München.
 • Schirpenbach, MP, 2004, Wirklichkeit als Beziehung. Das strukturontologische Schema der Termini generales v Opus Tripartitum Meister Eckharts, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theology of Mittelalters. Neue Folge, Bd. 66) Münster.
 • Schoeller, D., 1992, Gottesgeburt und Selbstbewusstsein. Denken der Einheit bei Meister Eckhart a GWF Hegel, (Philosophie und Religion. Schriftenreihe des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Bd. 4) Hildesheim / Berlín.
 • Schönberger, R., 2000, „Meister Eckhart. Denken und Innewerden des Einen “, v Th. Kobusch (ed.), Philosophen des Mittelalters. Eine Einführung, Darmstadt, s. 202–219.
 • Schürmann, R., 1978, Meister Eckhart. Mystic and Philosopher, Bloomington / London.
 • Schwaetzer, H., a Steer, G. (eds.), 2011, Meister Eckhart a Nikolaus von Kues, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 4) Stuttgart.
 • Schweitzer, Fr.-J., 1981, Der Freiheitsbegriff der deutschen Mystik. Seine Beziehung zur Ketzerei der Brüder und Schwestern vom Freien Geist, mit besonderer Berücksichtigung des pseudoeckartischen Traktates “Schwester Katrei” (Edition), (Arbeiten zur Mittleren deutschen Literatur und Sprache, Bd. 10) Frankfurt a. M./Berlin.
 • –––, 1997, Meister Eckhart und der Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden, (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge, Bd. 6) Berlín.
 • Senner, W., 1997, „Eckhart v Kolíně“, v Jacobi, 1997, s. 207–237.
 • Spamer, A. (ed.), 1912, Texte aus der deutschen Mystik des 14. a 15. Jahrhunderts, Jena.
 • Speer, A., a Wegener, L. (ed.), 2005, Meister Eckhart v Erfurtu, Berlín / New York.
 • Steer, G., 1992, „Zur Authentizität der deutschen Predigten Meister Eckharts“, Stirnimann / Imbach, 1992, s. 127–168.
 • –––, 1998, Meister Eckhart. Beiträge zur Diskuse seiner Mystik, Würzburg.
 • ––– 2008, Die Interpretation de deutschen und lateinischen Predigten Meister Eckharts - eine unendliche Aufgabe, v Beccarisi / Imbach / Porro, 2008, s. 184–203.
 • –––, 2010, Der Aufbruch Meister Eckharts ins 21. Jahrhundert, v Theologische Revue 106, s. 90–99.
 • –––, a Sturlese, L. (eds.), 1998, 2003, 2008, Lectura Eckhardi. Předigten Meister Eckharts, von Fachgelehrten gelesen und gedeutet, Bd. I: Stuttgart / Berlin / Kolín; Bd. II: Stuttgart / Berlin / Kolín; Bd. III: Stuttgart.
 • Stirnimann, H., a Imbach, R. (eds.), 1992, Eckardus Theutonicus, homo doctus et sanctus. Nachweise und Berichte zum Prozess gegen Meister Eckhart, (Dokimion, Bd. 11) Freiburg / Schweiz.
 • Sturlese, L., 1989, „Die Kölner Eckhartisten. Das Studium generale der deutschen Dominikaner und die Verurteilung der Thesen Meister Eckharts “, v Miscellanea Mediaevalia 20, s. 192–211.
 • ––– 1992, „Meister Eckharts Weiterwirken. Versuch einer Bilanz “, Stirnimann / Imbach, 1992, s. 169–183.
 • –––, 1993a, Meister Eckhart. Ein Porträt, (Eichstätter Hochschulreden, Bd. 90) Regensburg.
 • –––, 1993b, „Mysticismus a teologie v Meister Eckhartově teorii obrazu“, v Eckhartově recenzi 2, s. 18–31.
 • –––, 1995, „Meister Eckhart in der Bibliotheca Amploniana. Neues zur Datierung des 'Opus Tripartitum' “, v Miscellanea Mediaevalia 23, s. 434–446.
 • –––, 2007, Homo divinus. Philosophische Projekte in Deutschland zwischen Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart.
 • ––– (ed.), 2008, Studi sulle fonti di Meister Eckhart, (Dokimion, Bd. 34) Freiburg / Schweiz.
 • –––, 2009, Hat Meister Eckhart Dietrich von Freiberg gelesen? Die Lehre vom Bild und von den göttlichen Vollkommenheiten in Eckharts Expositio libri Genesis and Dietrichs De visione beatifica, v J. Biard / Dr. Calma / R. Imbach (ed.), Recherches sur Dietrich de Freiberg, (Studia Artistarum, Bd. 19) Turnhout, 2009, s. 193–219.
 • –––, 2010, Eckhart, Tauler, Suso. Filosofi e mistici nella Germania medievale, (Giornale Critico della Filosofia Italiana. Quaderni, Bd. 17) Firenze.
 • Summerell, OF, 2002, „Sebepříčinnost od Plotina k Eckhartovi a od Descartese k Kantovi“v Quaestiu. Annuario di storia della metafisica 2, s. 493–518.
 • Tobin, Fr. J., 1986, Meister Eckhart. Myšlení a jazyk, Philadelphia.
 • Trusen, W., 1988, Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen, (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Neue Folge, Heft 54) Paderborn / München / Wien / Zürich.
 • Ueda, Sh., 1965, Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit. Mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus (Studien zur Religion, Geschichte und Geisteswissenschaft, Bd. 3) Gütersloh.
 • Vannier, M.-A., 1996, „Déconstruction de l'individualité ou assomption de la personne chez Eckhart?“, Miscellanea Mediaevalia 24, s. 622–641.
 • Wackernagel, W., 1991, Ymagine denudari. Éthique de l'image et métaphysique de l'abstraction chez Maître Eckhart, (Études de philosophie médiaévale, Bd. 68) Paříž.
 • Wackerzapp, H., 1962, Der Einfluß Meister Eckharts auf die ersten philosophischen Schriften des Nikolaus von Kues (1440–1450), ed. J. Koch, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theology of Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Bd. 39, Heft 3) Münster / Westf.
 • Waldschütz, E., 1978, Meister Eckhart. Eine philosophische Interpretation der Traktate, (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd. 71) Bonn.
 • –––, 1989, Denken und Erfahren des Grundes. Zur filozofophischen Deutung Meister Eckharts, Wien.
 • Weber, RK, 1978, „Hledání identity a společenství ve čtrnáctém století“, v The Thomist 42, s. 182–196.
 • Weigand, RK a Schiewer, RD (ed.), 2011, Meister Eckhart und Augustinus, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 3) Stuttgart.
 • Welte, B., 1979, Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg i. Br./Basel/Wien.
 • Wendel, S., 2002, Affektiv und inkarniert. Odpovědět Deutscher Mystik als subjekttheoretische Herausforderung, (ratio fidei. Beiträge zur philosophischen Rechenschaft der Theologie, Bd. 15) Regensburg.
 • Wilde, M., 2000, Das neue Bild vom Gottesbild. Bild und Theologie bei Meister Eckhart, (Dokimion 24) Freiburg / Schweiz.
 • Winkler, E., 1965, Exegetische Methoden bei Meister Eckhart, (Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik, Bd. 6) Tübingen.
 • Winkler, N., 1993, „Normativität und Reflexion. Meister Eckharts Metaphysik des entobjektivierten Guten “, v Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41, s. 217–235.
 • –––, 1996, „Zwischen strukturalistischer und úmalistischer Interpretation - Fallbeispiel: Meister Eckharts Quaestio Parisiensis I“, ve V. Caysa / K.-D. Eichler (eds.), Philosophiegeschichte und Hermeneutik, (Leipziger Schriften zur Philosophie, Bd. 5) Leipzig, 1996, s. 218–237.
 • –––, 1997, Meister Eckhart zur Einführung, Hamburk.
 • –––, 1999, „Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart in der Kontroverse mit Thomas von Aquin. Intellektnatur und Gnade in der Schrift Von der wirkenden und der vermögenden Vernunft, die Eckhart von Gründig zugeschrieben wird “, v Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, s. 189–266.
 • Woods, R., 1990, „Meister Eckhart a neoplatonické dědictví: myslitelská cesta k Bohu“, v Thomist 54, s. 609–639.
 • Witte, E., 2003, „Bilder an den Grenzen der Philosophie: Selbstthematisierung - Absolutes - Als ob“, v D. Rustemeyer (ed.), Bildlichkeit. Aspekte einer Theorie der Darstellung, (Wittener Kulturwissenschaftliche Studien, Bd. 2) Würzburg, 2003, s. 225–257.
 • Wulf, E., 1972, Das Aufkommen neuzeitlicher Subjektivität im Vernunftbegriff Meister Eckharts, Tübingen.
 • Zum Brunn, E. (ed.), 1994, Voici Maître Eckhart. Textes et études réunis, Grenoble (repr. 1998).
 • –––, a Libera, A. de, 1984, Maître Eckhart. Métaphysique du Verbe et théologie négative, Paříž.
 • –––, Kaluza, Z., Libera, A. de, Vignaux, P. a Wéber, E., 1984, Maître Eckhart à Paris. Une critique médiaévale de l'ontothéologie. Les Otázky parisiennes č. 1 a č. 2 d'Eckhart, études, textes et traductions, (Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Section des Sciences religieuses, Bd. 86) Paříž.

Akademické nástroje

ikona sep muž
ikona sep muž
Jak citovat tento záznam.
ikona sep muž
ikona sep muž
Náhled na PDF verzi tohoto příspěvku v Friends of the SEP Society.
ikona inpho
ikona inpho
Vyhledejte toto vstupní téma v projektu Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
ikona papíry phil
ikona papíry phil
Vylepšená bibliografie tohoto záznamu ve PhilPapers s odkazy na jeho databázi.

Další internetové zdroje